Siyasi Tarih 1 2016-2017 Final Sınavı

Siyasi Tarih 1 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Batı Avrupa’da 768-814 yılları arası yürüttüğü başarılı siyaset dolayısıyla “Avrupa’nın Babası” unvanını alan Frank kralı aşağıdakilerden hangisidir?

A
II. Clovis
B
I. Gregory
C
Heristalli Pepin
D
II. Harold
E
Charlemagne
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi 1774’teki Küçük Kaynarca Antlaşmasının hükümleri arasında yer almaz?

A
Eflak ve Boğdan’ın Rusya’nın koruması altına sokulması
B
Rusya'nın Osmanlı Devleti'ne 200 bin kuruş savaş tazminatı vermesi
C
Rus ticaret gemilerinin Karadeniz'de serbestçe ticaretine izin verilmesi
D
Rusya’ya ticari kapitülasyonlar verilmesi
E
İstanbul'daki Rus elçiliğinin sürekli hâle getirilmesi
Soru 3

Yüzyıl Savaşları’ndan sonra Fransa’da yerel dükleri etkisizleştiren, yeni yollarla kentleri birbirine bağlayan ve ticaret panayırları düzenleyip ülkenin gelişimini sağlayarak güçlü bir ulusal monarşi kurmaya çalışan hükümdar aşağıdakilerden hangisidir?

A
XI. Louis
B
II. Charles
C
I. Filip
D
I. Clovis
E
II. Robert
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Fransa ile Avusturya arasında imzalanan 17 Ekim 1797 tarihli Campo Formio Antlaşması’nın sonuçlarından biri değildir?

A
Korfu başta olmak üzere Adriyatik Denizi’ndeki bazı adaların Fransa’ya geçmesi
B
Venedik’in Fransa ile Avusturya arasında paylaşılması
C
Avusturya’nın Kuzey İtalya ve Almanya’nın Ren bölgesinde denetim sahibi olması
D
Birinci Koalisyon Savaşları’nın sona ermesi
E
Avusturya Hollanda’sının (Belçika) Fransa’ya geçmesi
Soru 5

İngilizlerce kurulup, Hindistan’ın birçok bölgesinde sadece ekonomik olarak değil, aynı zamanda siyasi ve askeri olarak da egemenlik kuran şirket aşağıdakilerden hangisidir?

A
Batı Kumpanyası
B
İngiliz Kumpanyası
C
Kuzey Hindistan Kumpanyası
D
Hint Düzenleme Kumpanyası
E
Doğu Hindistan Kumpanyası
Soru 6

1898 yılında harekete geçen “Haklı Yumrukların Uyumu” (AvrupalIların verdiği isimle “Boksör” örgütü) aşağıdaki ülkelerden hangisinde kurulmuştur?

A
Malezya
B
Çin
C
Pakistan
D
Japonya
E
Nijerya
Soru 7

1904'te Sömürge Antlaşması'm (“Entente Cordiale” - Samimi Antlaşma) imzalayan devletler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Rusya ve Almanya
B
Almanya ve Avusturya
C
İtalya ve Avusturya
D
Fransa ve İngiltere
E
Japonya ve Çin
Soru 8

Almanya’da “devlet” fikrinin gelişmesinde önemli rol oynayan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Rousseau
B
Voltaire
C
Diderot
D
Montesquieu
E
Hegel
Soru 9

Sanayi Devrimi’ne asıl anlamını veren buharlı makinalarda kondansatörü icat ederek verimi artıran bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
George Wİlliam HİN
B
James Watt
C
Albert Marth
D
Henri Brocard
E
Herman Schultz
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi 1830 İhtilâllerinin sonuçlarından biri değildir?

