Siyasi Tarih 2015-2016 Final Sınavı

Siyasi Tarih 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Radikalizm kavram olarak hangi ülkede ortaya çıkmıştır?

A
Rusya
B
Fransa
C
Avusturya
D
İngiltere
E
İtalya
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Hitler’in “führer” olmasının ardından gerçekleştirdiklerinden biri değildir?

A
Locarno Antlaşması’nı tanımaya devam etmesi
B
Alman ordusunun toplam gücünü arttırması
C
Doğu’da yaşam alanı oluşturmayı esas alması
D
Versailles Antlaşmasının sınırlayıcı hükümlerini ortadan kaldırması
E
Askersiz bölge olan Ren bölgesini işgal etmesi
Soru 3

12 Kasım 1921 - 6 Şubat 1922 tarihleri arasında toplanan, denizde silahsızlanma ve Uzakdoğu ile Pasifik bölgesinin sorunlarının tartışıldığı konferans aşağıdakilerden hangisidir?

A
Brüksel Konferansı
B
Londra Konferansı
C
Washington Konferansı
D
Cenevre Konferansı
E
İstanbul Konferansı
Soru 4

1878 Berlin Kongresi sonrasında “Birinci Üç İmparatorlar Ligi”nden çekilen devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A
İngiltere
B
İtalya
C
Fransa
D
ABD
E
Rusya
Soru 5

Cemal Abdülnâsır’ın Mısır’da ve Arap dünyasında hayata geçirmeye çalıştığı ilkelere dayanan ve temelinde Arap Birliği düşüncesi yatan akım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sendikalizm
B
Romantizm
C
Nihilizm
D
Nâsırizm
E
Merkantalizm
Soru 6

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Batı ve Doğu Blokları arasındaki gerginliğin azaltılması için gerçekleştirilen ilk diplomatik girişim aşağıdakilerden hangisidir?

A
İstanbul Konferansları
B
Cenevre Görüşmeleri
C
Davos Zirvesi
D
Camp David Görüşmeleri
E
Atlantik Görüşmeleri
Soru 7

Türkiye’nin, 1964’te Kıbrıs’a askeri müdahalede bulunmasını engelleyen ABD Başkanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Lyndon Johnson
B
Bill Clinton
C
John F. Kennedy
D
Richard Nixon
E
Ronald Reagan
Soru 8

ABD’nin Küba yönetimini devirmek için gerçekleştirdiği Domuzlar Körfezi çıkarmasının önemli siyasi sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Cenevre Görüşmeleri'nin sonlandırılması
B
Fidel Castro'nun yönetimden uzaklaştırılması
C
Litvinof Protokolü'nün yürürlükten kaldırılması
D
Fidel Castro’nun Sovyetler Birliği’ne daha fazla yakınlaşması
E
Küba'nın Milletler Cemiyeti'ne katılımının sağlanması
Soru 9

Stalin karşıtı tutumu sebebiyle 1948’de Kominform’dan çıkarılan ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Romanya
B
İsveç
C
Yugoslavya
D
Çekoslovakya
E
Polonya
Soru 10

Arap ülkelerinin petrolü siyasal bir silah olarak kullandıkları ilk olay aşağıdakilerden hangisidir?

A
İsrail Devleti’nin kurulması
B
1967 Arap-israil Savaşı
C
Cezayir Bağımsızlık Savaşı
D
Lübnan iç Savaşı
E
Süveyş Krizi
Soru 11

Birleşmiş Milletler Şartı’nın 51. Maddesi’nin düzenlediği temel konu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yerli kaynaklara dayalı ulusal sanayilerin kurulması
B
Ege Adaları'nın silahsızlandırılması
C
Kuzey-Güney ayrımının ortadan kaldırılması
D
Türkiye ve Yunanistan'a maddi yardım yapılması
E
Saldırıya uğrayan bir devletin “meşru müdafaa” hakkının olması
Soru 12

ABD’de 1950-1954 yılları arasında devam eden girişim çerçevesinde çok sayıda Amerikalı bilim insanı, sanatçı ve siyasetçinin komünist olmak ve Sovyetler Birliği ile işbirliği yapmak ithamıyla işlerinden atılması ve tutuklanması politikasına ne ad verilir?

A
Yeşil Kuşak Projesi
B
Truman Doktrini
C
Maniyerizm
D
Monroe Doktrini
E
McCarthyizm
Soru 13

Sovyetler Birliği’nin son devlet başkanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mihail Gorbaçov
B
Boris Yeltsin
C
Leonid Brejnev
D
Yuri Andropov
E
Konstantin Çernenko
Soru 14

“Yeşil Kuşak Doktrini” olarak adlandırılan ABD politikasının mimarı kimdir?

A
Kennedy
B
Brzezinski
C
Kissinger
D
Dulles
E
Fuller
Soru 15

Azerbaycan ve Ermenistan arasında Karabağ’ın işgali üzerine yaşanan çatışmaları durduran (1994) diplomatik grup aşağıdakilerden hangisidir?

A
UNOSOM Grubu
B
Kafkasya Grubu
C
Vilnius Grubu
D
Minsk Grubu
E
İstanbul Grubu
Soru 16

Maastricht Antlaşması’nın Avrupa Birliği’ne yönelik en önemli katkısı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yeni üye aliminin durdurulması
B
Avrupa insan Hakları Mahkemesi'nin kurulması
C
Avrupa Birliği'nin uluslarüstü mekanizmalara sahip bir örgüt niteliği kazanması
D
Avrupa Birliği adıyla bir ordu kurulması çalışmasının başlatılması
E
Üyeleri arasında dış politikadaki görüş farklılıklarının ortadan kaldırılması
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi 1 Temmuz 1987’de yürürlüğe giren Avrupa Tek Senedi ile kurumsal anlamda ortaya çıkan değişikliklerden biri değildir?

A
Nitelikli oy çokluğu uygulamasının sonlandırılması
B
Parlamentonun etkin kullanılması
C
Karar alma süreçlerinde reforma gidilmesi
D
iş birliği sürecinin öngörülmesi
E
Avrupa Parlamentosu’nun yeni üye kabulü ve ortaklık antlaşmalarının onaylanması konusunda yetkilendirilmesi
Soru 18

Atmosfere salman ve sera etkisi yaparak iklim değişikliğine yol açan gazların salınım oranlarını 1990 değerlerinde sabitlenmesini öngören uluslararası belge aşağıdakilerden hangisidir?

A
Atlantik Bildirisi
B
Kazablanka Sözleşmesi
C
Kyoto Protokolü
D
Quebec Konferansı
E
Cenevre Sözleşmesi
Soru 19

1991’de Rusya Federasyonu’nda ekonomik sistemde liberalleştirmeyi başlatan lider aşağıdakilerden hangisidir?

A
Leonid Brejnev
B
Nikita Hruşçov
C
Mihail Romanov
D
Boris Yeltsin
E
Yuri Andropov
Soru 20

ABD Başkanı Jimmy Carter’ın 1980 Ocak ayında geliştirdiği “Carter Doktrini”nin öngördüğü esas aşağıdakilerden hangisidir?

A
Özel sektörce yapılamayan teşebbüslerin Merkez Bankası'nın desteğiyle gerçekleştirilmesi
B
Avrupa Birliği’nin genişlemesinin desteklemesi
C
Orta Doğu'da Amerikan çıkarlarına karşı girişilebilecek bir harekete, ABD'nin gerekirse askerî güç kullanarak doğrudan müdahale etmesi
D
Nükleer silahların sınırlandırılması
E
Balkanlarda siyasi birliğin sağlaması
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...