Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar 2017-2018 Üç Ders Sınavı

Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar 2017-2018 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Baz aldığı endeksin performansını yatırımcılara yansıtmayı amaçlayan ve payları borsalarda işlem gören yatırım fonu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Borsa yatırım fonu
B
Gayrimenkul sertifikası
C
Aracı kuruluş varantları
D
B Tipi yatırım fonu
E
Sektör fonu
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Almanya’da Maliye Bakanlığı’na bağlı, ayrı bir tüzel kişiliğe sahip ve düzenleyici otorite olarak görev yapan kurumlardan biridir?

A
BaFin
B
CBU
C
SEC
D
BDDK
E
FSA
Soru 3

İhraç edilen varlığa dayalı menkul kıymetler karşılığında toplanan paralarla, varlığa dayalı menkul kıymet sahipleri hesabına inançlı mülkiyet esaslarına göre oluşturulan mal varlığına ne ad verilir?

A
Varlık finansmanı fonları
B
Bireysel emeklilik fonları
C
Emtia fonları
D
Menkul kıymet yatırım fonları
E
Konut finansmanı fonları
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi finansal sistemi oluşturan yardımcı kuruluşlardan biridir?

A
Tahviller
B
Derecelendirme(rating) şirketleri
C
Gelir ortaklığı senedi
D
Varlığa dayalı menkul kıymetler
E
Ters repo
Soru 5

İşletmelerin, ihraç ettikleri tahvillerin geri ödemesinde kullanmak üzere oluşturdukları fona ne ad verilir?

A
İhraç primi
B
Nominal sermaye
C
Yeniden değerleme fonu
D
İtfa fonu
E
Ödenim fonlu tahviller
Soru 6

Aşağıdaki tahvil türlerinden hangisinde vade boyunca hiçbir faiz ödemesi yapılmaz?

A
Sıfır kuponlu tahviller
B
Ödenim fonlu tahviller
C
Riskli tahviller
D
Endeksli tahviller
E
İkramiyeli tahviller
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi finansal varlıkların temel özelliklerinden biri değildir?

A
Getiri
B
Geri dönülebilirlik
C
Sabitlik
D
Bölünebilirlik
E
Paraya çevirilebilirlik
Soru 8

Opsiyonu satan tarafın, alan taraftan tahsil ettiği tutara ne ad verilir?

A
Mal opsiyonu
B
Kredi temerrüt swapları
C
Kullanım fiyatı
D
Swap oranı
E
Opsiyon primi
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi ortaklar ve şirketi değerli kılan müşteriler arasındaki iletişimi en etkin şekilde sürdürmek için finans, iletişim, pazarlama ve menkul kıymet hukukunu entegre eden stratejik yönetim biçimidir?

A
Halkla ilişkiler yönetimi
B
Yatırımcı ilişkileri yönetimi
C
Finansal yönetim
D
Varlık yönetimi
E
İletişim yönetimi
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi hissedarların ve yöneticilerin çıkarlarını gözeten, aynı zamanda diğer çıkar sahiplerinin haklarının da önemsendiği anlayışı ifade eder?

A
Spekülasyon yönetimi
B
Popülist yönetim
C
Kriz yönetimi
D
Kurumsal yönetim
E
Manipülasyon yönetimi
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi insanları yanıltarak bir menkul kıymeti almaya veya satmaya yönlendirerek fiyatını yapay bir seviyede belirlemeye yönelik davranışları ifade eder?

A
Derecelendirme
B
Volatilite
C
Federasyon
D
Manipülasyon
E
Sendikasyon
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi kamuyu bilgilendirme konusunda sorumlu olan taraflardan biri değildir?

A
Bağımsız denetçiler
B
Şirketin üst düzey yöneticileri
C
Kurumsal yatırımcılar
D
Aracı kuruluşlar
E
Denetleme yetkisi olan otoriteler
Soru 13

Türkiye'de bankacılığın tarihsel gelişimi göz önüne alındığında, 2002-2008 arası döneme ne ad verilir?

A
Osmanlı dönemi
B
Özel bankalar dönemi
C
Ulusal bankalar dönemi
D
Kamu bankaları dönemi
E
Yapılandırma sonrası dönem
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi finansal piyasaların küreselleşme sürecine katkı yapan faktörlerden biridir?

A
İletişime kapalı olması
B
Gelişmelere karşı katı olması
C
Finansal piyasaların serbestleşmesi
D
Teknolojik gelişmelere önem verilmemesi
E
Yabancı yatırımcılara kapalı olması
Soru 15

Tüccarların altınlarını teslim ettikleri tüccarlara ne ad verilir?

A
Bono
B
Goldsmith
C
Kaime
D
Poliçe
E
Lombard
Soru 16

New York Borsası'nda menkul kıymet ihraç eden yabancı şirketler hangi ülkenin yasalarına uymak zorundadır?

A
Rusya
B
ABD
C
Brezilya
D
Fransa
E
İngiltere
Soru 17

1980’ler sonrası dünya piyasalarının artan oranda küreselleşmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Teknolojiye önem verilmemesi
B
Konsolidasyonun olması
C
Entegrasyona önem verilmesi
D
Savaşa önem verilmesi
E
Likidasyonun olması
Soru 18

Türkiye’de bankacılık sisteminde kullandırılan kredi, şube sayısı ve aktif büyüklüğü gibi kriterler göz önüne alındığında en büyük paya aşağıdaki finansal kurumlardan hangisi sahiptir?

A
Kalkınma bankası
B
Kamu bankası
C
Uzman bankası
D
Kıyı bankası
E
Ticari banka
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi fonksiyonlarına göre bankalardan biridir?

A
Yatırım bankaları
B
Kamu bankaları
C
Özel bankalar
D
Yabancı bankalar
E
Evrensel bankalar
Soru 20

Japonya'da yabancı menkul kıymetlerin işlem gördüğü piyasaya ne ad verilir?

A
Matador piyasası
B
Yankee piyasası
C
Rembrant piyasası
D
Samurai piyasası
E
Bulldog piyasası
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...