Siyaset Bilimi 2018-2019 Vize Sınavı

Siyaset Bilimi 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

M. Weber, modern toplumlarda siyasal iktidarın meşruluğunu aşağıdakilerden hangisine dayandırmaktadır?

A
Geleneklere
B
Siyasi sistemin karizmatik niteliğine
C
Hukuki/rasyonel kurallara
D
Liderlerin seçilmiş olmalarına
E
Olağanüstü niteliklere
Soru 2

1948 yılında Paris’te UNESCO’nun düzenlediği bir toplantıda Siyaset Bilimi için belirlenen temel konu başlıkları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A
Siyasal Güçler
B
Uluslararası ilişkiler
C
Siyaset Teorisi
D
Siyasal Kurumlar
E
Siyasal istikrar
Soru 3

Kanunların Ruhu adlı kitabında iklimin ve coğrafi özelliklerin yasalar ve siyasal davranışlar üzerinde ciddi anlamda etkisi bulunduğunu iddia eden düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nizamülmülk
B
Farabi
C
Machiavelli
D
Montesquieu
E
Platon
Soru 4

Aşağıdaki yöntemlerden hangisinde gözlem, bilimsel bilginin üzerine inşa edileceği sağlam bir temel teşkil eder?

A
Örnek Olay
B
Metodoloji
C
Deney
D
Tümdengelim
E
Tümevarım
Soru 5

Politika adlı eserinde Eski Yunan sitelerinin siyasal örgütlenmelerini gözlemlerle ortaya koymaya ve siyasal rejimleri sınıflandırmaya çalışan filozof aşağıdakilerden hangisidir?

A
Platon
B
Machiavelli
C
Montesquieu
D
Aristoteles
E
Sokrates
Soru 6

Rütbe yükseltme, makam, ödül gibi avantajların dağıtılması iktidar tesis etmenin hangi kaynağı ile ilgili uygulamalardır?

A
Fiziksel kaynak
B
Ekonomik kaynak
C
Propaganda
D
Sembolik kaynak
E
Otorite
Soru 7

İktidarın bir zorlama ya da manipülasyondan ziyade kabul görmüş itaat yükümlülüğüne dayalı görünümüne ne ad verilir?

A
Otorite
B
Siyasal sistem
C
Ekonomik iktidar
D
Sembolik kaynak
E
Ödüllendirme
Soru 8

Küreselleşme ve egemenlik ilişkisini en iyi özetleyen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dış egemenlik
B
iç egemenlik
C
Hukuki egemenlik
D
Parlamenter egemenlik
E
Paylaşılan egemenlik
Soru 9

Aşağıdaki düşünürlerden hangisi mutlak ve sınırsız bir egemenlikten yana değildir?

A
Rousseau
B
Bodin
C
Locke
D
Hobbes
E
Austin
Soru 10

Egemenlik ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Karar verme mercii açısından egemenden daha üstün bir otorite yoktur.
B
Egemenlik ilişkilerinin en yalın hali tek bir gerçek kişinin egemenliğidir.
C
Egemenlik yasa yapma, kural koyma ve etkin biçimde hüküm sürme becerisidir.
D
Egemen, istediği her alanda zorlayıcı yasalar koyabilendir.
E
Egemenlik fiilen hiçbir zaman sınırlandırılamaz.
Soru 11

Platon için insan doğasına en uygun yönetim biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Aristokrasi
B
Demokrasi
C
Oligarşi
D
Patriarşi
E
Tiranlık
Soru 12

Tek bir kişinin yasaya dayalı yönetimi olarak tanımlanan ve iktidarın veraset yoluyla intikal ettiği siyasal sistem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Monarşi
B
Diktatörlük
C
Tiranlık
D
Demokrasi
E
Aristokrasi
Soru 13

Modern devletin ortaya çıkışında aşağıdakilerden hangisinin çıkarları doğrultusundaki olmuştur? girişimleri belirleyici

A
Burjuvazi
B
Soylular
C
Bürokrasi
D
Din adamları
E
Aydınlar
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi tekilci sistemlerde gözlemlenen özellikler arasında yer alır?

A
Devletin müdahale edemeyeceği bir sivil toplum alanı vardır.
B
Hukuk devleti anlayışı gelişmemiştir.
C
Siyasi iktidar sınırlandırılmıştır.
D
Sosyal demokrasinin temel ilkeleri benimsenir.
E
iktidar açık bir yarışma ortamında belirlenir.
Soru 15

“Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler” sloganı ile özdeşleştirebileceğimiz siyasal sistem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Komünist sistemler
B
Faşist sistemler
C
Sosyal demokrasi
D
Liberal demokrasi
E
Totaliter sistemler
Soru 16

Bireylere siyasal insan olabilmek veya siyasal benlik kazanabilmek imkânı sağlayan süreci ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Siyasal eylem
B
Siyasal toplumsallaşma
C
Siyasal güç
D
Siyasal söylem
E
Siyasal özgürlük
Soru 17

R. Dahl’e göre siyasal katılmanın dört ayrı düzeyi vardır. Bu düzeylerin en sonuncusu aşağıdakilerden hangisidir?

A
ilgi
B
Önemseme
C
Eylem
D
Tasarlama
E
Bilgi
Soru 18

Bir öğrenci derneği üyesinin önce yönetim kurulu üyeliği, daha sonra ise dernek başkanlığı için çaba göstermesi aşağıdaki faktörlerden hangisi ile ilişkilidir?

A
Zıt duygulara sahip olma
B
iktidar arzusu
C
Daha iyi yaşama arzusu
D
Hürriyet içinde yaşama arzusu
E
Macera peşinde koşma
Soru 19

Siyasi otoritelerin kararlarını etkilemek amacıyla ortaya konan eylemlerin bizzat aktörler tarafından tasarlanması durumunu ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kurumsal katılma
B
Bağımlı katılma
C
Özerk katılma
D
Yasa dışı katılma
E
Mobilize katılma
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi siyasal katılım düzeyini düşüren faktörler arasında yer almaz?

A
Okuma yazma bilmemek
B
Yabancılaşma duygusu
C
Köyde yaşamak
D
Siyasal sistemin demokratikliği
E
Ailevi sorumluluklar
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...