Sınıf Yönetimi 2016-2017 Final Sınavı

Sınıf Yönetimi 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi öğrencilerin sınıftaki davranışlarını etkileyen faktörlerden biri değildir?

A
Ailenin eğitim durumu
B
Ailedeki çocuk sayısı
C
Anne ve babanın yaşı
D
Ailenin gelir durumu
E
Ailenin yaşam biçimi
Soru 2

Karmaşık ve kapsamlı durumlarda benimsenmesi önerilen sınıf yönetimi modeli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Durumsal model
B
Tepkisel model
C
Bütünsel model
D
Gelişimsel model
E
Önlemsel model
Soru 3

Sınıf içinde bir öğrenci arkadaşıyla konuşurken diğerinin öğretmene soru sorması sınıf ortamının hangi özelliği ile açıklanır?

A
Çok boyutluluk
B
Açıklık
C
Çabukluk-anındalık
D
Uzun sürelilik
E
Eş zamanlılık
Soru 4

“Öğrencilerim derste söz almadıklarında veya parmak kaldırmadıklarında dersle ilgilenmediklerini düşünüyorum.” diyen bir öğretmenin, sözlü iletişimde kullandığı yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Betimleyici dil
B
Yargılayıcı dil
C
Emirdili
D
istek dili
E
Ben dili
Soru 5

Gerektiğinde eğitimsel hedeflere uygun bir şekilde öğrenci başarısını artıracak riskli kararlar alabilmek öğretmenlerin hangi davranış özellikleriyle açıklanır?

A
Güven vermeleriyle
B
Model olmalarıyla
C
Vizyon sahibi olmalarıyla
D
Sürece meydan okumalarıyla
E
Uzman olmalarıyla
Soru 6

Gül Öğretmen sınıfa girdiğinde öğrenciler konuşmaya devam ediyordu. Bir süre bekledi, fakat sessizlik sağlanamadı. Hafifçe tahtaya vurarak, günün konusuyla ilgili güzel bir hikaye anlatmaya başladı. Sonunda sınıfta sessizlik sağlanmıştı.
Buna göre Gül Öğretmen, eğitim uygulamalarının hangi basamağını kullanmıştır?

A
Amaçları açıklama
B
Dikkati çekme
C
Güdüleme
D
içeriğin paylaşılması
E
Kurgu
Soru 7

Bir işin farklı bölümlerini yapanların, birbirlerinin ne yaptığından haberdar olmasına ne ad verilir?

A
Eşgüdüm
B
Yönetim
C
Örgütleme
D
Ders planı
E
Program
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi eğitim sürecinde, istenmeyen öğretmen davranışlarına örnek olarak verilebilir?

A
Öğrencilere fırsat tanımak
B
Öğrencilerin her konuyu ezberlemelerini sağlamak
C
Öğrencilerin düşünmelerini sağlamak
D
Yapıcı ve kabullenici davranmak
E
Eylemleri yapıp gösterirken model olmak
Soru 9

I. Planın kimin tarafından yapıldığı
II. Öğretmenin bir planının olup olmadığı
III. Planın eğitsel amaçlara yönelik olup olmadığı
Bir eğitim planının ön değerlendirmesinde yukarıdaki durumlardan hangileri dikkate alınmalıdır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Ive II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi öğrenciyi çevrenin olumsuz etkilerinden korumak için alınabilecek önlemlerden biri değildir?

A
Öğrencilerin ders dışında çevredeki esnafa yardımcı olması
B
Çevre eğitim planı hazırlanması
C
Çevreye dağıtılacak bir okul gazetesi çıkarılması
D
Çevrenin toplu etkinliklerine planlı katılım sağlanması
E
Öğrencinin ders dışı zamanının çoğunu okulda geçirmesi
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi öğrencilerin 'yalan söyleme' davranışını değiştirmek için ortadan kaldırılması gereken unsurlardan biridir?

A
inandırma
B
Açıklık
C
Anlayış
D
Disiplin
E
Korku
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi istenmeyen davranışların önlenmesi için öğretim sürecinde alınacak önlemlerden biri değildir?

A
Öğrenci etkinliğinin sağlanması
B
Araç-gereç çeşitliliğinin sağlanması
C
Farklı öğretim yöntemlerinin kullanılması
D
Yaparak-yaşayarak öğrenmeye önem verilmesi
E
Öğretmenin daimicilik felsefesini benimsemesi
Soru 13

Öğretmenin öğrenciye 'Ödevini yaparken ek kitaplara ihtiyacın oluyor mu?' sorusunu yöneltmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
istenen davranışı denetlemek
B
istenen davranışı yadsımak
C
istenen davranışı pekiştirmek
D
istenen davranışı çağrıştırmak
E
istenen davranışı değerlendirmek
Soru 14

İstenen davranış gerçekleştiğinde öğrencinin istemediği bir uygulamanın kaldırılması aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanır?

A
Olumsuz pekiştirme
B
Önlemsel eylem
C
Olumlu pekiştirme
D
II. tip ceza
E
I. tip ceza
Soru 15

Zaman yönetimi kavramı ilk olarak hangi meslek grubuna yönelik bir eğitim etkinliği olarak ortaya çıkmıştır?

A
işverenlere
B
Yöneticilere
C
Akademisyenlere
D
Doktorlara
E
Öğretmenlere
Soru 16

Tüm zamanını ders çalışarak geçiren bir öğrencinin bu davranışının altındaki en önemli etken aşağıdakilerden hangisidir?

A
Zamanını etkili bir şekilde yönetememesi
B
Çok fazla ödevinin olması
C
Başarılı olmak için duyduğu istek
D
Ailesinin onu böyle davranmaya zorlaması
E
Arkadaşlarıyla zaman geçirmekten hoşlanmaması
Soru 17

I. Davranışın türü, şekli ve yoğunluğu
II. Öğrencinin, ailenin ve ortamın özellikleri
III. Eylemin amaçları ve sonuçları
IV. Öğrencinin mesleki ideali
Yukarıdakilerden hangileri istenmeyen davranışlara karşı eylemlerin seçiminde göz önünde bulundurulması gereken değişkenlerdendir?

A
Ive II
B
II ve III
C
I, II ve III
D
I, III ve IV
E
II, III ve IV
Soru 18

I. Yönetim merkezli yaklaşım
II. Öğrenci merkezli yaklaşım
III. Öğretmen merkezli yaklaşım
IV. Aile merkezli yaklaşım
V. Ortak merkezli yaklaşım
Yukarıdakilerden hangileri istenmeyen davranışa yönelimi belirleyen yaklaşımlardandır?

A
I, II ve IV
B
II, III ve IV
C
II, III ve V
D
I, II, III ve V
E
II, III, IV ve V
Soru 19

İstenmeyen davranış sergileyen öğrenciyi uyarmak için ilk olarak yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

A
Öğrenciye söz hakkı vermek
B
Yüz ve baş işaretlerini kullanmak
C
Öğrenciye fiziksel olarak yaklaşmak
D
Göz teması kurmak
E
Öğrencinin eşyalarına dokunmak
Soru 20

Sınıfta zamanın yönetimini tanımlayan en kapsamlı vargı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Eğitim programlarının ders döneminden önce geliştirilmesi
B
Öğretim için ayrılan sürenin öğretim için kullanılması
C
Öğretmenin konuyu en kısa sürede işlemesi
D
Öğretmenin hazırladığı planlara uygun ders işlemesi
E
Öğretmen ve öğrencilerin kendini geliştirmek için zaman ayırması
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x