Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar 2015-2016 Üç Ders Sınavı

Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar 2015-2016 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi finansal kurumların temel fonksiyonlardan biri değildir?

A
Vade ve miktar ayarlaması yapmak
B
Kaynaklara akıcılık sağlamak
C
işlem ve bilgilenme maliyetlerini azaltmak
D
Kaynak kullanımında etkinliği sağlamak
E
Bankalar arasındaki rekabeti artırmak
Soru 2

Finansal sistemdeki hukuki ve idari düzenlemelerin varlık nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tasarruf sahiplerini izlemek
B
Likiditeyi azaltmak
C
Adil, şeffaf ve güvenli bir çalışma ortamı tesis etmek
D
Yatırım araçlarını fiyatlandırmak
E
Yatırımcıların işlemlerini sınırlandırmak
Soru 3

Para ve sermaye piyasaları arasındaki farklılıkla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Para piyasasında finansal araçların likiditesi, sermaye piyasasına göre daha yüksektir.
B
Para piyasasında risk, sermaye piyasasına göre daha yüksektir.
C
Para piyasasında vadeler uzun, sermaye piyasasında ise kısadır.
D
Para piyasasında getiriler, sermaye piyasasına göre daha yüksektir.
E
Para piyasasının örgütlenmiş temel kurumu borsalar, sermaye piyasasının ise bankalardır.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi finansal piyasaların devletler tarafından düzenlenmesinin nedenlerinden biridir?

A
Yüksek faiz oranlarından korunmak
B
Enflasyondan korunmak
C
Stagflasyondan korunmak
D
Makroekonomik istikrarı korumak
E
Deflasyondan korunmak
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi finansal kontratların özelliklerinden biridir?

A
Çok sık satın alınması
B
Yatırımcılarının, yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olması
C
Satın alındığı sırada, ürünün iyi olup olmadığını bilmenin çok zor olması
D
Garantisinin olması
E
Bozuklukların giderilebilmesi
5 numaralı soru için açıklama 
Satın alındığı sırada, ürünün iyi olup olmadığını bilmenin çok zor olması.
Soru 6

Kısa veya uzun vadeli fiyat değişiklikleri değerlendirilerek, hisse senedi alım satımından elde edilen gelire ne ad verilir?

A
Faiz geliri
B
Sermaye kazancı
C
Kâr payı
D
Temerrüt
E
Komisyon
Soru 7

Borsa İstanbul’da ( İMKB ) hisse senedi işlemleri için menkul kıymet ve nakit takas süresi kaç iş günüdür?

A
T+0
B
T+1
C
T+2
D
T+3
E
T+4
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi borsaların temel işlevlerinden biri değildir?

A
Ekonomiye kaynak yaratmak
B
Güven sağlamak
C
Likidite sağlamak
D
Finansal araçlarla ilgili bilgilere kolay ulaşmak
E
Döviz mevduatı yapmak
Soru 9

Karşılaştırma ölçütünde en az %80 ağırlığında tahvil-bono endeksleri olan fon aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tahvil ve bono fonları
B
Özel fonlar
C
Para piyasası fonları
D
Likit fonlar
E
Uluslararası hisse fonları
Soru 10

Borsa İstanbul’un ( İMKB ) üst karar organı olan Genel Kurul aşağıdakilerin hangisinden oluşur?

A
Yatırımcılardan
B
Borsa üyelerinden
C
Anonim şirket yöneticilerinden
D
SPK üyelerinden
E
Bağımsız denetim şirketi yöneticilerinden 2016 TEK DERS-A
Soru 11

Anonim şirketlerin veya iktisadi kamu kuruluşlarının çıkardığı uzun vadeli borç senedi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Katılma intifa senedi
B
Kâr zarar ortaklığı belgesi
C
Gelir ortaklığı senedi
D
Poliçe
E
Tahvil
Soru 12

Sahibine hem faiz hem de kârdan pay alma hakkı veren tahvil türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Riskli tahvil
B
Kâra iştirakli tahvil
C
Endeksli tahvil
D
Ödenim fonlu tahvil
E
ikramiyeli tahvil
Soru 13

Vadesi, miktarı ve fiyatı bugünden belirlenmiş herhangi bir ürünün, ileriki bir tarihte teslimini öngören sözleşmelere ne ad verilir?

A
Vadeli işlem sözleşmesi
B
Alım sözleşmesi
C
Spekülasyon sözleşmesi
D
Arbitraj sözleşmesi
E
Manipülasyon sözleşmesi
Soru 14

Kamuya açıklanan bilgilerin menfaat sahiplerine sunulmadan önce aşağıdakilerden hangisinin denetim ve onayından geçmesine gerek yoktur?

A
Finansal işlerden sorumlu kişilerin
B
iç denetçilerin
C
Hakim ortakların
D
Üst düzey yöneticilerin
E
Medya kuruluşlarının
Soru 15

Şirket ile ortaklar ve şirketi değerli kılan diğer müşteriler arasındaki iletişimi en etkin şekilde sürdürmek için finans, iletişim, pazarlama ve menkul kıymet hukukunu entegre eden stratejik yönetim biçimine ne ad verilir?

A
insan kaynakları
B
Kamuyu aydınlatma
C
Hedging
D
Yatırımcı ilişkileri
E
insider trading
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi kamuyu aydınlatma kapsamında kamuoyuna açıklanacak bilgilerin sahip olması gereken özelliklerden biri değildir?

A
Doğru olması
B
Eksiksiz sunulması
C
Yüksek maliyetle sunulması
D
Kullanıcılar tarafından analizler yapmaya imkân sağlaması
E
Açık ve anlaşılır olması
Soru 17

Sermayesinin tamamı özel sektöre ait olan bankalara ne ad verilir?

A
Özel bankalar
B
Kamu bankaları
C
Kalkınma bankaları
D
Yabancı bankalar
E
Yatırım bankaları
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi bankaların temel işlevlerinden biri değildir?

A
Finansal aracılık yapmak
B
Mali bilgi üretmek
C
Fiyat bilgisi üretmek
D
Kaynak tahsis etmek
E
Riski ortadan kaldırmak
Soru 19

İhraç edildiği ülkenin para birimi dışında bir para birimi cinsinden çıkarılan tahvillere ne ad verilir?

A
Eurotahvil
B
Küresel tahvil
C
Eurobond
D
Europara
E
Ulusal tahvil
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal yatırımcı değildir?

A
Emeklilik fonları
B
Yatırım fonları
C
Sigorta şirketleri
D
Bireyler
E
Bankalar
20 numaralı soru için açıklama 
Bireysel yatırımcılar, kendi adına nispeten ufak yatırımlar yapan şahıslar demektir. Kurumsal yatırımcılar ise bireylerin tasarruflarını bir araya getirip çok daha büyük tasarruf havuzlarına yön veren emeklilik ve yatırım fonları, sigorta şirketleri, bankalardır.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x