Siyasi Düşünceler Tarihi 2016-2017 Final Sınavı

Siyasi Düşünceler Tarihi 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Platon'un hocası aşağıdakilerden hangisidir?

A
Aristoteles
B
Sokrates
C
Heraklitos
D
Epicurus
E
Pisagor
Soru 2

Seneca, devletin varlığını açıklarken aşağıdakilerden hangileri arasında zorunlu bir bağ kurmaz?

A
Devlet-kölelik
B
Devlet-sözleşme
C
Devlet-içsel özgürlük
D
Devlet-özel mülkiyet
E
Devlet-doğruluk
Soru 3

Wittenberg Saray Kilisesi kapısına astığı Doksan Beş Tezle Katolik dünyayı parçalayan ve yeni bir dinin öncülüğünü yapan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
John Locke
B
Martin Luther
C
Padovalı Marsilius
D
Thomas More
E
John Wyeliffe
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Thomas More'un Ütopya başlıklı eserinde din özgürlüğü kapsamında yer almaz?

A
Çok Tanrıcılık
B
Dinsel propaganda
C
Din değiştirme
D
ibadet biçimi
E
Dinsizlik hakkı
Soru 5

Aşağıdaki ifadelerden hangisi Hobbes’un toplum sözleşmesi ile toplum sözleşmesinin sonuçları hakkında ortaya koyduğu düşünceleriyle bağdaşmaktadır?

A
Toplum sözleşmesinden kaynaklanan devlet demokratik bir biçim alabilir.
B
Toplum sözleşmesinin birinci aşamasında egemen belirlenir.
C
Toplum sözleşmesinin ikinci aşaması oybirliğiyle gerçekleşir.
D
Toplum sözleşmesiyle yaratılan egemen bireysel iradeleri temsil eder.
E
Toplum sözleşmesine katılan her birey doğal hakkını saklı tutar.
Soru 6

John Lock'a göre; siyasal yapının tiranlaşması ve bir kralın meşruluğunu yitirmesi durumunda halk, egemenliğini geri alıp direnme hakkını kullanır.
Aşağıdakilerden hangisi John Locke'a göre direnme hakkının kullanılabileceği durumlardan biri değildir?

A
Kralın iktidarını kişisel isteklerine alet edip keyfi bir şekilde kullanması
B
Kralın ekonomik olarak başarısız bir yönetiminin olması
C
Kralın, Parlamento'yu ortadan kaldırması
D
Kralın kamusal iyiliği, ortak yararı gözetmemesi
E
Kralın, Parlamento'nun yaptığı pozitif yasaları hiçe sayması
Soru 7

Leviathan adlı eseri kaleme alan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
John Locke
B
Auguste Comte
C
Thomas Hobbes
D
Pierre-Joseph Proudhon
E
Kari Marks
Soru 8

Locke’un kuramında doğa durumundan devlet durumuna geçilirken hangi hak devredilmektedir?

A
Özel mülk edinme hakkı
B
Yaşam hakkı
C
Düşünce özgürlüğü hakkı
D
Saldırganı yargılama hakkı
E
Vicdan özgürlüğü hakkı
Soru 9

Aydınlanmacıların eğitime ilişkin düşünceleri aşağıdaki ifadelerden hangisi ile ilgili vanlıstır?

A
Eğitim, insanı hoşgörülü kılar.
B
Eğitim, insanı cehaletten kurtarır.
C
Eğitim, insana erdem aşılar.
D
Eğitim, insanın kişiliğini belirler.
E
Eğitim, insanı dahi yapar.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Aydınlanma Çağı filozoflarına göre, liberal siyasal düzenin yaratılması için gerekli olan düzenlemelerden biri değildir?

A
Siyasal temsil
B
Güçler ayrımı
C
Askeri başarı
D
Yasaların egemenliği
E
iktidarın sınırlanması
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Aydınlanma Çağı filozoflarından biri değildir?

A
Voltaire
B
Kant
C
Condorcet
D
Luther
E
Hume
Soru 12

Aydınlanma filozoflarının kabul ettiği eşitlik, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Entelektüel bakımdan eşitlik
B
Bir başkasına bağımlı olmamak bakımından eşitlik
C
Cinsiyet bakımından eşitlik
D
Mülkiyet bakımından eşitlik
E
Toplumsal statü bakımından eşitlik
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Montesquieu’nün “doğa-ilke birliği” bilimsel yasasının yol açtığı sonuçlardan biridir?

A
Siyasal yapılanma, insanın doğal toplumsallığının sonucudur.
B
Zaman ve mekan içinde değişmeyen doğru bir yönetim biçimi vardır.
C
Yönetim biçimi, yönetici kesimin doğal yapısından kaynaklanmalıdır.
D
Siyasal değişimler, kendi doğal akışı içinde gerçekleşmelidir.
E
Yönetim biçimi, insan doğasının özelliklerinden türetilmelidir.
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Montesquieu’nün düşüncelerinden biri değildir?

A
Yasaların, nesnelerin doğasından türeyen zorunlu ilişkiler olduğunu belirtmesi
B
Cumhuriyetin erdeme, monarşinin onura, despotluğun korkuya gereksinim duyduğunu savunması
C
insanın toplumda yaşamak için yaratıldığını söylemesi
D
Siyasal-hukuksal düzeydeki tarihsel olayların rastlantısal bir şekilde oluştuğunu savunması
E
Her yönetimin kendine özgü bir doğasının ve ilkesinin olduğunu savunması
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Rousseau’nun Toplum Sözleşmesi kurgusunun sonuçlarından biridir?

A
Birey kendini tüm haklarıyla birlikte toplumun tümüne bağlar.
B
Uyruk olan insanlar kendilerini topluma bağlayıp özgürlüklerini yitirirler.
C
insanlar arasındaki eşitsizliği pekiştirmiş olan özel mülkiyete son verilir.
D
insanlar sosyo-ekonomik bakımdan birbirlerinin eşiti hâline gelirler.
E
Sözleşmeye katılan bireyler oy çokluğuyla siyasal toplumu yaratırlar.
Soru 16

Kanunların Ruhu Üzerine adlı eserin yazarı, Fransız düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Montesquieu
B
Nietzsche
C
Foucault
D
Machiavelli
E
Deleuze
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi 1789 İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi’nde kabul edilmiş doğal haklardan biridir?

A
Baskıya karşı direnme hakkı
B
Ortak mülkiyet hakkı
C
Kardeşlik hakkı
D
Seçme ve seçilme hakkı
E
Eşitlik hakkı
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Fransız Devrimi’nde bir dönem uygulanmış olan “meclis hükümeti” sisteminin özelliklerinden biridir?

A
Yasama meclisinin yürütme ve yargı güçlerini kendi elinde toplaması
B
Bakanların muhakkak yasama meclisi içinden seçilmesi
C
Yargı yetkisinin parlamento tarafından yerine getirilmesi
D
Yasaların yapımında bakanlar kurulunun önemli bir rol oynaması
E
Yürütme gücünü parlamento içinden seçilen komitelerin kullanması
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi 1789 İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi’nin sonuçlarından biri değildir?

A
Bireysel haklara toplumsal bir anlam yüklenmesi
B
Doğal hakların yurttaş haklarına dönüştürülmesi
C
Doğal haklara devletin işlerlik kazandırması
D
Toplumsal ve ekonomik eşitsizliklerin göz ardı edilmesi
E
Bireysel hakların mutlak ve sınırsız hâle getirilmesi
Soru 20

Kültür Devrimi kavramını ortaya atan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mirabeau
B
Delfau
C
Mao Zedong
D
Cicero
E
Stalin
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...