Sağlık Sigortacılığı 2018-2019 Yaz okulu Sınavı

Sağlık Sigortacılığı 2018-2019 Yaz okulu Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Komşusunun bahçesindeki ağaçların kendi bahçesine uzanan meyvelerinden yararlanan kişinin elde ettiği faydaya ________ adı verilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
dışsal zarar
B
dışsallık
C
pozitif dışsallık
D
dışsal maliyet
E
negatif dışsallık
Soru 2

I. Yönetim ve düzenleme
II. Sosyal hizmetler
III. Devletçe bakılma
Yukarıdakilerden hangileri sağlık sisteminin alt unsurlarındandır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
Soru 3

Aşağıdaki sağlık sisteminin temel amaçlarından hangisi herkesin gelirine göre ödeme yapması ve sağlık hizmetlerinden ihtiyacı ile ilişkili olarak yararlanabilmesini ifade eder?

A
Sağlığın geliştirilmesi
B
Beklentilerin karşılanması
C
Adil finansman
D
Sürdürülebilirlik
E
Yenilik
Soru 4

Devletin sağlık politikaları oluşturması, çeşitli uygulamaları teşvik etmesi veya yasaklaması yoluyla sağlık hizmetleri piyasasına müdahalesi, devletin aşağıdaki rollerinden hangisi kapsamında değerlendirilebilir?

A
Hizmet sunucu
B
Düzenleyici
C
Finansör
D
Finansal kaynak sağlayıcı
E
Mal üreticisi
Soru 5

Aşağıdaki sağlık harcaması düzeyini belirleme yaklaşımlarından hangisi gelir düzeyleri ve kültürleri bakımından benzer sosyo-ekonomik düzeydeki ülkelerin sağlık harcamalarını karşılaştırmaya dayanmaktadır?

A
Sağlık üretimi fonksiyonu yaklaşımı
B
Gelir odaklı yaklaşım
C
Bütçe yaklaşımı
D
Politik ekonomi yaklaşımı
E
Emsal ülke yaklaşımı
Soru 6

Aşağıdaki sağlık hizmetleri finansman yöntemlerini değerlendirme ölçütlerinden hangisi, bireylerin sağlık hizmetleri finansmanına ödeme gücüne göre katkı yapması ve ödeme gücüne bakılmaksızın herkesin ihtiyacına göre sağlık hizmetlerinden yararlanmasını ifade eder?

A
Hakkaniyet
B
Uygulanabilirlik
C
Kalite
D
Sürdürülebilirlik
E
Verimlilik
Soru 7

__________, sigorta ürününün fiyatını ifade eder.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

A
Katlanılan risk
B
Ödenen prim miktarı
C
Yasal zorunluluk
D
Riskin gerçekleşme oranı
E
Ödeme gücü
Soru 8

Sağlık sigortasının, sağlık hizmetleri arz ve talebi üzerindeki etkileri genel olarak nasıl adlandırılır?

A
Mali tehlike
B
Sosyal olumsuzluk
C
Sağlıksız davranışlar
D
Ahlaki tehlike
E
Kullanıcı katkıları
Soru 9

Özel sağlık sigortacılığında yaşanan aşağıdaki sorunlardan hangisi kişinin sağlık durumunu olduğundan farklı göstermesi ile ilgilidir?

A
Maliyetlerin düşülmesi
B
Mevzuat eksikliğinin giderilmesi
C
Karşılıklı iyi niyet prensibine uymama
D
Farklı sağlık beyanında bulunma
E
Sağlık hizmetlerinin sık kullanılması
Soru 10

Primsiz sistemde sağlık yardımı uygulamaları içinde, en kapsamlı olan sağlık yardımı, ________
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
asayiş ve terörle mücadelede görev alanlara yönelik sağlık yardımlarıdır.
B
er ve erbaşlara yönelik sağlık yardımlarıdır,
C
yeşil kart kapsamında sağlanan sağlık yardımlarıdır.
D
afetlerde zarar görenlere yönelik sağlık yardımlarıdır.
E
65 yaşını doldurmuş muhtaç vatandaşlara yönelik sağlık yardımlarıdır.
Soru 11

Bir yıllık süre içinde sağlık kurumunun işletim maliyetlerinin toplam miktarının tahmin edilerek sağlık kurumlarına aktarılmasını ifade eden ödeme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Günlük ödemeler yöntemi
B
Global bütçe ödemesi
C
Hizmet başına ödeme yöntemi
D
Vaka başına ödeme yöntemi
E
Harcama kalemi yöntemi
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi sağlık profesyonellerine yapılan ödeme yöntemlerinden biri değildir?

A
Günlük ödeme
B
Prim ödemesi
C
Hizmet başına ödeme
D
Maaş
E
Kişi başına ödeme
Soru 13

Osmanlı döneminde kömür madenlerinde çalışanlara yönelik hazırlanan, sosyal güvenlikle ile ilgili hazırlanan ilk çalışma olma niteliği taşıyan uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

A
Maadin Nizamnamesi
B
Askeri Tekaüt Sandığı
C
Şirket-i Hayriye Yardım Sandığı
D
Maden Hukukuna Müteallik Kanun
E
Dilaver Paşa Nizamnamesi
Soru 14

Kuruluş ve yatırım gereksinimlerinde kullanmak amacıyla sermaye sağlamak için sağlık kurumlarına yapılan ödeme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hizmet başına ödeme yöntemi
B
Vaka başına ödeme yöntemi
C
Günlük ödemeler yöntemi
D
Kişi başına ödeme yöntemi
E
Düz oranda ödeme yöntemi
Soru 15

Aşağıdaki sigortacılık etik ilkelerinden hangisi sigorta ve reasürans şirketlerinin müşterilerine yapacakları bilgilendirmelerde, basit ve kolay anlaşılabilirliği gözetmesi ile ilgilidir?

A
Şeffaflık
B
Sosyal sorumluluk
C
Güvenilirlik
D
Dürüstlük
E
Çevreye saygı
Soru 16

Sağlık hizmetlerinin finansmanında ağırlıklı olarak sosyal primler kullanılıyorsa, hangi sağlık sistemi/ modeli söz konusu olur?

A
Özel sağlık sigortası
B
Bismarck
C
Katkı payları
D
Beveridge
E
Doğrudan Ödeme
Soru 17

Sigortalı nüfus adına ön ödemeli sağlık gelirlerinin birikimi olarak tanımlanan sağlık finansmanı fonksiyonuna ne ad verilir?

A
Gelir elde etme
B
Hizmet alımı
C
Satın alma
D
Gelir toplama
E
Havuzlama
Soru 18

Bir sağlık sisteminin mevcut kaynaklarını maksimum etki yaratacak şekilde kullanmayı ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Uygunluk
B
Makro verimlilik
C
Sürdürülebilirlik
D
Mikro verimlilik
E
Memnuniyet
Soru 19

Aşağıdaki genel sağlık sigortası gelirlerinden hangisi ağırlıklı olarak gelir temelli olup, primlerden oluşmaktadır?

A
Genel vergi gelirleri
B
Devlet katkıları
C
Sigorta katkıları
D
Kullanıcı katkıları
E
Katkı paydaları
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi sağlık harcamalarının finansmanında kullanılan mekanizmalarla elde edilen gelirlerin sağlık giderlerini karşılayabilmesini ifade eder?

A
Verimlilik
B
Hakkaniyet
C
Herkesi kapsama
D
Finansal sürdürülebilirlik
E
Uygunluk
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (3 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,67. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x