Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar 2017-2018 Vize Sınavı

Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Fon açığı veren birimlerle fon fazlası veren birimlerin karşılaştığı ve fon transferinin gerçekleştiği piyasalara ne ad verilir?

A
Mal piyasası
B
işgücü piyasası
C
Finansal piyasa
D
Reel piyasa
E
Emtia piyasası
Soru 2

Aşağıdaki yaklaşımların hangisinde iki düzenleyici kuruluş mali düzenleme ve iş yapısı düzenlemesini paylaşmaktadır?

A
Kapsayıcı yaklaşım
B
ikiz tepe yaklaşımı
C
Formasyon yaklaşımı
D
Transfer yaklaşımı
E
Bütünleşik yaklaşım
Soru 3

Dünyadaki menkul kıymetler ve future piyasalarını regüle eden kurumların uluslararası bir organizasyonu olan IOSCO hangi yıl kurulmuştur?

A
1983
B
1990
C
1994
D
2000
E
2010
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi finansal sistemi oluşturan unsurlarından biri değildir?

A
Yardımcı kuruluşlar
B
Finansman araçları
C
Yatırımcılar
D
Bağımsız kuruluşlar
E
Tasarruf sahipleri
Soru 5

Devletin finans piyasalarına sağladığı güvenceler hem finans kurumlan hem de yatırımcılar açısından aşağıdakilerden hangisini de beraberinde getirir?

A
Manipülasyon
B
Devalüasyon
C
Ahlaki çöküntü
D
Asimetrik bilgi
E
Dışsallık
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi hem fon sunanlara hem de fon talep edenlere hizmet vermekte olan finansal kurumların başlıca fonksiyonları arasında yer almaz?

A
Vade ve miktar ayarlaması yapmak
B
Kaynak kullanımında etkinliği sağlamak
C
Risk ayarlaması yapmak
D
işlem ve bilgilendirme maliyetlerini artırmak
E
Finansal danışmanlık hizmeti sunmak
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi finansal kontratların özelliklerinden biri değildir?

A
Garantisinin bulunması
B
Çok sık satın alınmaması
C
Bozuklukların giderilememesi
D
Yatırımcıların bilgi ve tecrübelerinin yetersiz olması
E
Satın alınan ürünün iyi olup olmadığını bilmenin zor olması
Soru 8

Ödemenin ve teslimatın hemen ya da iki iş gününde yapıldığı piyasalara ne ad verilir?

A
Açık piyasa
B
Spot piyasa
C
ikincil piyasa
D
Vadeli piyasa
E
Birincil piyasa
Soru 9

Finansal piyasalara fon sunanların sundukları fon karşılığında fon talebinde bulunanlardan aldıkları varlıklara ne ad verilir?

A
Finansal varlık
B
Servet
C
Kamu hisse senetleri
D
Devlet iç borçlanma senetleri
E
Kooperatif kaynakları
Soru 10

Finans piyasalarının devletler tarafından düzenlenmesinin ilk nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Enflasyonu devamlı yüksek tutmak
B
Stagflasyonla ilgili kararlar almamak
C
Yüksek faiz oranlarını uygulamak
D
Makroekonomik alanda istikrarı korumak
E
Deflasyonu sürekli sabit tutmak
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Değerleme Uzmanlar Birliği'nin (TDUB ) kuruluş amaçları arasında yer almaz?

A
Gayrimenkul değerleri konusunda sadece bölgesel istatistikler oluşturmak
B
Üyelerin, özen ve disiplin içerisinde çalışmalarını sağlamak
C
Haksız rekabeti önlemek
D
Mesleki konularda üyeleri aydınlatmak ve eğitmek
E
Gayrimenkul değerleme faaliyetlerini geliştirmek
Soru 12

Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası (VOB ) A.Ş'nin faaliyete başladığı tarih aşağıdakilerden hangisidir?

A
28 Temmuz 2013
B
28 Şubat 2007
C
05 Nisan 2009
D
17 Kasım 2010
E
04 Şubat 2005
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi borsaların temel işlevlerinden biri değildir?

A
Likidite sağlamak
B
Emisyon hacmini artırmak
C
Sermayeyi tabana yaymak
D
Ekonomide yapısal değişikliği kolaylaştırmak
E
Ekonomiye kaynak sağlamak
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasalarının işleyiş kurallarını belirlemektedir?

A
Merkezi Kayıt Kuruluşu
B
Sermaye Piyasaları Birliği
C
Kayıtlı Sermaye Sistemi
D
Takas ve Saklama Bankası
E
Sermaye Piyasası Kurulu
Soru 15

İşlem görmesi uygun görülen finansal araçların belirli esaslar ve kurallar çerçevesinde alım-satımını sağlayan ve oluşan fiyatlarla, işlem bilgilerinin kamuya duyurulması ile yetkili olan kurumlar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sendikasyon
B
Birlik
C
Konsorsiyum
D
Borsa
E
T röst
Soru 16

Borsada oluşan zararlar ya da nakit - dışı teminatların değerlerinin düşmesi sonucunda, başlangıç teminatının inebileceği en düşük seviyeye ne ad verilir?

A
Tek fiyat yöntemi
B
Sürekli müzayede yöntemi
C
Sürdürme teminatı
D
Olağanüstü durum teminatı
E
Başlangıç teminatı
Soru 17

Gayrimenkullere, gayrimenkule dayalı projelere veya sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmak suretiyle faaliyet gösteren ve gelirleri kurumlar vergisinden istisna olan özel portföy yönetim şirketlerine ne ad verilir?

A
Bağımsız denetim ortaklıkları
B
Girişim sermayesi yatırım ortaklıkları
C
Menkul kıymet yatırım ortaklıkları
D
Vadeli işlemler aracılık şirketleri
E
Gayrimenkul yatırım ortaklıkları
Soru 18

Baz aldığı endeksin performansını yatırımcılara yansıtmayı amaçlayan ve payları borsalarda işlem gören yatırım fonu aşağıakilerden hangisidir?

A
B tipi yatırım fonu
B
Gayrimenkul sertifikası
C
Borsa yatırım fonları
D
Aracı kuruluş varantları
E
Sektör fonu
Soru 19

Karşılaştırma ölçütünün ağırlıklı vadesi 45-90 gün olan fonlara ne ad verilir?

A
Agresif hisse senedi fonları
B
Uzun vadeli tahvil - bono fonları
C
Likit fonlar
D
Hisse karma fonlar
E
Kısa vadeli bono fonları
Soru 20

Türkiye’de ihraç edilen menkul kıymetlere ISIN ve CİF kodunu aşağıdakilerden hangisi tahsis etmektedir?

A
Enerji Piyasası Düzenleme ve Denetleme Kurumu
B
Takasbank
C
Borsa İstanbul (İMKB)
D
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
E
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...