Sendikacılık 2016-2017 Final Sınavı

Sendikacılık 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, hangi uluslararası sözleşmede yer alan hakların ihlaline ilişkin davalara bakmaya yetkilidir?

A
insan Hakları Evrensel Bildirgesi
B
Filadelfiya Bildirgesi
C
Avrupa Sosyal Şartı
D
ILO Anayasası
E
Avrupa insan Hakları Sözleşmesi
Soru 2

Genellikle toplu iş sözleşmelerine konulan hükümlerle sendikanın varlığına işverenlerden, sendikasız işçilerden ve diğer sendikalardan yönelen tehlikelere ve işverenlerin sendikalı işçiler aleyhine ayrımcı eylemlerine karşı getirilen her türlü önleme ne ad verilir?

A
Bireysel sendika özgürlüğü
B
Sendika güvenliği
C
Kollektif sendika özgürlüğü
D
Sendikal özerklik
E
Sendika saflığı
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi sendikaların güç kaybetmesinde önemli rol oynayan post-fordizmin özelliklerinden biri değildir?

A
Esnek ve güvencesiz istihdam
B
Çok sayıda farklı işi yapan vasıflı işgücü
C
Ortak sorumluluk
D
Arz yönlendirmeli üretim
E
Heterojen işgücü
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi işçi sınıfına vekâleten silahlı azınlığın bir eylemidir?

A
Anarşizm
B
Marksizm
C
Faşizm
D
Reformizm
E
Blankizm
Soru 5

Sendikacılık ve siyaset arasındaki ilişkiler açısından “İngiliz Modeli” olarak bilinen model aşağıdakilerden hangisidir?

A
Organik ilişkinin kurulduğu ara bağımlı model
B
Organik ilişkinin kurulmadığı ara bağımlı model
C
Bağımsız model
D
Zorunlu bağımlı model
E
Gönüllü bağımlı model
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi global sendika federasyonlarından biri değildir?

A
Avrupa Sendikalar Konfederasyonu
B
Uluslararası Gazeteciler Federasyonu
C
Eğitim Enternasyonalleri
D
Kamu Hizmetleri Enternasyonalleri
E
Uluslararası Nakliye işçileri Federasyonu
Soru 7

İngiltere’de İşçi Partisi, 1906 yılında hangi işçi konfederasyonunun önderliğinde kurulmuştur?

A
CGT
B
AFL-CIO
C
TUC
D
CGIL
E
DGB
Soru 8

Sarı sendikacılığa yol açma ihtimali nedeniyle, birçok batı ülkesinde hukuki anlamda bir sendika olarak bile kabul edilmeyen taban sendikal örgütlenme modeli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sendika birliği
B
Genel sendika
C
işkolu sendikası
D
işyeri sendikası
E
Meslek sendikası
Soru 9

20. yy’ın başından itibaren makineleşmenin ve kitle üretiminin hız kazanmasıyla birlikte önem ve yaygınlık kazanan taban örgütlenme modeli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Genel sendikalar
B
Meslek sendikaları
C
işkolu sendikaları
D
işyeri sendikaları
E
Sendika birlikleri
Soru 10

“Oligarşinin Tunç Kanunu” adındaki varsayımı ile tüm demokratik örgütlerde olduğu gibi sendikalarda da zaman içinde demokratik yapıdan oligarşik bir yönetim yapısına doğru kayış yaşanabileceğini ileri süren kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Robert Owen
B
Adam Smith
C
Robert Michels
D
Sidney ve Beatrice Webb
E
Kari Marx
Soru 11

1837-1848 yılları arasında işçiler arasında baş gösteren Chartist hareket hangi ülkede görülmüştür?

A
Almanya
B
ABD
C
Fransa
D
İtalya
E
İngiltere
Soru 12

Avrupa Sendikalar Konfederasyonu hangi yıl kurulmuştur?

A
1945
B
1957
C
1964
D
1973
E
1978
Soru 13

Aşağıdaki dönemlerden hangisi Türk siyaseti ve demokrasisi açısından olduğu kadar Türk sendikal hareketi açısından da bir ara dönemdir?

A
1947 öncesi dönem
B
1947-1960 dönemi
C
1960-1980 dönemi
D
1980-1983 dönemi
E
1983 sonrası dönem
Soru 14

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nda düzenlenen çerçeve sözleşme hangi düzeyde toplu iş sözleşmesine örnek olarak verilebilir?

A
Ulusal düzeyde toplu iş sözleşmesi
B
işkolu düzeyinde toplu iş sözleşmesi
C
Mesleki düzeyde toplu iş sözleşmesi
D
işyeri düzeyinde toplu iş sözleşmesi
E
Grup toplu iş sözleşmesi
Soru 15

Türkiye’de umumi mukavele hangi kanunda düzenlenmiştir?

A
iş Kanunu
B
Borçlar Kanunu
C
Sendikalar Kanunu
D
Dernekler Kanunu
E
Medeni Kanun
Soru 16

Cemiyetler Kanunu’nda yer alan “sınıf esasına göre cemiyet kurma yasağı” hangi yıl kaldırılmıştır?

A
1951
B
1947
C
1946
D
1936
E
1933
Soru 17

Aşağıdaki kamu görevlileri sendikaları konfederasyonundan hangisi ITUC ve ETUC’a üyedir?

A
KESK
B
Birleşik Kamu-iş
C
Memur-Sen
D
Türkiye Kamu-Sen
E
Tüm Memur-Sen
Soru 18

İngiltere’de aşağıdaki işçi eylemlerinden hangisi yasal değildir?

A
iş yavaşlatma eylemi
B
Picketing
C
Hak grevi
D
Çıkar grevi
E
Dayanışma grevi
Soru 19

Japonya’da ücret ve terfi nin kıdem ve liyakate göre gerçekleştirildiği sisteme ne ad verilir?

A
Sodomei
B
Nenko
C
Rengo
D
Zenroren
E
Shunto
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Japon endüstri ilişkileri ve sendikacılık yapısına ilişkin özelliklerden biri değildir?

A
Zenroren Japonya’da faaliyet gösteren en güçlü sendikal örgüttür.
B
Japonya'da sendikalar çatışmacı değil, yönetimle işbirliğine ve uzlaşmaya açık bir yapıya sahiptir.
C
Japonya’da ücret ve terfi kıdem ve liyakata göre gerçekleşir.
D
Japonya ile özdeşleşen örgütlenme modeli işyeri sendikalarıdır.
E
Japonya’da işçiler ve sendikalar kendilerini işletmenin ayrılmaz bir parçası olarak görür.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...