Siyasi Düşünceler Tarihi 2018-2019 Final Sınavı

Siyasi Düşünceler Tarihi 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Hristiyanlığın evrensel bir din hâline gelmesinde ve yayılmasında en önemli etken aşağıdakilerden hangisidir?

A
Roma imparatorluğu
B
Pers imparatorluğu
C
Miletos
D
iyonya
E
Etrüks Devleti
Soru 2

Aristoteles’e göre en erdemli yönetim biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Demokrasi
B
Meritokrasi
C
Monarşi
D
Aristokrasi
E
Oligarşi
Soru 3

İl Principe adlı eserinde monarşiyi, Discorsi adlı eserinde cumhuriyeti savunuyormuş gibi görünen düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Habermas
B
Hobbes
C
Foucault
D
Machiavelli
E
More
Soru 4

Bodin’e göre, aşağıdakilerden hangisi devlet ve korsanlıkta ortak olarak bulunur?

A
Meşruluk
B
Sınır tanımazlık
C
Güç ve Şiddet
D
Egemenlik
E
Keyfilik
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi mülksüzlerin çıkarlarını temsil eden Kazıcılar hareketinin ileri sürdüğü düşünceler arasında yer almaz?

A
Yalnızca sınırlı özel mülkiyet olmalıdır.
B
Kilise, kamusal bir eğitim kurumuna dönüştürülmelidir.
C
Herkesin seçme ve seçilme hakkı olmalıdır.
D
Özel mülkiyet, doğal yasalara aykırıdır.
E
Devlet görevlilerinin tamamı, seçimlerle belirlenmelidir.
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi 1688 İngiliz Devrimi’nin sonuçlarından biri değildir?

A
Özel mülkiyet ve her türlü iktisadi girişim devletin keyfî müdahalelerinden kurtarıldı.
B
insel hoşgörü taleplerini karşılamaya yönelik adımlar atıldı.
C
Krala yasaları yürürlükten kaldırma yetkisi verildi.
D
Kralın vergi ve asker toplaması Parlamento’nun iznine bağlandı.
E
Başta ifade özgürlüğü olmak üzere bireysel haklar tanındı.
Soru 7

Hobbes’e göre doğa durumundan devlet durumuna geçilirken bireylerin vazgeçtikleri doğal hak aşağıdakilerden hangisidir?

A
inanç özgürlüğü hakkı
B
Mülkiyet edinme hakkı
C
ifade özgürlüğü hakkı
D
Düşünce özgürlüğü hakkı
E
Güç kullanma hakkı
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Hobbes’a göre doğa durumunun özellikleri arasında yer almaz?

A
Doğa durumunda güvenliği sağlayan bir otorite bulunmamaktadır.
B
Doğa durumu, uygarlığa özgü her şeyden yoksundur.
C
Doğa durumu barışı ve eşitliği içerir.
D
Doğa durumu herkesin herkesle savaştığı bir durumdur.
E
Doğa durumunda ahlaki değerler ve hukuk kuralları bulunmaz.
Soru 9

Kadın ile erkeğin her bakımdan eşit olduğunu ve bu eşitliğin yasalarca garanti edilmesi gerektiğini savunan Aydınlanma filozofu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Weber
B
Durkheim
C
Kant
D
Comte
E
Condorcet
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Aydınlanma Çağı filozoflarından biri değildir?

A
Hume
B
Luther
C
Kant
D
Condorcet
E
Voltaire
Soru 11

Devlet, kendi varlığını tehlikeye atmamak için, insanların doğal olarak sahip oldukları hak ve özgürlüklerine dokunamaz, onları kendilerine zararlı olacak şeyler yapmaya zorlayamaz ve çoğunluğun iradesine ters düşemez. Meşruluğu da buradan kaynaklanır. Zaten devletin güçlü ve kalıcı olup amacını yerine getirebilmesi, yurttaşlarının kendi kişisel iradeleriyle onu koruyup ona hizmet etmeye hazır olmaları sayesindedir.
Yukarıdaki düşünceler aşağıdaki filozoflardan hangisine aittir?

A
Locke
B
Hobbes
C
Voltaire
D
Spinoza
E
Kant
Soru 12

Demokrasiyi “çoğunluğun tiranlığı” olarak tanımlayan Aydınlanma düşünürü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Voltaire
B
Hume
C
Helvetius
D
Diderot
E
D’Holbach
Soru 13

“Güçler Ayrımı” kuramı ile siyasal liberalizme katkıda bulunmuş olan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Jean Jacques Rousseau
B
Montesquieu
C
Thomas Hobbes
D
Max Weber
E
Immanuel Kant
Soru 14

Montesquieu’ye göre demokrasiyi hareket ettiren ilke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Erdem
B
Güçler Ayrımı
C
Yargı
D
Anayasa
E
Parlamento
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Rousseau’ya göre, doğal özgürlüğünü yitirmiş insanı, toplumda yeniden özgür kılabilmek için gereklidir?

A
Bireysel özgürlüğü korumak
B
Genel iradeye itaat etmemek
C
Doğal duruma geri dönmek
D
Egemene bağlanmayı reddetmek
E
Yasalara boyun eğmek
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisine göre bireyler, savaş durumundan kurtulup yaşamlarını güvence altına almak ve yitirdikleri doğal özgürlüğün yerine toplumsal özgürlüğü kazanmak amacıyla devleti yaratmışlardır?

A
Montesquieu
B
Rousseau
C
Locke
D
Kant
E
Bodin
Soru 17

Aşağıdaki haklardan hangisi 1789 Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi’nde yer almaz?

A
Güvenlik hakkı
B
Mülkiyet hakkı
C
Eğitim hakkı
D
Baskıya karşı direnme hakkı
E
Özgürlük hakkı
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Sieyes’e göre devlet tarafından yaratılmış ve sınırı yasalarca çizilmiştir?

A
Din adamları
B
Soylular
C
Burjuvazi
D
Filozoflar
E
Sivil Toplum
Soru 19

Jakobenler’e göre yurttaşlık bilinci yaratmaya yönelik en önemli toplumsallaşma aracı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Anayasa
B
Eğitim
C
Kültür
D
Din
E
Dil
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Jakobenlerin bağlı olduğu ilkeler arasında yer almaz?

A
Eşitlik
B
insan hakları
C
Özgürlük
D
Laiklik
E
Kardeşlik
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...