Siyaset Sosyolojisi 2018-2019 Final Sınavı

Siyaset Sosyolojisi 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Küreselleşmeyle birlikte büyüklük ve etki alanları ulusal sınırları aşan gönüllü kuruluşlar ve sosyal eylemlerle birlikte sivil toplum da global bir boyut kazanan ve ulusal düzeyde siyasetin demokratik bir mahiyet kazanmasında etkili olan sivil toplumun bu hali siyaset biliminde “ ________ ” olarak kavramsallaştırılmıştır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
küresel sivil toplum
B
glokal kamusallık
C
geleneksel toplum
D
bilgi toplumu
E
kamusal alan
Soru 2

Geç modernliğin yaşandığı günümüz dünyasında kesinlik ve öngörülebilirliğin ortadan kalktığı bugünün dünyasını karakterize eden şey, belirsizlik ve öngörülemezliktir.
Yukarıdaki tespiti yapan ve günümüz toplumunu “risk toplumu” olarak nitelendiren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Weber
B
Laclau
C
Beck
D
Fortes
E
Marks
Soru 3

Bir siyasal sistemin meşru olabilmesinin, siyasal kararların vatandaşlar tarafından tartışıldığı bir kamusal alanı barındırmasına bağlıdır.
Yukarıdaki düşüncenin sahibi olan kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Rousseau
B
Hobbes
C
Foucault
D
Habermas
E
Locke
Soru 4

Sosyal yapıların, ilişkilerin dış yüzüne değil, bunun ardında yatan belirleyicilerine eğilmeyi odak alan paradigma türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Felsefi
B
Sosyolojik
C
Psikolojik
D
Ekonomik
E
Siyasi
Soru 5

Demokratik elitizm anlayışının öncüsü olan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dahi
B
Schumpeter
C
Sartori
D
Lasvvell
E
Aron
Soru 6

Pareto, elitlerin hâkimiyeti ve yer değiştirmesi tezini ________ unsurlara dayandırarak açıklamaktadır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
kültürel
B
ekonomik
C
teknolojik
D
siyasal
E
psikolojik
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de etkin siyasal makamları işgal eden kişiler ve başlıca siyasi partilerin lider kadrolarını oluşturan elit gruplardandır?

A
Teknokrat elitler
B
Merkezi elitler
C
Siyasi elitler
D
Bürakratik elitler
E
Ekonomik elitler
Soru 8

I. Kavram, Latin kökenli eligere (seçmek) kelimesine dayanır.
II. Kavramın Batı toplumlarının günlük yaşamlarındaki kullanımı 10 yüzyıla kadar dayanır.
III. İngiltere ve ABD’de sosyal bilimler alanında
yaygınlık kazanması 1980’li yılları bulur.
Elit kavramı ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 9

Çok partili düzen içinde aynı partinin seçimleri üst üste kazandığı ve parlamentoda sandalyelerin mutlak çoğunluğuna sahip olduğu ve iktidara geçme noktasında rotasyonun söz konusu olmadığı parti sistemine Sartori ________ adını vermiştir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
hegemonyacı parti sistemi
B
iki parti sistemi
C
sınırlı çoğulcu parti sistemi
D
hâkim parti sistemi
E
atomlaşmış parti sistemi
Soru 10

Siyasi sistemin yönetiminde kimlerin söz sahibi olacağını ve bu kişilerin sistemi nasıl yönetecekleri konusunda doğan anlaşmazlığı ifade etmek için kıllanılan kavrama ________ denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
meşruluk krizi
B
kültürel kriz
C
tarihsel kriz
D
katılma krizi
E
ekonomik kriz
Soru 11

Siyasal partilerin parlamentolar içinden nasıl çıktıklarını açıklayan ve Duverger’in de başta gelen temsilcisi olduğu kuram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Parti Kuramı
B
Tarihsel Kriz Kuramı
C
işlevselci Kuram
D
Gelişmeci Kuram
E
Kurumsal Kuram
Soru 12

İşlevleri esasen seçim dönemleriyle sınırlı ve dar bir grubun yönettiği ve üye sayısını artırmaya özel bir çaba göstermeyen Duverger'in parti tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şirket partisi
B
Kadro partileri
C
Kartel parti
D
Hareket partileri
E
Sosyal bütünleşme partileri
Soru 13

I. Din
II. Okul
III. Medya
IV. Aile
Yukarıdakilerden hangileri kamuoyunun oluşmasında etkili olan kaynaklardandır?

A
I ve II
B
II ve III
C
III ve IV
D
II, III ve IV
E
I, II, III ve
Soru 14

Belli bir zamanda belli bir tartışmalı sorun karşısında bu sorunla ilgilenen kişiler grubuna veya gruplara hakim olan kanaattir.
M. Kapani’ye göre yukarıda tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Siyasal düşünce
B
Kamusal alan
C
Kamuoyu
D
ileti
E
Hegemonya
Soru 15

Ortak menfaatler, çıkarlar etrafında birleşen ve bunları gerçekleştirmek için siyasal otoriteler üzerinde etki yapmaya çalışan örgütlenmiş gruplara ne ad verilir?

A
Siyasal sistem
B
Siyasal parti
C
Siyasal iletişim
D
Baskı grupları
E
Kamuoyu
Soru 16

I. Betimleyici tanımlar
II. Tarihsel tanımlar
III. Normatif tanımlar
Kültür kavramına dair tanımlar sınıflandırdığında yukarıdakilerden hangileri karşımıza çıkan gruplarındandır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 17

Köken olarak “yasasızlık, normsuzluk” anlamına gelen ve “anomous” sözcüğünden türemiş olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ulus
B
Anomi
C
Kamu
D
Politika
E
Anonim
Soru 18

Üçüncü Yol yaklaşımı aşağıdaki düşünürlerden hangisi tarafından geliştirilmiştir?

A
Giddens
B
Aristotales
C
Pisagor
D
Öklit
E
Platon
Soru 19

I. Biyoloji
II. Sosyoloji
III. Sosyal psikoloji
Yabancılaşma sözcüğü yukarıdaki bilim dallarından hangilerinin en önemli kavramlarındandır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Murray Levin’in çalışmalarına konu olan siyasal yabancılaşmanın dört görünüşünden biri değildir?

A
Normların zayıflaması
B
Güçsüzlük
C
Umutsuzluk
D
Anlamsızlık
E
Kayıtsızlık
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...