Sınıf Yönetimi 2016-2017 Vize Sınavı

Sınıf Yönetimi 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi başarılı bir sınıf yönetimi için öğretmenlerin uygulamaması gereken davranışlardandır?

A
Eğitim sürecini önceden planlamak
B
Sınıf yönetimi etkinliklerini bir sosyalleşme süreci olarak değerlendirmek
C
Sınıftaki öğrencileri bir bütün olarak görmek
D
Öğrencilerin her birini tanımak
E
Öğrencilerin gelişim evrelerini göz önünde bulundurmak
Soru 2

Ödevini yapmayan bir öğrenciye ihtiyaç duyduğu kitapları sağlayan öğretmenin davranışı, hangi sınıf yönetimi modeli için bir örnektir?

A
Bütünsel model
B
Geleneksel model
C
Gelişimsel model
D
Önlemsel model
E
Tepkisel model
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi, öğrencilerin benzer özelliklerinin merkezinde yer almaktadır?

A
Kardeş sayıları
B
Ailelerin sosyo-ekonomik düzeyleri
C
Oturdukları çevre
D
Hazırbulunuşluk düzeyleri
E
Ginsiyet dağılımları
Soru 4

Bir işin değişik parçalarını yapanların birbiri ile uyumlu çalışmasına ne ad verilir?

A
Eşgüdüm
B
iş birliği
C
Motivasyon
D
işbölümü
E
iletişim
Soru 5

Yakın çevre ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Öğrencinin yaşadığı sokak yakın çevre olarak nitelendirilemez.
B
Öğrencinin öğrenme ortamı onun yakın çevresini oluşturur.
C
Sınıf okulun derslikleri ile sınırlıdır.
D
Öğrencinin yakın çevresi yalnızca aile ve okuldur.
E
Okul ile ev arasındaki yaşam alanı yakın çevreye dâhil değildir.
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi, okuldaki öğrenci sayısının fazla olmasının neden olacağı durumlardan biri değildir?

A
Öğretmen merkezlilik
B
Sınıf tekrarı
C
Dersten kaçma
D
Okulu terketme
E
Şiddet eğilimi
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi okulun en dönümcül öğesidir?

A
Okul müdürü
B
Yardımcı personel
C
Veliler
D
Okul müdür yardımcıları
E
Öğretmenler
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi çevre kaynaklı kişiyi davranışa yönelten etkenlerden biri değildir?

A
Gereksinim
B
Açlık hissi
C
Beklenti
D
Tutum
E
ilgi
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi, sınıftaki öğrenci sayısını doğrudan etkilemez?

A
Sınıfın düzeyi
B
Okulun konumu
C
Konunun özellikleri
D
Hedefler
E
Yöntem farklılıkları
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi, sınıfta öğrenme merkezleri oluşturulurken göz önünde bulundurulması gereken hususlar arasında yer almaz?

A
Maliyetin belirlenmesi
B
Araçların belirlenmesi
C
Değerlendirme yöntemlerinin belirlenmesi
D
Başarı göstergelerinin belirlenmesi
E
Amaçların belirlenmesi
Soru 11

Açıklama içeren ve böylece kişinin durumu daha iyi anlamasına hizmet eden üslup aşağıdakilerden hangisidir?

A
Emir dili
B
istek dili
C
Yargılayıcı dil
D
Ben dili
E
Betimleyici dil
Soru 12

Sınıf çalışmalarında öğretmen davranışlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Öğretmen davranışlarıyla öğrencilere örnek olmalıdır.
B
Öğretmen sınıfta sürekli oturmamalıdır.
C
Öğretmen öğrencileri istek ve yetenekleri doğrultusunda farklı etkinliklere yönlendirmelidir.
D
Öğretmen öğrencilerin kaygı duymalarını sağlamalıdır.
E
Öğretmen olumlu bir sınıf iklimi yaratmalıdır.
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi, öğrenci kaygısını azaltan öğretmen davranışları arasında yer almaz?

A
içten olması
B
Güven verici davranması
C
Duygularını saklaması
D
iyi niyetli olması
E
Dostça davranması
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi, sınıfta ilk günlerin dikkat ve özeninin sürdürülebilmesi için sürekli gösterilmesi gereken davranış yönelimlerinden biridir?

A
Ötekileştirme
B
Meraklanma
C
Gözetleme
D
Anlayış
E
Umursama
Soru 15

Sınıftaki olayların herkesin gözünün önünde olması, sınıf ortamının hangi özelliğini oluşturur?

A
Uzun sürelilik
B
Eşzamanlılık
C
Açıklık
D
Çabukluk-anındalık
E
Çok boyutluluk
Soru 16

Etkili bir sınıf ortamı için ideal ısı derecesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
18-20
B
21-23
C
24-26
D
27-29
E
30-32
Soru 17

“Sınıf” kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
En temel toplumsal gruptur.
B
Liderlik edilmesi gerekir.
C
Örgütsel bir amaç vardır.
D
Bireysel bir amaç vardır.
E
Küçük gruplardan oluşur.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi gruplandırmanın temel boyutları arasında yer almaz?

A
Öğrencilerin grup ile etkileşimi
B
Öğretmenin öğrenme sorumluluğu
C
Grup oluşumu
D
Grup büyüklüğü
E
Öğrencilerin öğrenme sorumluluğu
Soru 19

Grup içinde var olan güçlerin gruptaki bireyleri etkilemesi ve bu etkilerin incelenmesine ne ad verilir?

A
Grup normu
B
Grup potansiyeli
C
Grup dinamiği
D
Grup iletişimi
E
Grup etkileşimi
Soru 20

Değişim aşağıdakilerden hangisini gerektirir?

A
Etkili iletişim
B
Uzman olma
C
Vizyon sahibi olma
D
Liderlik
E
Güven verme
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x