Siyasi Tarih 1 2016-2017 Vize Sınavı

Siyasi Tarih 1 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Hükümdar (Prens) adlı kitabında dile getirdiği görüşleriyle Rönesans Dönemi’nde siyaset bilimine önemli katkılar sağlayan kişi kimdir?

A
Samuel Johnson
B
Nicollo Machiavelli
C
Edmund Burke
D
John Locke
E
Jean Jacques Rousseau
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi coğrafi keşiflerin sonuçları arasında yer almaz?

A
Reform hareketlerinin son bulması
B
AvrupalIların dünya hakkındaki bilgilerinin artması
C
Yeni bitki ve hayvan türlerinin tanınması
D
Rönesans'ın gelişmesine katkı sağlaması
E
Avrupa devletlerinin denizaşırı sömürge imparatorlukları kurması
Soru 3

Feodalizmin Batı Avrupa’da temel yönetim biçimi olarak yaygınlaşmaya başladığı dönemde Avrupa nüfusunun hızla artmasındaki en önemli neden aşağıdakilerden hangisidir?

A
Skolastik düşüncenin öneminin azalması
B
Dışarıdan göç alınması
C
ihracatın artması
D
Tarımsal üretimin gelişmesi
E
Coğrafi keşiflerin gerçekleşmesi
Soru 4

Kristof Kolomb’un ulaştığı toprakların yeni bir kıta olduğunu ilk kez 1504'te yazdığı Yeni Dünya (Mundus Novus) adlı kitabında dile getiren İtalyan denizci aşağıdakilerden hangisidir?

A
Vasco de Gama
B
Amerigo Vespucci
C
Denizci Henry
D
Jacques Cartier
E
Magellan
Soru 5

Frankların tümünün 687 yılında tek bir yönetim altında birleşmesi aşağıdaki Merovenj hükümdarlardan hangisinin zamanında gerçekleşmiştir?

A
Charles Martel
B
Clovis
C
Heristalli Pepin
D
III. Gregory
E
Charlemagne
Soru 6

Egemen devletlerin eşitliği ilkesinin uluslararası alanda ilk kez benimsendiği düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Metternick Sistemi
B
Münih Konferansı
C
Cemiyet-i Akvam Sözleşmesi
D
Paris Sözleşmesi
E
Westphalia Barışı
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Fransa’da XII. Louis döneminde gerçekleştirilen uygulamalardan biri değildir?

A
Fransa’nın Milano başta olmak üzere İtalyan kent devletleri üzerinde hâkim olma çabalarının başlaması
B
Devlet mâliyesinde reform hareketleri gerçekleştirilmesi
C
Resmi dil olarak kullanılan Lâtinceyi yasaklayarak, Fransızcayı Fransa Krallığı'nın millî dili haline getirmesi
D
Hukuk alanındaki reformlarla Fransa’nın yönetim modelinin yenilenmesi
E
Daha önce başlayan mutlakiyetçi uygulamaların devam ettirilmesi
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Rusya’da IV. İvan döneminde gerçekleştirilen uygulamalardan biri değildir?

A
Avrupa devletleri ile ticari bağların kuvvetlendirilmesi
B
Rusya’nın Orta Asya’ya ilk yayılmasının başlatılması
C
Ülkedeki büyük toprak sahipleri olan boyarların sindirilmesi
D
Ülkede federal yönetimin hâkim kılınması
E
Tatarlarla uzun süreli çatışmalara girilmesi
Soru 9

Fransa kralı I. François’nm V. Charles’a esir düştüğü savaş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Pavia Savaşı
B
Açe Savaşı
C
Boerler Savaşı
D
Waterloo Savaşı
E
Pedri Savaşı
Soru 10

XIII. yüzyılda Huzur Yargıçları Kurumu aşağıdaki ülkelerden hangisinde ortaya çıkmıştır?

A
Çin
B
Japonya
C
Rusya
D
Fransa
E
İngiltere
Soru 11

Ruslar, İsveç’le süren Büyük Kuzey Savaşı’nı 1720’deki hangi antlaşmayla sona erdirmiştir?

A
Paris Antlaşması
B
Nystad Antlaşması
C
Prag Antlaşması
D
Tordesillas Antlaşması
E
Wsetfalya Antlaşması
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi 1713 tarihli Utrecht Antlaşmasının sonuçlarından biri değildir?

A
Fransa'nın, ispanya toprakları üzerinde hak iddia etmekten vazgeçmesi
B
ispanya’nın, Avrupa topraklarının müttefik ülkeler arasında pay edilmesi
C
ispanya’nın Amerika kıtasındaki sömürgelerine, Afrika’dan köle taşıma tekelinin 30 yıllık bir süre için İngiltere’ye verilmesi
D
Cebel-i Tarık ve Minorka Adası'nın ispanya'ya verilmesi
E
Fransa'nın, Kuzey Amerika’da ingilizlerin ticaret yapma haklarını kabul etmesi
Soru 13

İngiltere’nin son Katolik Kralı olan II. James’in tahttan indirilmesi İngiliz tarihinde aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılmıştır?

A
Hüzün Yılı
B
Mutlak Devrim
C
Şanlı Devrim
D
Katolik Devrimi
E
Son Değişim
Soru 14

ABD’yi resmen tanıyan ilk devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A
Japonya
B
Çin
C
Rusya
D
Hollanda
E
Fransa
Soru 15

Avusturya Veraset Savaşları’na 1748 yılında imzalanan hangi antlaşmayla son verilmiştir?

A
Arhidamos Antlaşması
B
Perikles Antlaşması
C
Aix-la-Chapelle Antlaşması
D
Nikias Antlaşmaları
E
Utrecht Antlaşması
Soru 16

Fransa’da, '1792’den Direktuvar yönetiminin kurulacağı 1795 yılına kadar geçen dönem' aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?

A
Güçler Ayrılığı Dönemi
B
Ulusal Konvansiyon Dönemi
C
Ancient Régime Dönemi
D
Modernleşme Dönemi
E
Yeniden Yapılanma Dönemi
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Viyana Kongresi’nde alınan kararlardan biri değildir?

A
Korsanlığın yasaklanması
B
Uluslararası nehirlerde seyrüsefer durumunun düzenlenmesi
C
Polonya’nın yeniden kurulması
D
Avusturya Başbakanı Metternich’in görevden alınması
E
Köleliğin yasaklanması
Soru 18

Napoleon’un oluşturmaya çalıştığı uluslararası sisteme karşı ilk büyük milli uyanış nerede ortaya çıkmıştır?

A
Avusturya
B
İngiltere
C
Hollanda
D
İtalya
E
Almanya
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi XVIII. yüzyılın ortaları ile ikinci yarısında ortaya koydukları çalışmalarıyla, Aydınlanma Çağı’nın Fransa’da yerleşmesini sağlayan kişilerden biri değildir?

A
Ksenophon
B
Montesquieu
C
Diderot
D
Rousseau
E
Voltaire
Soru 20

Napoleon’un, 18 Haziran 1815’de Müttefiklerle yaptığı ve siyasi kariyerinin de sona ermesine neden olan savaş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Waterloo Savaşı
B
Sedan Savaşı
C
Leyte Savaşı
D
Poltova Savaşı
E
III. Koalisyon Savaşı
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...