Satış Yönetimi 2016-2017 Üç Ders Sınavı

Satış Yönetimi 2016-2017 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Perakendeci işletmelerin satış yaptığı kitlenin büyük bölümünü aşağıdakilerden hangisi oluşturur?

A
Aracılar
B
işletmeler
C
Devlet kurumlan
D
Nihai tüketiciler
E
Toptancılar
Soru 2

I. Rekabet ve rakipler
II. Üretim ve tedarik
III. insan kaynakları
Yukarıdakilerden hangileri perakendecilikte satış yönetimini etkileyen iç çevre faktörleri arasında yer alır?

A
Yalnız II
B
Yalnız III
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin paydaşları arasında yer almaz?

A
Çalışanlar
B
Tüketiciler
C
Tedarikçiler
D
Dağıtım kanalları elemanı
E
iş ortakları
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi işletme için iç çevre faktörlerinden biri değildir?

A
Sosyal ve kültürel değişimler
B
Hedefler ve kültür
C
Finansal kaynaklar
D
insan kaynakları
E
Hizmet kapasitesi
Soru 5

Satış sürecinin olumsuz sonuçlanmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ürün özellikleri
B
Müşteriyi tanımama
C
Ürünle ilgili reklam azlığı
D
Başarısız sunumlar
E
Fiyat aralığının fazlalığı
Soru 6

Çoklu regresyonda aşağıdakilerden hangisi bağımlı değişkendir?

A
Ürün fiyatı
B
Gelir
C
Satış miktarı
D
ilişkili ürünlerin fiyatları
E
Zaman
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi müşteri ve satış elemanı ilişkilerinde ortaya çıkabilecek etik dışı davranışlardan biri değildir?

A
Sıkı pazarlık yapmak
B
Yüksek baskılı satış uygulamak
C
Müşteriler arasında ayrımcılık yapmak
D
Hatalı tanıtım yapmak
E
Pahalı hediye ve eğlenceler sunmak
Soru 8

Bir ürün pazarında belirli bir sürede ideal koşullar altında yapılabilecek olası tüm satışın tahminine ne ad verilir?

A
Pazar limiti
B
Pazar satışı
C
Pazar hedefi
D
Pazar payı
E
Pazar potansiyeli
Soru 9

Müşteriyle yüz yüze gelerek konuşan, anlaşan, kendisine ödeme yapılan ve ürünün değiştirilmesini sağlayan kişi tanımına uyan meslek aşağıdakilerden hangisidir?

A
Meslek elemanı
B
işveren
C
Satış elemanı
D
işçi
E
işletme sahibi
Soru 10

Satışların zamanın doğrusal bir fonksiyonu olarak modellendiği nicel satış tahmin yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Zaman serisi regresyonu
B
Çoklu regresyon ile talep analizi
C
Delfi tekniği
D
Hareketli ortalamalar
E
Üstel düzeltme
Soru 11

I. ilişki yönetimi
II. iş organizasyonu ve raporlama
III. Satış yöntem ve teknikleri
Yukarıdakilerden hangileri satış eğitim programının bileşenleri arasında yer alır?

A
Yalnız III
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi aynı yöneticiye bağlı olarak çalışan ve doğrudan yöneticiye rapor ve hesap veren ast sayısını ifade eder?

A
Merkezileşme düzeyi
B
Yönetim kontrol alanı
C
Biçimselleşme düzeyi
D
Emir-komuta zinciri
E
iş bölümü ve uzmanlaşma
Soru 13

Bir insanın duyuş, düşünüş, davranış biçimlerini etkileyen etmenlerin kendine özgü görüntüsüne ne ad verilir?

A
Beceri
B
Yapı
C
Huy
D
Kişilik
E
Özellik
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi iş görüşmelerinde adaylarda aranan temel özelliklerden biri değildir?

A
Esneklik
B
Samimiyet
C
Öğrenmede isteklilik
D
Analitik düşünce
E
Direnç gösterme
Soru 15

İş ve işyerine uyum çalışması olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Playback tekniği
B
Oryantasyon
C
Referans alma
D
Deneme süresi
E
iş tanımı
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi coğrafi temele göre örgütsel yapılanmanın sunduğu avantajlardan biridir?

A
Ürün temelinde uzmanlaşma
B
Çabaların teksiri
C
Hızlı karar verme
D
Müşteri temelinde uzmanlaşma
E
Bölgesel uzaklaşma
Soru 17

Amaç teorisine göre aşağıdakilerden hangisi belirlenen amaçların özelliklerinden biri değildir?

A
Performans değerlendirmesi ve ödüllendirmenin hem bireysel, hem de ekip/takım seviyesinde yapılması
B
Amaçların ölçülebilir, belirgin, anlaşılır olması
C
Amaçların belirli seviyede zorluk taşıması
D
Amaçların çalışanın kendisini vererek, güdülenmiş olarak çalışabileceği türden olması
E
Amaçların zamandan bağımsız olması ve belirli bir zaman dilimine bağlı olmaması
Soru 18

İşletmenin herhangi bir satış bölgesi, müşterisi, ürün grubu ya da satış elemanı için yapılan harcamalarla elde edilen gelirlerin değerlendirilmesi, analiz edilmesi ve çözümlenmesi için yapılan analize ne ad verilir?

A
Kârlılık
B
Satış
C
Pazar
D
Firma
E
Rakip
Soru 19

İnsanın bir gruba dahil olarak sevmek ve sevilmek, beğenilmek vb. gibi duyduğu ihtiyaçlara ne ad verilir?

A
Kendini gerçekleştirme ihtiyacı
B
Saygı ihtiyacı
C
Sosyal ihtiyaçlar
D
Fizyolojik ihtiyaçlar
E
Güvenlik ihtiyacı
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi satış becerilerinin içerdiği unsurlardan biridir?

A
Ücretlendirme
B
Kapama
C
Öz örgütleme ve planlama
D
Pozisyon belirleme
E
Yönetim ve izleme
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x