Siyasi Tarih 2 2015-2016 Final Sınavı

Siyasi Tarih 2 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Muhalif siyasi duruşu baskı altına almak için uygulanan, çoğu zaman dayanaksız suçlama ve iftiraları tarif etmek için kullanılan terim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Natürizm
B
Maniyerizm
C
Kalvenizm
D
McCarthyizm
E
Politeizm
Soru 2

1958’de SSCB tarafından “revizyonist” ilan edilen ve komünist dünya içerisindeki “Truva atı” biçiminde nitelenen devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çekoslovakya
B
Çin
C
Yugoslavya
D
Romanya
E
Polonya
Soru 3

Hitler’in 1934 yılında, Versailles Barış Antlaşması’nın bozulmasına yönelik attığı ilk adım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kömür zengini Saar bölgesinin Alman sınırlarına dahil etmesi
B
Avusturya’daki Nazileri kullanarak bu ülkenin ilhak edilmesine girişmesi
C
Zorunlu askerlik sisteminin getirildiğini açıklaması
D
Büyük bir silah endüstrisinin inşası için ekonomik olanakları seferber etme kararı alması
E
Çin ile ortak saldırmazlık antlaşmasını imzalaması
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi 14 Ağustos 1941 tarihinde yayınlanan “Atlantik Bildirisi”nde yer almaz?

A
Uluslararası işbirliğinin gerçekleştirilmesi
B
Savaştan sonra toprak kazanılmaması
C
Ulusların kendi geleceklerini belirleme haklarına sahip olması
D
Açık denizlerde ticaretin sınırlandırılması
E
insanların korku ve açlıktan kurtarılması
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Vietnam Savaşı’nın, ABD açısından, sonuçlarından biri değildir?

A
Westphalia Antlaşması'nın imzalanması
B
ABD’nin savaş başlarken kendisine stratejik hedef olarak belirlediği “komünizmin bölgede yayılmasının önlenmesi” amacına ulaşılamaması
C
Amerikan kamuoyunun ilk kez bir dış politika konusunda son derece hassas davranmaya başlaması
D
ABD’de savaş karşıtlığının, otorite karşıtlığına dönüşmesi
E
ABD askerî literatürüne “Vietnam Sendromu” teriminin katılması
Soru 6

5 Haziran 1964'te ABD Başkanı Lyndon Johnson'un Başbakan İsmet İnönü'ye yolladığı mektubun ana konusu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne girişinin teşvik edilmesi
B
Türk ordusuna verilmiş olan Amerikan silahlarının Kıbrıs harekâtında kullanılmaması
C
Türkiye’deki Jüpiter füzelerinin sökülmesi
D
Türkiye ile İtalya arasındaki sorunların çözülmesi
E
Türkiye'nin Kore Savaşı'na girmesi
Soru 7

Basra Körfezi'nde ABD'nin yaşamsal çıkarlarına karşı girişilebilecek bir harekete, ABD'nin gerekirse askerî güç kullanarak doğrudan müdahale etmesini içeren doktrin aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nixon Doktrini
B
Eisenhower Doktrini
C
Carter Doktrini
D
Kennedy Doktrini
E
Johnson Doktrini
Soru 8

ABD ve SSCB'nin Soğuk Savaş yılları boyunca sıcak çatışmaya en çok yaklaştıkları olay aşağıdakilerden hangisidir?

A
İngiltere'nin Mısır'ı işgali
B
Küba bunalımı
C
Briand-Kellog Paktı'nın oluşturulması
D
Berlin duvarının inşası
E
Sovyetler Birliği’nin İran’dan çekilmemesi
Soru 9

1979 yılındaki SSCB müdahalesi sırasındaki Afganistan lideri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ebunnasır Kursavî
B
Hafızullah Amin
C
Muhammed Taraki
D
Babrak Karmal
E
Nadir Şah
Soru 10

Çin’de 1966 yılında başlatılan devrim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kültür Devrimi
B
Bahar Devrimi
C
Tarım Devrimi
D
Tiananmen Meydanı Devrimi
E
Sanayi Devrimi
Soru 11

1982 yılında “Güney Lübnan” aşağıdaki ülkelerden hangisi tarafından işgal edilmiştir?

A
Suudi Arabistan
B
Mısır
C
Suriye
D
Ürdün
E
İsrail
Soru 12

1961 yılında Varşova Paktı’ndan ayrılan ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yugoslavya
B
Çin Halk Cumhuriyeti
C
Çekoslovakya
D
Arnavutluk
E
Macaristan
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Tek Avrupa Senedinin temelini oluşturan metindir?

A
Amsterdam Antlaşması
B
Lizbon Antlaşması
C
Spinelli Taslağı
D
Eisenhower Doktrini
E
Sandler Raporu
Soru 14

Boşnak, Hırvat ve Sırp liderler tarafından 14 Aralık 1995 tarihinde imzalanan barış antlaşması aşağıdakilerden hangisidir?

A
Belgrad Barış Antlaşması
B
Tuzla Barış Antlaşması
C
Saray Bosna Barış Antlaşması
D
Kosova Barış Antlaşması
E
Dayton Barış Antlaşması
Soru 15

İsrail Başbakanı İshak Rabin ile Filistin lideri Yaser Arafat’ın barış süreci için ABD Başkanı Bili Clinton’un öncülüğünde 13 Eylül 1993’te imzaladıkları belge aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kudüs Deklarasyonu
B
Paris Barış Antlaşması
C
Ortadoğu için Yol Haritası
D
ilkeler Bildirgesi
E
Washington Deklarasyonu
Soru 16

“Keşmir Sorunu” aşağıdaki ülkelerden hangileri arasında yaşanmaktadır?

A
İran ve Irak
B
Azerbaycan ve Ermenistan
C
Çin ve Japonya
D
Mısır ve İsrail
E
Pakistan ve Hindistan
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Asya Pasifik Ekonomik işbirliği Örgütü’nün kurucu devletlerinden biri değildir?

A
Kanada
B
ABD
C
Bangladeş
D
Yeni Zelanda
E
Japonya
Soru 18

ABD’nin 1998 yılında Irak’a yönelik olarak başlattığı operasyona ne ad verilmiştir?

A
Şafak Vakti
B
Çöl Tilkisi
C
Yeni Düzen
D
Barbarossa
E
insani Müdahale
Soru 19

Özelde Almanya'nın genelde ise Avrupa'nın bölünmüşlüğünün sembolü olan Berlin Duvarı hangi yıl yıkılmıştır?

A
1989
B
1991
C
1993
D
1994
E
1995
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi 2002’de açıklanan Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi ile oluşturulan ABD dış politikasının ana hatları arasında yer almaz?

A
ABD'nin tüm dünyada demokrasi ve insan haklarının tesis edilmesinde öncü rol oynaması
B
ABD'nin Birleşmiş Milletlerin tam onayını alarak hareket etmesi
C
ABD'nin, kendisine tehdit oluşturduğunu düşündüğü devletlere ya da teröristlere karşı önleyici müdahalede bulunabilmesi
D
ABD'nin gerektiğinde tek taraflı olarak hareket edebilmesi
E
ABD’nin askeri gücünün korunması
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...