Sınıf Yönetimi 2015-2016 Vize Sınavı

Sınıf Yönetimi 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Eğitim sürecindeki davranışlarla istendik davranışların bütünleştirilmesi için olumlu sınıf atmosferi oluşturmak, sorunların ve istenmeyen davranışların önlenmesini/ değiştirilmesini sağlamak, aşağıdaki sınıf yönetim alanlarından hangisinin kapsamındadır?

A
Plan-program hazırlıkları
B
Sınıftaki davranış düzeni yönetimi
C
Zaman yönetimi
D
Fiziksel ortamın düzenlenmesi ve yönetimi
E
Sınıf ilişki düzeni yönetimi
Soru 2

Eğitsel yaşamın öğrencinin kişisel özellikleri dikkate alınarak düzenlendiği, bu nedenle öğrenci direnci yerine işbirliği ve katılımını kolaylaştıran ve öğretmenin her bir öğrencisini tanımasına bağlı olan ve sıklıkla kullanılması önerilen sınıf yönetimi modeli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tepkisel model
B
Önlemsel model
C
Eğitsel model
D
Gelişimsel model
E
Bütünsel model
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi okulun çevreye taşınmasıyla ilgili bir örnektir?

A
il Sağlık Müdürlüğü’nden bir görevlinin okulda konferans vermesi
B
Öğrenci resimlerinin şehir alışveriş merkezinde sergilenmesi
C
Trafik dersinde bir trafik polisinin kaynak kişi olarak çağrılması
D
Öğrencilerin yılsonu gösterisine yerel yöneticilerin davet edilmesi
E
Bir öğretmenin Okul-Aile işbirliği’ne ilişkin velilere konferans vermesi
Soru 4

Trafik dersinin bir bölümünü okula yakın trafik eğitim alanında işleyen bir öğretmen için söylenebilecek en doğru ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A
Öğrencilerden trafik eğitim alanına ilişkin resim yapmalarını isteyebilir.
B
Deneme-yanılma yöntemini kullanmaktadır.
C
Ders saatinde öğrencileri okul dışına çıkarması nedeniyle hatalı davranmıştır.
D
Dersi trafik eğitim alanında işlenmesine gerek yoktur.
E
Yakın çevreden, öğrenme aracı olarak yararlanmaktadır.
Soru 5

Bulunduğu çevrenin eğitim seviyesinin düşük olduğu ve bu durumdan öğrencilerin olumsuz etkilendiği bir okulda aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerekir?

A
Okulu çevreden yalıtmak
B
Durumu bir üst kuruma bildirmek
C
Okulun fiziksel olanaklarını geliştirmek
D
Çevrenin katılabileceği eğitici etkinlikler düzenlemek
E
Okulu başka bir yere taşımak
Soru 6

Sorulduğunda trafik işaretlerinin anlamını doğru olarak açıklayan, ancak trafik polisi bulunmadığında trafik işaretlerine uymayan bir insana ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A
Öğretilmiş ve eğitilmiş
B
Eğitilmiş ama öğrenmemiş
C
Öğrenmiş ama eğitilmemiş
D
Öğrenmiş ve eğitilmiş
E
Öğretilmiş ve öğrenmiş
Soru 7

Öğrenci devamının artırılması, okuldan kaçma ve ayrılmaların azaltılması, eğitsel hedeflere en kısa zamanda ve verimli biçimde ulaşılmasının sağlanması aşağıdaki sınıf yönetimi alanlarından hangisinin temel görevidir?

A
Zaman yönetimi
B
Plan-program hazırlıkları
C
Sınıftaki ilişki düzeni yönetimi
D
Fiziksel düzenlemeler
E
Sınıftaki davranış düzeni yönetimi
Soru 8

Aşağıda yer alan aile özelliklerinden hangisi öğrenciyi ve sınıfı etkileyen özelliklerden biri değildir?

A
Ailedeki çocuk sayısı
B
Aile bireyleri arasındaki ilişki biçimi
C
Ailenin beslenme alışkanlıkları
D
Ailenin gelir durumu
E
Ailenin çocuktan beklenti düzeyi
Soru 9

Öğrencilerin sınıftaki oturma düzeniyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Amaçlara ulaştırıcı oturma düzenleri oluşturulmalıdır.
B
Öğrencilerin oturma düzeni yıl boyunca korunmalıdır.
C
Arkadaş gruplarının bir arada oturmasına özen gösterilmelidir.
D
Ön sıralara başarılı öğrencilerin oturması sağlanmalıdır.
E
Her durumda öğrencilerin istedikleri yere oturmalarına izin verilmelidir.
Soru 10

Eğitimde düzenlilikle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Baskı ve disiplini içerir.
B
Amaç yönelimliliktir.
C
Farklılığı, çeşitliliği, esnekliği içerir.
D
Farklılıkların yönetilmesidir.
E
Kuralların belirleyiciliğini, bir örnekliliği, belirginliği anlatır.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi “yaramaz çocuk” sözü yerine kullanılırsa yargılayıcı dilden uzaklaşılmış olunur?

