Siyasi Tarih 1 2017-2018 Final Sınavı

Siyasi Tarih 1 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Avrupa hukukunun ilk insan hakları metinlerinden sayılan, İngiltere Kralı John tarafından imzalanmış belge aşağıdakilerden hangisidir?

A
Paris Antlaşması
B
Magna Carta Libertatum
C
Hammurabi Kanunu
D
On iki Levha
E
Urukagina Kanunu
Soru 2

Napoleon Bonaparte’ın, İngiltere’ye zarar verebilmek amacıyla 1798 yılında işgal girişiminde bulunduğu Osmanlı toprağı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mora
B
Kıbrıs
C
Rodos
D
Kırım
E
Mısır
Soru 3

ABD’yi resmen tanıyan ilk devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fransa
B
Hollanda
C
Çin
D
Japonya
E
Rusya
Soru 4

1496’da İngiltere, Hollanda, Venedik, Floransa ve Hansa Birliği arasında imzalanan Büyük Antlaşma, HollandalI işadamları tarafından aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılmıştır?

A
Güneş Antlaşması
B
Yükseliş Antlaşması
C
Kötülük Antlaşması
D
Altın Antlaşması
E
Zirve Antlaşması
Soru 5

Sanayi Devrimi’ne asıl anlamını veren buharlı makinalarda kondansatörü icat ederek verimi artıran bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
James Watt
B
Henri Brocard
C
George Wİlliam HİN
D
Herman Schultz
E
Albert Marth
Soru 6

Herhangi bir halkın hürriyet, düzen ve onura sahip olabilmek için kendi bağımsız devletini elde etmesi gerektiğini savunan ve Almanya’da “devlet” fikrinin gelişmesinde önemli rol oynayan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Engels
B
Hegel
C
Kant
D
Schiller
E
Wolff
Soru 7

1848 İhtilalleri’nden kendilerini uzak tutabilen devletler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
İtalya ve Fransa
B
Belçika ve Portekiz
C
Almanya ve Avusturya
D
Rusya ve İngiltere
E
Almanya ve Fransa
Soru 8

Avrupa’daki çok uluslu imparatorlukların ve ulusal devletlerin ulus-devletlere dönüşümünü sağlayan temel ideoloji aşağıdakilerden hangisidir?

A
Küreselleşme
B
Milliyetçilik
C
Liberalizm
D
inkılapçılık
E
Laiklik
Soru 9

1894-1895 yıllarında Kore yüzünden Çin ile savaşa giren ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Rusya
B
İngiltere
C
Almanya
D
Japonya
E
Fransa
Soru 10

1876 yılında “Afrika’nın Açılması ve Sömürgeleştirilmesi İçin Uluslararası Birlik” adında bir dernek kuran II. Leopold hangi ülkenin kralıdır?

A
Fransa
B
Rusya
C
Belçika
D
İngiltere
E
Hollanda
Soru 11

1898 yılında harekete geçen “Haklı Yumrukların Uyumu” adlı örgüt aşağıdaki ülkelerden hangisinde kurulmuştur?

A
Pakistan
B
Japonya
C
Malezya
D
Nijerya
E
Çin
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi ABD’de 1861-1865 yılları arasında süren iç savaşın sonuçlarından biri değildir?

A
ABD sanayisinin ucuz-emek sorununu çözerek gelişmesine hız vermesi
B
Savaş ekonomisi için üretim yapan fabrikaların yeniden yapılandırılması
C
Silah üretiminin ihracatın önemli kalemlerinden biri haline gelmesi
D
Crepy Antlaşması'nın imzalanması
E
Köle ticareti ve köleliğin yasaklanması
Soru 13

Birinci Dünya Savaşı’nda Kafkaslardan Hindistan’a ulaşmak ve Orta Asya Türkleri ile birleşerek bir Turan imparatorluğu kurmak amacı ile açılan cephe aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kafkasya ve Doğu Anadolu Cephesi
B
Irak Cephesi
C
Kanal Cephesi
D
Galiçya Cephesi
E
Çanakkale Cephesi
Soru 14

1914 ve 1915 yıllarında Almanlar tarafından Polonya ve İngiltere’nin bombalanmasında kullanılan hava aracı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Merkava MK4
B
Challenger II
C
Zeplin
D
Sturmtiger
E
Leclerc
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşı’nın nedenleri arasında yer almaz?

A
Aşırı milliyetçilik
B
Japonya’nın Pearl Harbor’a saldırması
C
Silahlanma
D
Balkanlarda Rusya, Avusturya-Macaristan rekabeti
E
Dinsel ve kültürel yayılma
Soru 16

Bir devletin, kendi sınırına yakın yaşayan soydaşlarının oturduğu bölgeleri ilhak etme politikasına ne ad verilir?

A
Kapitalizm
B
Hümanizm
C
Natürizm
D
irredentizm
E
Merkantalizm
Soru 17

Paris Barış Konferansı’nda Milletler Cemiyeti’nin kurulmasını gündeme getiren devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Edward Grey
B
Henry Elliot
C
Woodrow Wİlson
D
Giuseppe Garibaldi
E
Georges Clemenceau
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Sevr Barış Antlaşması’nın maddelerinden biri değildir?

A
Ege Adaları ve Doğu Trakya’nın tamamının Yunanistan’a verilmesi
B
Boğazlardan geçişin serbest olması
C
Kapitülasyon rejiminin tekrar yürürlüğe konulması ve genişletilmesi
D
Osmanlı ordusunun sadece güvenlik için ayrılan belli bir güç dışında terhis edilmesi
E
Azınlıklara tanınan hakların kısıtlanması
Soru 19

1922 yılında Almanya ile Sovyet Rusya arasında diplomatik ilişki kurulmasını sağlayan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A
Rapallo Antlaşması
B
Litvinov Antlaşması
C
Weimar Antlaşması
D
Silezya Antlaşması
E
Berlin Antlaşması
Soru 20

Briand-Kellogg Paktı’nın en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Avusturya-Macaristan imparatorluğu'nun ardından kalan boşluğu doldurmak
B
Almanya’yı silahsızlandırmak
C
Savaşta yenilenlerden tazminat almamak
D
Milletler Cemiyeti’nin askeri gücünü artırmak
E
Anlaşmazlıkların çözümü için savaşa başvurmamak
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...