Siyasi Tarih 1 2018-2019 Final Sınavı

Siyasi Tarih 1 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Yüksek Orta Çağların son yıllarında Batı Avrupa kaynaklı ilk coğrafi keşifler aşağıdaki devletlerden hangisi tarafından gerçekleştirilmiştir?

A
Portekiz
B
Fransa
C
Osmanlı Devleti
D
İngiltere
E
Rusya
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Çin’de Ming Hanedanı Dönemi’nin özelliklerinden biri değildir?

A
Moğol bürokratların tasfiye edilmesi
B
Nüfusun hızla düşmesi
C
Tarımsal üretimin artması
D
Köleliğin kaldırılması
E
Porselen üretiminin artması
Soru 3

Fransa Kralları'ndan hangisine “Güneş Kral” nitelendirilmesi yapılmıştır?

A
I. François
B
II. François
C
X. Louis
D
XIV. Louis
E
VII. Louis
Soru 4

21 Temmuz 1798 tarihinde Osmanlı ordusuyla Kahire yakınlarında Piramitler Muharebesi’ni (Ehramlar Muharebesi) gerçekleştiren devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fransa
B
İtalya
C
Rusya
D
Avusturya
E
İngiltere
Soru 5

Almanya’da “devlet” fikrinin gelişmesinde önemli rol oynayan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Diderot
B
Montesquieu
C
Rousseau
D
Voltaire
E
Hegel
Soru 6

1853 Kırım Savaşı’nın uluslararası ilişkileri açısından başlıca önemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Safevi Devleti’nin desteklediği Şahkulu Ayaklanması’nın bastırılması
B
Avusturya ve Rusya’nın gücünün zayıflatması
C
Küçük Kaynarca Antlaşmasının imzalanması
D
Almanya ve ABD'nin gücünün zayıflaması
E
Yirmi Sekiz Çelebi Mehmet’in Paris’e elçi olarak gönderilmesi
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi III. Napoleon’un 19 Temmuz 1870 tarihinde Prusya’ya karşı savaş açmasına etki eden gelişmelerden biridir?

A
Otrar Hadisesi
B
Boston Çay Partisi Olayı
C
Ems Telgrafı Olayı
D
ikinci Fas Krizi
E
Keşmir Sorunu
Soru 8

1830 İhtilalleri ilk olarak aşağıdaki ülkelerin hangisinde başlamıştır?

A
Osmanlı Devleti
B
Almanya
C
Fransa
D
Rusya
E
ispanya
Soru 9

I. Avrupalı güçlerin dünya ticaretini kontrol etmek için geniş topraklara ihtiyaç duymaması
II. Ulaştırma ve sağlık imkanlarının yetersizliği nedeniyle Avrupalıların kıtanın içlerine ilerlemelerinin güç olması
III. Avrupa'nın emperyalist genişlemesinin öncelikli konu olmaması
Yukarıdakilerden hangileri Avrupalı sömürgeci güçlerin XIX. yüzyılın ortalarına kadar Afrika'daki yayılma hareketlerinin sınırlı kalmasının nedenleri arasında yer alır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi “I. Üç İmparatorlar Ligi”nin dağılmasının temel nedenlerinden biridir?

A
İngiltere Kralı VII. Henry'in Portsmouth Tersanesinde büyük bir donanma oluşturması
B
İngiliz Parlamentosu'nun Kral I. Charles'ı yargılayarak idama mahkum etmesi
C
ABD ile Rusya arasındaki çekişme
D
1875’te başlayan Balkan Bunalımı sırasında ortaya çıkan Avusturya-Macaristan ile Rusya arasındaki çekişme
E
Fransa Kralı XIV. Louis'in Rusya ile yakınlaşması
Soru 11

Almanya’nın Avrupa üzerindeki statükocu politikasından vazgeçip “Dünya Politikası”na (Weltpolitik) yönelmesi ve sömürgeciliğe girişmesi düşünceleriyle Otto Von Bismarck ile temel görüş ayrılığına giren Alman imparatoru aşağıdakilerden hangisidir?

A
I. Wilhelm
B
II. Wilhelm
C
II. Heinrich
D
IV. Heinrich
E
IV. Otto
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi 1904-1905 Rus-Japon Savaşı’nın sonuçlarından biridir?

A
Japon imparator Michinomiya Hirohito’nun Büyük Doğu Asya Ortak Refah Alanı politikasını sonlandırması
B
Çar unvanının IV. ivan tarafından resmen kullanılmaya başlanması
C
Tokyo-Berlin Paktı’nın dağılması
D
Rusya’nın, Kore ve Güney Mançurya üzerindeki hak iddialarından vazgeçmek zorunda kalması
E
Rus Çarı III. ivan’ın Novgorod’u alması
Soru 13

İngiltere ve Fransa’nın Ortadoğu topraklarını paylaşmak üzere 16 Mayıs 1916’da yapmış oldukları antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A
Saint Jean de Maurienne Antlaşması
B
Sykes-Picot Antlaşması
C
Crepy Antlaşması
D
Marale Antlaşması
E
Londra Antlaşması
Soru 14

XX. yüzyılın başlarında hizmete girmiş olan zırhlı savaş gemileri için kullanılan terim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Zeplin
B
Wanax
C
Dretnot (dreadnought)
D
Şose
E
Dioecesis (Ditoecesis)
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşı’nın nedenleri arasında yer almaz?

A
Silahlanma
B
Sömürgecilik ve ekonomik yayılma
C
Balkanlarda Rusya, Avusturya-Macaristan rekabeti
D
Aşırı milliyetçilik
E
Nazilerin Yugoslavya’yı işgal etmesi
Soru 16

Bir devletin, kendi sınırına yakın yaşayan soydaşlarının oturduğu bölgeleri ilhak etme politikasına ne ad verilir?

A
Hümanizm
B
Natürizm
C
Merkantalizm
D
irredentizm
E
Kapitalizm
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Milletler Cemiyeti’nin Misakı’ının başlangıç kısmında devletlerin kabul etmeleri istenen ilkeler arasında yer almaz?

A
Açık denizlerde ticaret serbestliğinin yasaklanması
B
Devletler hukuku kurallarına kesinlikle uyulması
C
Savaşa başvurulmaması hususunda bazı taahhütlerin kabul edilmesi
D
Antlaşmalara sıkı sıkıya uyulması
E
Adalet ve şeref üzerine kurulu uluslararası ilişkilerin açık olması
Soru 18

25 Ocak 1924’te Çekoslovakya, 10 Haziran 1926’da Romanya ve 11 Kasım 1927’de Yugoslavya ile ittifak antlaşmaları imzalayarak Küçük Antant’ı nüfuzu altına almaya çalışan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fransa
B
Sovyet Rusya
C
Almanya
D
İtalya
E
Japonya
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Saint Germain Barış Antlaşmasının maddelerinden biri değildir?

A
Avusturya’nın, Çekoslovakya ve Yugoslavya’nın bağımsızlığını tanıması
B
Avusturya’da zorunlu askerliğin kalkması
C
Avusturya’nın Almanya ile birleşmesinin yasaklanması
D
Avusturya’nın savaş tazminatı ödemesi
E
Avusturya’nın Bosna-Hersek’i, Erdel’i ve Galiçya’yı alması
Soru 20

Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Almanya’nın ödemekle yükümlü tutulduğu tamirat borçlarını ödemeyi aksatması üzerine, Fransa üretken garantiler olarak nerenin kendisine devredilmesini istemiştir?

A
Kamer Adaları
B
Cibuti
C
Ruhr Madenleri
D
Tonkin Madenleri
E
Gabon
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...