Sınıf Yönetimi 2015-2016 Final Sınavı

Sınıf Yönetimi 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi iyi bir sınıf yönetimi için gerekli etkinliklerden biri değildir?

A
Uygulamalı etkinliklerin gerçekleştirilmesi
B
Katılımla etkinliklerin gerçekleştirilmesi
C
Kaynakların en iyi şekilde kullanılması
D
Öğrenme engellerinin en aza indirilmesi
E
Benzer özellikleri taşıyan öğrencilerin bir araya getirilmesi
Soru 2

Farklı yaşama biçimlerine sahip öğrencilerin bu yaşama biçimlerini sınıfa taşımaları, sınıftaki olayların öğrencilerin farklılıkları sebebiyle değişik uygulayış ve beklenmedik sonuçlar oluşturması, sınıf ortamının aşağıdaki özelliklerinden hangisiyle ilişkilidir?

A
Anındalık
B
Eş zamanlılık
C
Kestirilmezlik
D
Uzun sürelilik
E
Çok boyutluluk
Soru 3

Eğitimsel bir çevre olarak okulun aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olması gerekir?

A
Demokratik biçimde yönetilen
B
Çok yüksek öğrenci sayısına sahip
C
Çevreden yalıtılmış
D
Sorunların çözümünün yönetimden beklendiği
E
Her sınıfta tek tip uygulamaların yapıldığı
Soru 4

Sınıftaki ilişki biçimlerinin seçiminde öncelikli sorulması gereken soru aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hangi sonuca ulaşmak için?
B
Hangi öğrenciler sorun çıkarıyorlar?
C
Hangi ilişki biçimi daha etkili?
D
Hangi kurallar getirilmeli?
E
Hangi öğrenciler cezalandırılmalı?
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi demokratik çalışma ortamı oluşturmada engelleyici bir yaklaşımdır?

A
Özür dilemenin bir erdem olduğunun vurgulanması
B
Öğretmenin öğrencilerine saygılı davranması
C
Sınıfta güç paylaşılması
D
Öğretmenin sadece derse ilgisi olanlara yönelik çaba göstermesi
E
Sınıfta hoşgörünün önemine uygun davranılması
Soru 6

Sınıftaki öğrencilerin yerleşim düzenin belirlenmesinde öncelikle ele alınması gereken ölçüt aşağıdakilerden hangisidir?

A
Velilerin tercihleri
B
Öğrencilerin tercihleri
C
Öğrencilerin önceki öğrenme yaşantıları
D
Dersin ve sınıfta düzenlenecek etkinliğin türü
E
Okul yönetiminin beklentileri
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi grup içindeki bireylerin birlik, beraberlik duygusunu ve bunu etkileyen diğer psikolojik süreçlerin sonunda açığa çıkan güçlü eylem birliğini ifade eder?

A
Grup Baskısı
B
Grup Vizyonu
C
Gruba Uyma Davranışı
D
Grup Bağlılığı
E
Gruptaki Rol ve Statüler
Soru 8

Öğretmenlerinin yeterliliklerinden dolayı öğrencilerin onlara inanması, öğretmenlerin hangi davranışsal özelliklerinden kaynaklanmaktadır?

A
Model olma
B
Güven verme
C
Uzman olma
D
Vizyon sahibi olma
E
Sürece meydan okuma
Soru 9

ilkokul dördüncü sınıftaki Cenk, Matematik dersinde alan hesaplamaları yapamadığı için derse karşı ilgi ve güdülenmişliğini kaybetmek üzeredir. Bunu fark eden öğretmeni Cenk’e daha basit hesaplamalara dayalı ödevler vererek güdülenmesini sağlamaya çalışmaktadır.
Öğretmenin bu yöndeki çabası Cenk’in hangi güdüsünü geliştirmeye yöneliktir?

A
Başarı güdüsü
B
Merak güdüsü
C
Sevgi güdüsü
D
Anlama güdüsü
E
Saygı güdüsü
Soru 10

İçeriğin amaçlarla, önceki öğrenmelerle, öğrenenin hazırbulunuşluk düzeyiyle, dikkatsizliğe veya vazgeçmeye götürmeyecek bir hızla, uygun yöntemlerle ve sırayla düzenlenmesi, eğitim uygulamasının aşağıdaki basamaklarından hangisiyle ilişkilidir?

