Sendikacılık 2018-2019 Üç Ders Sınavı

Sendikacılık 2018-2019 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Sanayi Devrimi ile birlikte makinaların hızla işçilerin yerine ikame edilmesi üzerine işçilerin gerçekleştirdiği makinaları kırma eylemleri ________ olarak tanımlanır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Koalisyon
B
Lonca
C
Sosyalizm
D
Chartizm
E
Ludizm
Soru 2

Genellikle toplu iş sözleşmelerine konulan hükümlerle sendikanın varlığına işverenlerden, sendikasız işçilerden ve diğer sendikalardan yönelen tehlikelere ve işverenlerin sendikalı işçiler aleyhine ayrımcı eylemlerine karşı getirilen her türlü önleme ne ad verilir?

A
Bireysel sendika özgürlüğü
B
Kollektif sendika özgürlüğü
C
Sendika saflığı
D
Sendika güvenliği
E
Sendikal özerklik
Soru 3

ILO’nun genel felsefesini ve üyelere izleyecekleri sosyal politikalarında esinlenmeleri gereken temel ilkeleri gösteren ve 1946 yılında ILO Anayasası ile bütünleştirilen belge aşağıdakilerden hangisidir?

A
Avrupa Sosyal Şartı
B
Filadelfiya Bildirgesi
C
insan Hakları Evrensel Bildirgesi
D
87 sayılı ILO Sözleşmesi
E
Çalışma Yaşamında Temel ilkeler ve Haklar Bildirgesi
Soru 4

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Ekonomik Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi ile Medeni ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi hangi uluslararası örgüt tarafından kabul edilen belgelerdir?

A
Avrupa Birliği
B
OECD
C
Avrupa Konseyi
D
Birleşmiş Milletler
E
ILO
Soru 5

Sendikaların işgücü tekeli yaratarak piyasanın etkinliğini ve istihdamı azalttığını ve genel olarak çalışanların gelirlerini daha da eşitsiz hale getirdiğini iddia eden düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Frederick von Hayek
B
Milton Friedman
C
Beatrice Webb
D
Pierre Joseph Proudhon
E
Ludwig von Mises
Soru 6

1973 Petrol Krizi'nden sonra sosyal diyalog ve üçlü ilişkiler, aşağıdaki politikalardan hangisinin aracı olarak kullanılmıştır?

A
Gönüllü gelirler politikası
B
Kanuni gelirler politikası
C
Keynesyen politikalar
D
Neo-liberal politikalar
E
Zorunlu ücret politikaları
Soru 7

Anarko-sendikalizmin en önemli kuramcılarından olan Georges Sorel, aşağıdakilerden hangisini sınıf mücadelesinin en önemli aracı olarak görmüştür?

A
Boykot
B
Siyasi grev
C
Genel grev
D
Siyasi partiler
E
Silahlı mücadele
Soru 8

Örgütlenme, toplu pazarlık ve grevleri yasaklayan La Chapelier Kanunu 1791 yılında hangi ülkede kabul edilmiştir?

A
İtalya
B
İngiltere
C
ABD
D
Almanya
E
Fransa
Soru 9

Sarı sendikacılığa yol açabileceği için birçok ülkede yasal olarak kabul edilmeyen taban örgütlenme modeli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Genel sendikalar
B
Sanayi sendikaları
C
Meslek sendikaları
D
işkolu sendikaları
E
işyeri sendikaları
Soru 10

Alman Sendikalar Konfederasyonu ( DGB ) ile Sosyal Demokrat Parti ( SPD ) arasındaki ilişki, sendikacılık ve siyaset arasındaki ilişki modellerinden hangisine bir örnek olarak verilebilir?

A
Zorunlu bağımlı model
B
Gönüllü bağımlı model
C
Organik ilişkinin kurulmadığı ara model bağımlı
D
Bağımsız model
E
Organik ilişkinin kurulduğu ara model bağımlı
Soru 11

Tarihsel anlamda ilk ortaya çıkan sendika tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Meslek sendikaları
B
Genel sendikalar
C
Sanayi sendikaları
D
işkolu sendikaları
E
işyeri sendikaları
Soru 12

“Oligarşinin Tunç Kanunu” adındaki varsayımı ile tüm demokratik örgütlerde olduğu gibi sendikalarda da zaman içinde demokratik yapıdan oligarşik bir yönetim yapısına doğru kayış yaşanabileceğini ileri süren kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Robert Michels
B
Sidney ve Beatrice Webb
C
Robert Owen
D
Adam Smith
E
Kari Marx
Soru 13

Farklı işkollarında veya farklı mesleklerde örgütlü olan sendikaların birleşmesiyle oluşan ve yapıları itibarıyla genel sendikalara benzeyen taban örgütlenme modeli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Konfederasyon
B
işkolu sendikaları
C
Federasyon
D
Birleşik-küme sendika
E
Sendika birlikleri
Soru 14

1837-1848 yıllarında, işçiler arasında baş gösteren Chartist hareket hangi ülkede görülmüştür?

A
Almanya
B
İngiltere
C
ABD
D
Fransa
E
İtalya
Soru 15

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’na göre toplu görüşmelerdeki uyuşmazlıklar aşağıdakilerin hangisi aracılığıyla çözümlenir?

A
Kamu Görevlileri Arabuluculuk Kurulu
B
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu
C
Ombudsman
D
Kamu Görevlileri Uzlaştırma Kurulu
E
Grev
Soru 16

Owenizm İngiltere’de hangi ideolojinin ilk önemli örneğini oluşturmuştur?

A
Klasik liberalizm
B
Demokratik sosyalizm
C
Ütopik sosyalizm
D
Marksist sosyalizm
E
Faşizm
Soru 17

1 İngiltere
2 ABD
3 Japonya
A. Change to Win
B. TUC
C. Rengo

Yukarıdaki ülke ve üst sendikal örgütlere ilişkin doğru eşleştirme aşağıdakilerden hangisidir?

A
1-A, 2-B, 3-C
B
1-A, 2-C, 3-B
C
1-B, 2-A, 3-C
D
1-B, 2-C, 3-A
E
1-C, 2-A, 3-B
Soru 18

Aşağıdaki grev türlerinden hangisi İngiltere’de yasa dışı olarak kabul edilmektedir?

A
Çıkar grevi
B
Picketing
C
Gayret grevi
D
Hak grevi
E
Dayanışma grevi
Soru 19

I. 1936 yılında kabul edilmiştir.
II. Türkiye’nin ilk iş kanunudur.
III. Yalnızca bireysel çalışma ilişkilerine dair düzenlemeler vardır.
IV. 30 işçiden daha az işçi çalıştıran işyerleri kapsam dışındadır.
V. Grev ve lokavt yasağı getirmiştir.
3008 sayılı İş Kanunu ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
II ve V
B
I, II ve III
C
I, II ve IV
D
I, II ve V
E
II, III ve V
Soru 20

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’na göre grev ertelemesinin sonunda anlaşma sağlanamaması durumunda uyuşmazlık ne şekilde çözümlenir?

A
Yüksek Hakem Kurulu
B
Uzlaştırma
C
Grev
D
Arabuluculuk
E
Lokavt
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...