Satış Yönetimi 2015-2016 Final Sınavı

Satış Yönetimi 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi perakendecilikte satış yönetimini etkileyen başlıca dış çevre unsurlarından biri değildir?

A
Yasal ve siyasi çevre
B
Kültürel çevre
C
Doğal çevre
D
Asimetrik çevre
E
Teknolojik çevre
Soru 2

Satış temsilcileri tarafından yürütülen ve perakendeci işletmeler için önemli olan tutundurma aracı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Reklam
B
Halkla ilişkiler
C
Kişisel satış
D
Doğrudan pazarlama
E
Satış geliştirme
Soru 3

Belirli bir firmanın toplam pazar potansiyelinden alabileceği pay aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hedef pazar
B
Firma satışları
C
Satış potansiyeli
D
Tüketici endeksi
E
Endüstri satışları
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi müşteri ve satış elemanı ilişkilerinde ortaya çıkabilecek etik dışı davranışlardan biri değildir?

A
Sıkı pazarlık yapmak
B
Yüksek baskılı satış uygulamak
C
Müşteriler arasında ayrımcılık yapmak
D
Hatalı tanıtım yapmak
E
Pahalı hediye ve eğlenceler sunmak
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Kirkpatrick modelinin aşamalarından biri değildir?

A
Öğrenme
B
Geribildirim
C
Sonuçlar
D
Tepki
E
Davranış
Soru 6

Bir satış elemanının işe alıştırılması (oryantasyon) programında aşağıdaki konulardan hangisi yer almaz?

A
Tedarikçiler ile tanıştırma
B
Yöneticiler ve çalışma arkadaşları ile tanıştırma
C
işgörenin hakları
D
Yapılacak iş ile ilgili bilgiler
E
işletmenin tanıtımı
Soru 7

İşletme satış elemanı bulmak için personelinin ya da işverenlerin tanıdıklarının, müşterilerinin, reklam ajanslarının ve eski çalışanların önerilerini değerlendiriyorsa aşağıdaki kaynaklardan hangisini kullanıyor demektir?

A
Diğer işletmeler
B
iç kaynaklar
C
Referanslar
D
Duyurular
E
Yeni kaynaklar
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi bir satış eğitim programının bileşenleri arasında yer almaz?

A
Üretim ve lojistik eğitimi
B
ilişki yönetimi
C
Satış yöntem ve teknikleri
D
Rakipler ve rakiplerin ürünleri
E
iş organizasyonu ve rapor hazırlama
Soru 9

I. iş bölümü ve uzmanlaşma
II. Emir-komuta zinciri
III. Merkezileşme düzeyi
Yukarıdakilerden hangileri bir satış örgütünün özellikleri arasında yer alır?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi yetki devrinde dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?

A
Müdahale ilkesi
B
Bütünlük ilkesi
C
Ehliyet ilkesi
D
Bilgilendirme ilkesi
E
Kontrol ilkesi
Soru 11

Bir yöneticinin örgütsel amaçlara ulaşabilmek için karar alma ve kaynak tahsisi yapabilme ile ilgili resmi ve meşru hakkına ne ad verilir?

A
Merkezileşme
B
Emir-komuta
C
iş bölümü
D
Uzmanlaşma
E
Yetki
Soru 12

Örgütsel kaynakların örgütsel amaçlara ulaşmak amacıyla belli bir işleyiş yapısına ve düzenine sokulma sürecine ne ad verilir?

A
Örgüt
B
Örgüt şeması
C
Örgüt yapısı
D
Kurum
E
Örgütleme
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi iş karakteristikleri/iş boyutları modelinde performansı etkileyen temel boyutlardan biri değildir?

A
Geribildirim
B
Özerklik
C
Çalışanın demografik durumu
D
Görev tanımı
E
Yetenek çeşitliliği
Soru 14

Güdülenme sürecinde tatmin edilmemiş ihtiyacın kişide yarattığı his aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hırs
B
Gerginlik
C
Mutsuzluk
D
Umutsuzluk
E
Üzüntü
Soru 15

İnsanın bir gruba dahil olarak sevmek ve sevilmek, beğenilmek vb. gibi duyduğu ihtiyaçlara ne ad verilir?

A
Fizyolojik ihtiyaçlar
B
Saygı ihtiyacı
C
Kendini gerçekleştirme ihtiyacı
D
Sosyal ihtiyaçlar
E
Güvenlik ihtiyacı
Soru 16

Amaç teorisine göre aşağıdakilerden hangisi belirlenen amaçların özelliklerinden biri değildir?

A
Amaçların çalışanın kendisini vererek, güdülenmiş olarak çalışabileceği türden olması
B
Amaçların ölçülebilir, belirgin, anlaşılır olması
C
Performans değerlendirmesi ve ödüllendirmenin hem bireysel, hem de ekip/takım seviyesinde yapılması
D
Amaçların belirli seviyede zorluk taşıması
E
Amaçların zamandan bağımsız olması ve belirli bir zaman dilimine bağlı olmaması
Soru 17

Hedeflenen ve gerçekleşen rakamlar arasındaki sapmaların neden kaynaklandığının hızlı bir biçimde belirlenmesi ve önlemlerin alınmasına ne ad verilir?

A
Kontrol
B
Ücretlendirme
C
Motivasyon
D
Eğitim
E
Geribildirim
Soru 18

Satış elemanı ve yöneticilerin belirlenmiş bir süre sonunda ulaşılması gereken kişisel gelişim hedeflerini belirlediği performans değerlendirme yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Öznel değerlendirmeler
B
Amaçlarla yönetim
C
Satış performansı analizi
D
Genel değerlendirmeler
E
Davranışsal gözlem puanı
Soru 19

İşletmenin herhangi bir satış bölgesi, müşterisi, ürün grubu ya da satış elemanı için yapılan harcamalarla elde edilen gelirlerin değerlendirilmesi, analiz edilmesi ve çözümlenmesi için yapılan analize ne ad verilir?

A
Firma
B
Satış
C
Pazar
D
Kârlılık
E
Rakip
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi performans değerlemeyi önemli kılan nedenlerden biri değildir?

A
Ücretlendirme
B
Planlama
C
Yasal uyum
D
iletişim
E
Terfi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x