A
Dikkati çekme
B
Güdüleme
C
Kurgu
D
Dönüt Alma
E
Pekiştirme
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi iyi bir ders planının özelliklerinden biri değildir?

A
Esnek olma
B
Kapsam olarak geniş olma
C
Öğrenci merkezli olma
D
Öğrenilenlerin uygulanmasına hizmet etme
E
Ortak projelere olanak verme
Soru 12

Davranış değiştirmenin en kalıcı yolu aşağıdakilerden hangisidir?

A
istenmeyen davranışlara karşı önlem almak
B
istenen davranışı ödüllendirmek
C
istenen davranışa örnek oluşturmak
D
istenen davranışı sürekli hatırlatmak
E
insanları, o davranışın yapılması gerektiğine inandırmak
Soru 13

Öğretmeni, ödevlerini zamanında getirmeyen Ahmet’e tiyatro çalışmalarına katılamayacağını söylemiştir. Ertesi yıl öğretmen, ödevlerini düzenli bir şekilde yapan Ahmet’in tiyatro çalışmalarına katılmasına izin vermiştir.
Öğretmenin, ödevlerini düzenli bir şekilde yaptığı için Ahmet’in tiyatro çalışmalarına katılmasına izin vermesi aşağıdakilerden hangisine örnek oluşturmaktadır?

A
Sosyal pekiştirme
B
Aralıklı pekiştirme
C
Olumsuz pekiştirme
D
Birincil pekiştireç
E
ikincil pekiştireç
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi bir ders planının ana bölümleri arasında yer almaz?

A
Hazırlık
B
Pekiştirme
C
Uygulama
D
Denetleme
E
Yönetim
Soru 15

Ana sınıfı öğrencisi Türker oyun gruplarına katılmamaktadır. İstenmeyen bu davranışının önlenmesi için öğretmen Türker’e aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

A
Oyunda istediği arkadaşı seçmesine izin verme
B
ilgi çekmek istediğini düşünüp görmezden gelme
C
Oyun saatinde başka bir işle uğraşmasını söyleme
D
Oyunda istediği oyuncağı seçmesine izin verme
E
Oyuncakların getirilmesi için yardım isteme
Soru 16

İstenmeyen davranışlara karşı seçilmesi gereken ilk karşı eylem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Öğrenciyle konuşmak
B
Sorunu anlamak
C
Yaptırım uygulamak
D
Uyarmak
E
Görmezden gelmek
Soru 17

Sınıf düzeni uygulamasında tutarlılığın sağlanabilmesi için aşağıdakilerden hangisine gereksinim duyulur?

A
Kuralları bazı öğrenciler için esnetebilmeye
B
Sınıfta açık ve gerçek bir iletişim düzenine
C
Sınıf düzeninin korunması için okul yönetimi ile işbirliği yapmaya
D
Kurallara uymayan öğrencilere yaptırım uygulanmasına
E
Kurallara uymayan öğrencileri cezalandırmaya
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi yapılan bir zaman planının yazılı olmasının sağlayacağı yararlardan biridir?

A
işlerin tamamlanıp tamamlanmadığının görülebilmesi
B
Bir zaman planı olduğunun çevredekilerce bilinmesi
C
Zaman planı yaparak çevredekilere üstünlük sağlanması
D
Zamanın değerli bir kaynak olduğunun farkına varılması
E
iş yoğunluğunun çevredekilerce fark edilmesi
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi öğretmenlerin zamanı etkili kullanmaları sürecinde yapmaları gereken etkinliklerden biri değildir?

A
Ders öncesi hazırlıkları iyi yapması
B
Sınıf kurallarını kendisinin belirlemesi
C
işi ile ilgili ayrıntılı bilgi edinmesi
D
Ders sırasında bazı rutin işlere fazla zaman ayırmaması
E
Bazı işleri öğrencilere devretmesi
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi, davranışların istenmezliğinin değerlendirilmesinde göz önünde bulundurulan değişkenlerden biri değildir?

A
Sonuçlar
B
Zaman
C
Amaçlar
D
Öğrenci cinsiyeti
E
Yer
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x