Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar 2018-2019 Vize Sınavı

Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

I. Tasarruf sahipleri
II. Yatırımcılar
III. Finansman araçları
IV. Kıymetli metaller
Yukarıdakilerden hangileri finansal sistemi oluşturan unsurlardandır?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
I ve III
D
I, II ve III
E
II, III ve IV
Soru 2

Finans piyasalarının devletler tarafından düzenlenmesinin ilk nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Stagflasyonla ilgili kararlar almamak
B
Enflasyonu devamlı yüksek tutmak
C
Makroekonomik alanda istikrarı korumak
D
Deflasyonu sürekli sabit tutmak
E
Yüksek faiz oranlarını uygulamak
Soru 3

I. Vade ve miktar ayarlaması yapmak
II. Risk ayarlaması yapmak
III. Finansal danışmanlık hizmeti sunmak
Yukarıdakilerden hangileri hem fon sunanlara hem de fon talep edenlere hizmet vermekte olan finansal kurumların başlıca fonksiyonları arasında yer alır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 4

__________ finansal piyasalara fon sunanların sundukları fon karşılığında fon talebinde bulunanlardan aldıkları varlıklardır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Finansal varlık
B
Servet
C
Kamu hisse senetleri
D
Devlet iç borçlanma senetleri
E
Kooperatif kaynakları
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi ekonomik kalkınmayı hızlandırmak amacıyla sermaye akışı önündeki engellerin kaldırılması yönündeki uygulamaları içermektedir?

A
Reel yatırım
B
Finansal liberalleşme
C
Mali kriz
D
Portföy yatırım
E
Doğrudan yatırım
Soru 6

Aşağıdaki yaklaşımların hangisinde düzenlenen kurumun yaptığı işlem, hangi düzenleyici kurumun yetkili olduğunu ortaya koymaktadır?

A
Nedensellik yaklaşımı
B
Kurumsal yaklaşım
C
Fonksiyonel yaklaşım
D
Yetkinlik yaklaşımı
E
ikiz tepe yaklaşımı
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Almanya’da Maliye Bakanlığı’na bağlı, ayrı bir tüzel kişiliğe sahip ve düzenleyici otorite olarak görev yapan kurumlardan biridir?

A
FSA
B
SEC
C
BDDK
D
CBU
E
BaFin
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi finansal sistemi oluşturan yardımcı kuruluşlardan biridir?

A
Tahviller
B
Ters repo
C
Gelir ortaklığı senedi
D
Derecelendirme(rating) şirketleri
E
Varlığa dayalı menkul kıymetler
Soru 9

Aşağıdaki piyasa yetersizliklerinden hangisi finans kurumlarının yatırımcılar adına vekaleten işlem gerçekleştirmesinden kaynaklanır?

A
Spekülasyon
B
Bilgi asimetrisi
C
Vade uyumsuzluğu
D
Dışsallık
E
Asil-vekil problemleri
Soru 10

Belirli bir işleme taraf olmayanların, bu işlemden etkilenmelerine ne ad verilir?

A
Ahlaki çöküntü
B
Asimetrik bilgi
C
Çıkar çatışmaları
D
Dışsallık
E
Asil-vekil problemleri
Soru 11

__________ ödemenin ve teslimatın hemen ya da iki iş gününde yapıldığı piyasalardır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Açık piyasa
B
Spot piyasa
C
Vadeli piyasa
D
ikincil piyasa
E
Birincil piyasa
Soru 12

Gayrimenkullere ve gayrimenkullere dayalı projelere veya sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmak suretiyle faaliyet gösteren ve gelirleri kurumlar vergisinden istisna olan özel portföy yönetim şirketlerine ne ad verilir?

A
Anonim ortaklık
B
Yatırım ortaklığı
C
Gayrimenkul yatırım ortaklığı
D
Menkul kıymet yatırım ortaklığı
E
Vadeli işlem aracılık şirketi
Soru 13

I. Emisyon hacmini artırmak
II. Likidite sağlamak
III. Sermayeyi tabana yaymak
Yukarıdakilerden hangileri borsaların temel işlevleri arasında yer almaz?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi güvenilir bir alım-satım ortamında fiyatların oluşmasına imkân vererek ekonominin işleyişinde önemli bir fonksiyonu yerine getirmektedir?

A
Sendika
B
Borsa
C
Vakıf
D
Dernek
E
Lobi
Soru 15

Türkiye’de ihraç edilen menkul kıymetlere ISIN ve CİF kodunu aşağıdakilerden hangisi tahsis etmektedir?

A
Takasbank
B
Merkezi Kayıt Kuruluşu
C
Borsa İstanbul
D
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
E
Vadeli işlem ve Opsiyon Borsası
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi yatırımcının, yatırım fonu portföyüne kaç adet pay ile ortak olduğunu gösterir?

A
Hazine bonosu
B
Hisse senedi
C
Kâr payı kuponu
D
Tahvil
E
Fon katılma payı
Soru 17

Kayıtlı sermayeli olarak kurulan ve çıkarılmış sermayelerini esas olarak girişim sermayesi yatırımlarına yönelten ortaklıklara ne ad verilir?

A
Anonim ortaklık
B
Yatırım fonu
C
Girişim sermayesi yatırım ortaklığı
D
Menkul kıymet yatırım ortaklığı
E
Vadeli işlem aracılık şirketi
Soru 18

İşlemin bitiş valöründe anapara ve faizin geri alınarak menkul kıymetin geri satılmasına ne ad verilir?

A
Ters repo
B
Takas
C
Leasing
D
Volatilité
E
Swap
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasalarının işleyiş kurallarını belirlemektedir?

A
Takas ve Saklama Bankası
B
Sermaye Piyasası Kurulu
C
Sermaye Piyasaları Birliği
D
Merkezi Kayıt Kuruluşu
E
Kayıtlı Sermaye Sistemi
Soru 20

________ baz aldığı endeksin performansını yatırımcılara yansıtmayı amaçlayan ve payları borsalarda işlem gören yatırım fonu olarak tanımlanır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Aracı kuruluş varantları
B
Sektör fonu
C
Gayrimenkul sertifikası
D
Borsa yatırım fonları
E
B tipi yatırım fonu
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...