A
Fransa, Belçika ve İngiltere gibi 1830-1832 gelişmelerinin başarılı olduğu ülkelerde Burjuvazi'nin güçlenmesi
B
Fransa başta olmak üzere birçok ülkede yasa-dışı işçi örgütlerinin kurulması
C
Fransa’da Cumhuriyetçiler ve Sosyalistler arasında “1789 ruhuna yeniden dönüş”ün görülmesi
D
İngiltere'de Parlamento'nun Kral I. Charles'ı yargılayarak idama mahkûm etmesi
E
Avrupa’nın iki kampa ayrılmış durumunun devam etmesi
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi 1872 yılında kurulan I. Üç İmparator Ligi’nin önemli maddelerinden biri değildir?

A
Barışın tehlikeye düşmesi durumunda tarafların görüşmelerde bulunması
B
Avrupa’daki statükonun kabul edilmesi
C
Tarafların istedikleri devletle ittifak yapabilmesi
D
Balkanlarda çıkacak herhangi bir güçlüğün beraberce çözülmesi
E
ihtilalci ayaklanmalara karşı ortak tutum alınması
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Alman Birliği’nin kurulmasının sonuçlarından biri değildir?

A
1871’den sonra Avrupa’da sınırlı ve kısa süreli savaşların sıkça görülmesi
B
Avrupa’da askeri ve siyasi bloklaşmanın ortaya çıkması
C
Avusturya-Macaristan’ın yayılma alanı olarak Balkanları seçmesi
D
Rusya’nın pan-Slavizm’i bayrak yaparak Balkanlarda genişlemeyi arzulaması
E
Fransa’nın Avrupa-dışı sömürgeciliğe hız vermesi
Soru 13

Almanya ile Sovyetler Birliği arasında imzalanan ve iki ülkenin yakınlaşmasını sağlayan 1922 yılındaki antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A
Zürih Antlaşması
B
Viyana Antlaşması
C
Rapallo Antlaşması
D
Marale Antlaşması
E
Prag Antlaşması
Soru 14

Avusturya- Macaristan’ın 1908 yılında ilhak ettiğini açıkladığı yer aşağıdakilerden hangisidir?

A
Arnavutluk
B
Bosna-Hersek
C
Polonya
D
Belgrad
E
Selanik
Soru 15

Osmanlı İmparatorluğu'nun, “boykot” hareketini ilk kez politik bir silah olarak uyguladığı devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fransa
B
İngiltere
C
İtalya
D
Avusturya-Macaristan
E
Rusya
Soru 16

Balfour Deklarasyonu’nun temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Filistin’de Yahudilere bir yurt sağlanması
B
İngiltere’nin Almanya’ya savaş ilan etmesi
C
Almanya’nın tazminat borcunun ertelenmesi
D
ikinci Dünya Savaşı'nın sona erdirilmesi
E
Birinci Dünya Savaşı’nın sona erdirilmesi
Soru 17

Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Almanya’nın ödemekle yükümlü tutulduğu tamirat borçlarını ödemeyi aksatması üzerine, Fransa “üretken garantiler” olarak aşağıdakilerden hangisinin kendisine devredilmesini istemiştir?

A
Ruhr Madenleri
B
Bavyera
C
Gine Madenleri
D
Saksonya
E
Palatina
Soru 18

İngiltere ve Fransa’nın Ortadoğu topraklarını paylaşmak üzere 16 Mayıs 1916’da yapmış oldukları antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A
Crepy Antlaşması
B
Marale Antlaşması
C
Sykes-Picot Antlaşması
D
Saint Jean de Maurienne Antlaşması
E
Londra Antlaşması
Soru 19

Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra İtilaf Devletleri’nin Avusturya ile imzaladığı barış antlaşması aşağıdakilerden hangisidir?

A
Paris Antlaşması
B
Trianon Barış Antlaşması
C
Brest Litovsk Barış Antlaşması
D
Neuilly Barış Antlaşması
E
Saint Gemain Barış Antlaşması
Soru 20

Birinci Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında bir Milletler Cemiyeti’nin kurulması fikrini ısrarla savunan siyaset adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Viladimir Lenin
B
Franklin D. Roosevelt
C
Wİnston Churchill
D
Woodrow Wilson
E
Charles de Gaulle
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...