Siyasi Tarih 2 2016-2017 Vize Sınavı

Siyasi Tarih 2 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra “sakatlanmış zafer” söylemini geliştirerek İtalya’da faşizmin gelişmesine katkıda bulunan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hanri Poincare
B
Ogust Goven
C
III. Victor Emmanuel
D
Gabriele d’Annunzio
E
Francesco Saverio Nitti
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi 1929 Dünya ekonomik bunalımının sonuçlarından biri değildir?

A
Liberal demokrasiye güvenin azalması
B
Milletler Cemiyeti'nin öngördüğü uluslararası sistemin sorgulanması
C
Varşova Paktı'nın kurulması
D
Ortak güvenlik ve silahsızlanma çabalarının büyük çapta başarısızlığa uğraması
E
Faşizmin güç kazanması
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi 29 Eylül 1938 tarihinde toplanan “Dörtlü Güçler Konferansı”nın sonuçlarından biri değildir?

A
Çekoslovakya’nın yeni sınırlarının saptanması için uluslararası bir komisyonun kurulması
B
Almanya ve İngiltere’nin birbirlerine karşı savaşmayacaklarına dair kararlar verilmesi
C
Südet Bölgesinin Almanya’ya verilmesi
D
Litvanya’nın bir anlaşma ile Almanya topraklarına katılması
E
Çekoslovakya’nın saptanan sınırlarının uluslararası güvence altına alınması
Soru 4

Çiftçi Birliği Hükümeti’nin 9 Haziran 1923’te askeri bir darbe sonucu devrildiği ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A
İtalya
B
Bulgaristan
C
Romanya
D
Yugoslavya
E
Yunanistan
Soru 5

Japonya Milletler Cemiyeti üyeliğinden hangi yıl ayrılmıştır?

A
1929
B
1930
C
1931
D
1933
E
1947
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi İkinci Dünya Savaşı'nda ABD’nin Japonya’ya savaş ilan etmeden önce bu ülkeden talep ettikleri arasında yer almaz?

A
Ticarette ayırım gözetmemesi
B
Güç kullanarak statükonun değiştirilmemesi
C
Ülkelerin iç işlerine karışmaması
D
Toprak bütünlüğüne ve bağımsızlığa saygı göstermesi
E
Mançurya’yı boşaltması
Soru 7

İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanlara karşı Fransız direnişini örgütleyen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Frank Bouillion
B
Paul Reynaud
C
Charles de Gaulle
D
General Philippe Petain
E
Aristid Briand
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Atlantik Bildirgesi ilkelerinden biri değildir?

A
Temel hammaddelerden eşit biçimde faydalanılması
B
Savaştan sonra toprak kazanılmaması
C
Uluslararası işbirliğinin gerçekleştirilmesi
D
Ulusların kendi geleceklerini belirleme hakkına sahip olması
E
Açık denizlerde ticaretin galip devletler tarafından kontrol edilmesi
Soru 9

İkinci Dünya Savaşı’nda Normandiya Çıkarması’nın kararlaştırıldığı konferans aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ouebec Konferansı
B
VVashington Konferansı
C
Adana Konferansı
D
Yalta Konferansı
E
Kazablanka Konferansı
Soru 10

Adolf Hitler’in hapishanede yazdığı (1924 yılında) kitabının adı nedir?

A
Mein Kampf (Kavgam)
B
“Mein Volk” (Halkım)
C
Mene Deutsche Rasse (Alman Irkım)
D
“Meine VVaffen” (Silahlarım)
E
“Mein Krieg” (Savaşım)
Soru 11

İkinci Dünya Savaşına katılan devletlerarası nda ekonomik ve siyasi bakımdan en kârlı çıkan ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sovyetler Birliği
B
Fransa
C
Amerika Birleşik Devletleri
D
Almanya
E
İngiltere
Soru 12

1944’te İngiltere Başbakanı Churchill ile Sovyetler Birliği lideri Stalin arasında savaş sonunda Avrupa’nın nüfuz alanlarına bölünerek paylaşılması girişimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yalta Konferansı
B
Yüzdeler Antlaşması
C
Londra Konferansı
D
Potsdam Konferansı
E
Moskova Konferansı
Soru 13

1 Ekim 1949 tarihinde kurulan dünyanın en kalabalık komünist devletinin kurulduğu ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hindistan
B
Moğolistan
C
Pakistan
D
SCCB
E
Çin
Soru 14

Diğer devletlerin güvenliklerini onların aracılığı ile sağladıkları, birbirine düşman iki süper gücün var olduğu sisteme ne ad verilir?

A
iki Kutuplu Sistem
B
Karşıtlık Sistemi
C
Güvenlik Sistemi
D
Denge Sistemi
E
Eşitlik Sistemi
Soru 15

Soğuk Savaş döneminde, 1950’li yıllarda binlerce ABD vatandaşını Sovyetler Birliği’yle işbirliği yapmakla suçlayıp, muhalifleri baskı altına alan politikaya ne ad verilir?

A
Nixon Doktrini
B
Mc Carthyizm (Mccarthyizm)
C
Carterizm
D
First Red Scare (Birinci Kızıl Korku)
E
Önleyici Meşru Müdafaa Hakkı
Soru 16

Aşağıdaki ülkelerden hangisi Bağdat Paktı içinde yer almamıştır?

A
İran
B
Irak
C
Suriye
D
Pakistan
E
Türkiye
Soru 17

Çıkabilecek bir savaşta nükleer silahların da kullanılabileceği saptamasına dayanan ve 1953 Ekiminde ABD Başkanı Eisenhovver tarafından kabul edilen NSC-162 sayılı karar hangi adla anılmaktadır?

A
New Look (Yeni Bakış)
B
Esnek Karşılık
C
NEP (Yeni Ekonomik Düzen)
D
Çifte çevreleme
E
Yıldız Savaşları
Soru 18

ABD ve SSCB arasında nükleer silahların kullanılması ilk olarak hangi olay sonrasında gündeme gelmiştir?

A
Macaristan’ın işgali
B
Irak Darbesi
C
Süveyş Bunalımı
D
Küba Bunalımı (Krizi)
E
Suriye Bunalımı (Krizi)
Soru 19

1950’li yıllarda Çin Halk Cumhuriyeti ile Hindistan arasında yaşanan en önemli olay / sorun aşağıdakilerden hangisidir?

A
El-Kebir Olayı
B
Tibet Sorunu
C
Pakistan Sorunu
D
VVagon Lits Olayı
E
Razgrad Olayı
Soru 20

1957’de “Yüz Çiçek Açsın” kampanyasının gerçekleştiği sosyalist ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Macaristan
B
Küba
C
Sovyetler Birliği
D
Arnavutluk
E
Çin Halk Cumhuriyeti
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...