Siyasi Tarih 2 2018-2019 Vize Sınavı

Siyasi Tarih 2 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Almanya’nın 1938’de Çekoslovakya’da ele geçirdiği bölge aşağıdakilerden hangisidir?

A
Leipzig
B
Südetler
C
Prag
D
Dresden
E
Pardubice
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi 29 Eylül 1938 tarihinde toplanan “Dörtlü Güçler Konferansı”nın sonuçlarından biri değildir?

A
Almanya ve İngiltere’nin birbirlerine karşı savaşmayacaklarına dair kararlar verilmesi
B
Çekoslovakya’nın saptanan sınırlarının uluslararası güvence altına alınması
C
Çekoslovakya’nın yeni sınırlarının saptanması için uluslararası bir komisyonun kurulması
D
Litvanya’nın bir anlaşma ile Almanya topraklarına katılması
E
Südet Bölgesinin Almanya’ya verilmesi
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Milletler Cemiyeti’nin öncülüğünde başlatılan silahsızlanmanın başarısızlığa uğramasının nedenlerinden biri değildir?

A
Süveyş Krizi
B
Japonya’nın Mançurya’ya saldırması
C
Nazi Almanyası’nın “eşitlik” ilkesinde ısrar etmesi
D
ABD’nin etkili siyaset yürütememesi
E
İngiltere’nin etkili siyaset yürütememesi
Soru 4

Sovyetler Birliği’nde Lenin’in ölümünden sonra iktidarı ele geçiren kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Leonid Brejnev
B
Joseph (Josef) Stalin
C
Konstantin Çernenko
D
Yuri Andropov
E
Nikita (Nikkita) Kruşçev
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Hitler’in uygulamalarından biri değildir?

A
Muhalif yazarların kitaplarını yakmak
B
Ren bölgesini işgal etmek
C
Weimar Cumhuriyeti’ni kurmak
D
Locarno Antlaşmasından ayrılmak
E
Alman Ordusu’nun toplam gücünü artırmak
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Hitler’in 12-13 Kasım 1940 tarihinde, Sovyet Dışişleri Bakanı Molotov ile yaptığı görüşmede, bu devlete teklif ettiği ilerleme noktasıdır?

A
Macaristan, Yugoslavya, Yunanistan ve İsveç’te Sovyet çıkarlarının tanınmasını sağlamak
B
Romanya’dan daha fazla pay almak
C
Türk boğazlarında üs elde etmek
D
Bulgaristan’ı koruma hakkına kavuşmak
E
İran ve Hindistan’ı alarak Hint Okyanusu’na inmek
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Fransa’nın Alman işgalinden kurtarılmasını sağlayan askeri harekâtlardan biridir?

A
Normandiya Çıkarması
B
Vichy Taarruzu
C
Dinamo Operasyonu
D
Domuzlar Körfezi Çıkarması
E
Körfez Saldırısı
Soru 8

II. Dünya Savaşı’nda Türkiye’nin Almanya’ya ihraç ettiği en önemli maden aşağıdakilerden hangisidir?

A
Taşkömürü
B
Bor
C
Altın
D
Krom
E
Bakır
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Atlantik Bildirgesi xilkelerinden biri değildir?

A
Temel hammaddelerden eşit biçimde faydalanılması
B
Açık denizlerde ticaretin galip devletler tarafından kontrol edilmesi
C
Savaştan sonra toprak kazanılmaması
D
Ulusların kendi geleceklerini belirleme hakkına sahip olması
E
Uluslararası işbirliğinin gerçekleştirilmesi
Soru 10

Almanya’nın II. Dünya Savaşı’nda işgal ettiği ilk ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Belçika
B
Fransa
C
Hollanda
D
Sovyetler Birliği
E
Polonya
Soru 11

II. Dünya Savası’ndan en kazançlı çıkan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A
ABD
B
İtalya
C
Fransa
D
İsviçre
E
Danimarka
Soru 12

Soğuk Savaş döneminde, 1950’li yıllarda binlerce ABD vatandaşını Sovyetler Birliği’yle işbirliği yapmakla suçlayıp, muhalifleri baskı altına alan politikaya ne ad verilir?

A
Carterizm
B
Nixon Doktrini
C
Mc Carthyizm (Mccarthyizm)
D
First Red Scare (Birinci Kızıl Korku)
E
Önleyici Meşru Müdafaa Hakkı
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Yugoslavya ve Arnavutluk’un Sovyetler Birliği’ne mesafeli yaklaşmalarının esas nedenlerinden biridir?

A
Güçlü bir Marksist geleneğe sahip olmaları
B
işçi sınıfının önderliğinde sosyalist rejim kurmaları
C
Coğrafi olarak Batı Avrupa’ya yakın olmaları
D
Güçlü bir devlet geleneğine sahip olmaları
E
Nazi işgalinden Kızıl Ordu’dan yardım almadan kurtulmuş olmaları
Soru 14

“Nükleer silahların yayılmaya başlamasıyla geliştirilen bu tabir, taraflardan biri saldırdığında, saldırıya uğrayan tarafın karşılık vererek saldırganı yok etme yeteneğine sahip olması anlamına gelmektedir.”
Yukarıda özellikleri verilen tabir/terim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ilımlı Siyaset
B
Nükleer Eşitlik
C
Denge Politikası
D
ikinci Vuruş Yeteneği
E
Nükleer Güç Dengesi
Soru 15

Sovyetler Birliği’nin İkinci Dünya Savaşı’nın bitiminden 1950’ye kadar izlediği politikaya ne ad verilir?

A
Peretroyka
B
Holodomor
C
Jdanovçina
D
Güçlü Ekonomi Politikası
E
Kruşçev
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi 18-24 Nisan 1955 tarihlerinde gerçekleştirilen Bandung Konferansının kararlarından biri değildir?

A
Devletlerin ülke bütünlüğüne saygı
B
Sınırlarla ilgili yeni düzenlemeler
C
Ekonomik ilişkilerde karşılıklı yarar
D
Barış içinde bir arada yaşama
E
Saldırmazlık
Soru 17

Amerika kıtasında kurulan ilk sosyalist devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A
Küba
B
Şili
C
Uruguay
D
Bolivya
E
Paraguay
Soru 18

Eisenhovver Doktrini’nin esas amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Uzaya füze fırlatmak
B
Nükleer silah üretmek
C
Orta Doğu’da komünizmin yayılmasını önlemek
D
Doğu ve Batı Almanya’yı birleştirmek
E
Fransa’nın NATO’ya dönüşünü sağlamak
Soru 19

1950’li yıllarda Çin ile Hindistan arasındaki en önemli konu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Orenburg-Taşkent demiryolu hatlarının inşası
B
Otrar Hadisesi
C
Basmacılık Hareketi
D
Dükçü işan isyanı
E
Tibet Sorunu
Soru 20

İkinci Dünya Savaşı’nın ardından BM içerisindeki Vesayet Konseyi’nin çalışmalarının da etkisiyle sömürge yönetimlerinin birer birer sona erme sürecini ifade etmek için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nihilizm
B
Merkantilizm
C
irredentizm
D
Dekolonizasyon
E
Teknokrasi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (3 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,33. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...