Seyahat Acentacılığı ve Tur Operatörlüğü 2017-2018 Vize Sınavı

Seyahat Acentacılığı ve Tur Operatörlüğü 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Tüketicilerin alışveriş kararlarını tur operatörlerinin broşürlerine bakarak ve seyahat acentalarının tavsiyelerine göre vermeleri turizmin en çok hangi özelliğiyle ilgilidir?

A
Görülmezlik
B
Benzersizlik
C
Dönemsellik
D
Heterojenlik
E
Bozulabilirlik
Soru 2

Paket turların az gelirli insanların ilgisini çekmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kişiye özel ve farklı turlar sunması
B
Güvenilir olması
C
Ucuz tatil olanakları sunması
D
Farklı destinasyonlara gitme imkanı sunması
E
Zaman tasarrufu sağlaması
Soru 3

Turistik ürünün başka ürünlerle benzerliği sorununu gidermek için ürün kalitesinin artırılması turizmin hangi özelliğiyle ilgilidir?

A
Benzersizlik
B
Bütünsellik
C
Bozulabilirlik
D
Eş zamanlılık
E
Denklik
Soru 4

Otelde konaklayabilmek için paket tur satın almaya gerek olmaması turizmin hangi özelliği ile ilgilidir?

A
Görülmezlik
B
Denklik
C
Bütünsellik
D
Heterojenlik
E
Dönemsellik
Soru 5

Gezi turları aşağıdaki tur gruplarından hangisi içinde yer alır?

A
Uzaklığa göre turlar
B
Niteliğine göre turlar
C
Bütçesine göre turlar
D
Amacına göre turlar
E
Gidilen yöreye göre turlar
Soru 6

Günümüzde havayolu ulaşımında __________ gittikçe azalması fiyatların da düşmesini sağlamıştır. Böylece havayolu ulaşımı daha geniş kitleler tarafından kullanılmaya başlamıştır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
eleman ihtiyacının
B
birim maliyetlerin
C
kâr marjlarının
D
hız sınırlamasının
E
kapasite sınırlamasının
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi turizm işletmeleri için potansiyel müşterilerle doğrudan ilişki kurma yollarından biridir?

A
imtiyaz sözleşmeleri
B
Rezervasyon sistemleri
C
Acentalar ve diğer aracılar
D
Konsorsiyumlar
E
Web sayfaları ve Internet
Soru 8

853 yolcu taşıma kapasitesi ile en büyük yolcu uçağı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Airbus A 310
B
Airbus A 380
C
Boeing 747
D
Boeing 777
E
Tupolev 840
Soru 9

Aşağıdaki seyahat türlerinden hangisinde turistlerin gelir ve refah düzeyleri yüksek olsa da konaklama tercihleri ikincil derecede önemlidir?

A
Dinlenme
B
Tarih ve macera
C
D
Alışveriş
E
Gezme ve görme
Soru 10

Aşağıdaki uygarlıklardan hangisi döneminde yaşayan insanların bazı yiyecekleri evlerinde pişirmek yerine o devirdeki pazarlardan satın aldıkları bilinmektedir?

A
Aztek
B
Urartu
C
Mezopotamya
D
Asur
E
Likya
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi spor ve rekreasyon turu çeşitlerinden biridir?

A
Balonla yolculuk
B
Entelektüel turlar
C
Kayak paketleri
D
Şehir turu
E
Dini merkezlere yönelik turlar
Soru 12

Bağımsız çalışan otellerin pazarlama ve satın alma konularında ortak çalışma için özel bir anlaşma ile bir araya geldikleri örgütlenme şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Franchising
B
Kartel
C
Çok Uluslu Firmalar
D
Otelcilik birlikleri
E
Konsorsiyum
Soru 13

Seyahat acentacılığının öncüsü olarak kabul edilen Thomas Cook, 1851 yılında Londra’da düzenlenen “Birinci Uluslararası Londra Sergisi”ne grup turları düzenlemiş ve demiryolu ile çok sayıda çiftçi ve işçiyi bu sergiye taşıyarak serginin başarısında çok önemli bir rol oynamıştır.
Yukarıda sözü edilen sergiye günümüzde ne ad verilir?

A
EXPO
B
SABRE
C
FITEC
D
OECD
E
WTTC
Soru 14

Dünya genelinde seyahat acentalarının standart ve ortalama komisyon oranı yüzde kaçtır?

A
5
B
8
C
12
D
15
E
20
Soru 15

Firmalar, başarılı çalışanlarını ödüllendirmek, motivasyonlarını artırmak için bu konuda uzmanlaşmış aracılardan yararlanarak kapsamlı paket turlar satın almakta ve bu pazarı geliştirmektedir.
Yukarıda sözü edilen pazara ne ad verilir?

A
Teşvik seyahati pazarı
B
Firma satış elemanları pazarı
C
Devamlı müşteri pazarı
D
indirimli iş seyahatleri pazarı
E
Anlaşmalı firmalar pazarı
Soru 16

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSA)'nin temel amacı,__________ mesleğinin ve faaliyet alanının temelini oluşturan turizm sektörünün gelişimine katkıda bulunmaktır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
konaklama ve ulaştırma
B
turizm ve otelcilik
C
seyahat aracılığı
D
seyahat acentalığı
E
tur organizasyonu
Soru 17

Bakanlık tarafından ruhsatname verilmiş turist rehberlerine, müracaatları halinde kayıtlı oldukları rehberler odası tarafından verilen izin belgesi niteliğindeki çalışma kartının geçerlilik süresi kaç yıldır?

A
1
B
2
C
3
D
4
E
5
Soru 18

Seyahat acentaları ile ilgili 1618 sayılı Yasa'ya göre, aşağıdakilerden hangisi Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nin görevlerinden biri değildir?

A
Pazar araştırmaları yapmak
B
Üyelerinin istek ve şikayetlerini Bakanlığa bildirmek
C
Tur taban fiyatlarının belirlenmesinde Bakanlığa görüş bildirmek
D
Otelcilik konusunda bilirkişilik yapmak
E
Seyahat acentaları personeli için kurslar ve seminerler düzenlemek
Soru 19

Turist Rehberliği Mevzuatı'na göre, bir turist rehberi aşağıdaki hizmetlerden hangisini yapamaz?

A
Gezi programı düzenlemek
B
Ülkenin turizm varlıkları konusunda farklı dillerde bilgi vermek
C
Yerli turistleri gezdirmek
D
Yabancı turistleri gezdirmek
E
Paket tur düzenlemek
Soru 20

Seyahat acentaları, otel işletmeleri ile mevzuat gereği yaptıkları sözleşmelerde müşteri gruplarına göre belirli indirimler almaktadır. “Grup” kelimesi aynı rezervasyondan yararlanan, acenta ve otel işletmesi tarafından bir bütün olarak kabul edilen müşteri topluluğudur. Acentalar ve konaklama işletmelerinin sözleşmelerine göre, bir müşteri topluluğunun grup olarak kabul edilebilmesi için en az kaç kişiden oluşması gerekir?

A
9
B
10
C
11
D
12
E
13
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...