A
Arkadaşlarını rahatsız edenler hoş karşılanmaz.
B
Ben de sana yaramazlık yapsam hoşuna gider mi?
C
Yaramazlıkların hem sana hem bize çok zarar veriyor.
D
Biraz ablanın uslu olmasını örnek alsan iyi olurdu.
E
Dikkat çekmek istediğinin farkındayım.
Soru 12

Zengin uyarıcılar bulunduğunda ve çeşitli ortamlar kullanıldığında öğrenmenin daha iyi gerçekleştiğinin farkında olan bir öğretmenin sınıfın aşağıdaki fiziksel özelliklerinden hangisine dikkat etmesi gerekir?

A
Sınıfın temiz olmasına
B
Sınıfın farklı bölümleri olmasına
C
Sınıfın yeterince sıcak olmasına
D
Sınıfın sessiz olmasına
E
Sınıfın aydınlık olmasına
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi işbirlikçi öğrenme düzeninde başarıyı olumlu yönde etkileyen koşullardan biri değildir?

A
Grup ödül sisteminin kurulması
B
Sınıfta güven ilişkisinin kurulması
C
Öğretimin iyi planlanmış olması
D
Grup ceza sisteminin kurulması
E
Sorumlulukların belirlenmiş olması
Soru 14

Sınıfta parmak kaldırarak söz isteme kuralını ifade etmek için kullanılacak en iyi örnek aşağıdakilerden hangisidir?

A
Parmak kaldırmayanlara söz hakkı vermeyeceğim.
B
Konuşmadan önce parmak kaldır!
C
Söz isterken parmak kaldırmamız birbirimizi dinlemeyi kolaylaştırır.
D
Parmak kaldırmadan konuşmak yasaktır.
E
Parmak kaldırmadan konuşmak saygısızlıktır.
Soru 15

Sınıf ortamının çabukluk-anındalık özelliği aşağıdaki ifadelerden hangisinde doğru biçimde açıklanmıştır?

A
Aynı zaman diliminde sınıfta değişik olayların olması
B
Sınıftaki olayların herkesin gözünün önünde olması
C
Farklı yaşam biçimlerine sahip öğrencilerin, bu yaşam biçimlerini sınıfa taşımaları
D
Sınıftakilerin hem günün hem yılın uzun bir zaman diliminde birlikte olması
E
Sınıfta çok sayıda davranışın oluşması ve bunların anında yanıt beklemesi
Soru 16

Öğrencilerin “demokrasi” kavramı üzerine düşünüp, kendi görüşlerini diğer öğrenciler ile etkileşime girmeden yazmalarını bekleyen bir öğretmenin aşağıdaki sınıf ortamı düzenlerinden hangisini oluşturması gerekir?

A
Tek grup düzeni
B
Klasik düzen
C
Bireysel düzen
D
Çok grup düzeni
E
Karışık düzen
Soru 17

Öğretmenlerin sınıflarını geliştirmek için yenilikçi yollar aramaları, onların hangi davranış özellikleriyle açıklanır?

A
Öğrencileri öğrenmeye zorlama
B
Güven verme
C
Model olma
D
Sürece meydan okuma
E
Vizyon sahibi olma
Soru 18

Bir liderin en temel özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Etkili iletişim kurabilmek
B
Güven vermek
C
Güdülemek
D
Vizyon sahibi olmak
E
Alanında uzman olmak
Soru 19

Grup büyüklüğüyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Küçük gruplarda etkileşim büyük gruplara göre daha fazladır.
B
ikili gruplarda birebir öğretim söz konusu değildir.
C
Küçük gruplar sınıfın çalışma konularının yardımcı görevlerini yerine getirmede etkili değildir.
D
Üçlü gruplar özellikle problem çözme açısından oldukça yararlıdır.
E
Geleneksel biçimsel yaklaşım yeni bilgilerin sınıftaki tüm öğrencilere eş zamanlı iletilmesinde etkili değildir.
Soru 20

Grup içindeki bireyleri bir arada tutan bizlik duygusu ve buna etki eden diğer psikolojik süreçler sonucunda aşağıdakilerden hangisi açığa çıkar?

A
Grup baskısı
B
Grup dinamiği
C
Uyma davranışı
D
Grup vizyonu
E
Grup bağlılığı
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x