Siyasi Tarih 2016-2017 Final Sınavı

Siyasi Tarih 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Napoleon’un düzenlediği askeri darbeden sonra (1799) Fransa’da kurulan despotik cumhuriyete ne ad verilir?

A
Ypres Yönetimi
B
iberik Yönetimi
C
Trafalgar Yönetimi
D
Trinidad Yönetimi
E
Konsüllük Yönetimi
Soru 2

Paris Barış Konferansı’nda ilk ele alınan konu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Osmanlı imparatorluğumun topraklarının paylaşılması
B
Yenilenlerden savaş tazminatı alınması
C
Almanya’yla barış yapılması
D
Milletler Cemiyeti’nin kurulması
E
Rusya’daki devrimin bastırılması
Soru 3

Açık Kapı Politikası aşağıdaki hangi ülkeyle ilgili olarak uygulanmıştır?

A
Afganistan
B
Hindistan
C
Meksika
D
Japonya
E
Çin
Soru 4

ABD’de McCarthyizm uygulamasını hızlandıran olay aşağıdakilerden hangisidir?

A
Rosenberg Olayı
B
Razgrad Olayı
C
El-Kebir Olayı
D
Blitz Olayı
E
Bozkurt-Lotus Olayı
Soru 5

Birleşmiş Milletler Şartı’nın 51. Maddesi’nin düzenlediği temel konu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yerli kaynaklara dayalı ulusal sanayilerin kurulması
B
Türkiye ve Yunanistan'a maddi yardım yapılması
C
Saldırıya uğrayan bir devletin “meşru müdafaa” hakkının olması
D
Kuzey-Güney ayrımının ortadan kaldırılması
E
Ege Adalarımın silahsızlandırılması
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Marshall Planı'nı kabul eden ülkelerden biri değildir?

A
Polonya
B
Belçika
C
Danimarka
D
Hollanda
E
Norveç
Soru 7

ABD’nin Küba yönetimini devirmek için gerçekleştirdiği Domuzlar Körfezi çıkarmasının önemli siyasi sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Litvinof Protokolü'nün yürürlükten kaldırılması
B
Fidel Castro’nun Sovyetler Birliği’ne daha fazla yakınlaşması
C
Küba'nın Milletler Cemiyeti'ne katılımının sağlanması
D
Fidel Castro'nun yönetimden uzaklaştırılması
E
Cenevre Görüşmeleri'nin sonlandırılması
Soru 8

Aşağıdaki isimlerden hangisi Bağlantısızlar (Bağlantısızlık) Hareketi liderleri arasında yer almaz?

A
Yugoslavya lideri Tito
B
Mısır lideri Nasır
C
Hindistan lideri Nehru
D
Fransa lideri De Gaulle
E
Endonezya lideri Sukarno
Soru 9

Dunkirk Antlaşması’m imzalayarak (1947) Almanya’ya karşı askeri ittifak kuran ülkeler aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fransa ve Hollanda
B
Fransa ve İngiltere
C
SSCB ve ABD
D
Hollanda ve SSCB
E
Belçika ve Fransa
Soru 10

Çin Halk Cumhuriyeti’nde 1966-1976 yılları arasında devam ederek ülkede komünizm dışındaki her türlü ideolojinin izlerinin silinmeye çalışıldığı devrime ne ad verilir?

A
Yükseliş Devrimi
B
Ekonomik Devrim
C
Sosyal Devrim
D
Kültür Devrimi
E
Güneş Devrimi
Soru 11

Soğuk Savaş yıllarında sömürgeden kurtulan ülkelere ne ad verilmiştir?

A
Üçüncü Dünya ülkeleri
B
Batı Bloğu ülkeleri
C
Doğu Bloğu ülkeleri
D
Körfez ülkeleri
E
Benelüks ülkeleri
Soru 12

Sovyetler Birliği’nin son devlet başkanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Boris Yeltsin
B
Mihail Gorbaçov
C
Leonid Brejnev
D
Yuri Andropov
E
Konstantin Çernenko
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Güneydoğu Asya’da yeni sanayileşen ülkeler ve Asya Kaplanı olarak tanımlanan ülkelerden biri değildir?

A
Singapur
B
Hong Kong
C
Nijerya
D
Güney Kore
E
Tayvan
Soru 14

Atmosfere salman ve sera etkisi yaparak iklim değişikliğine yol açan gazların salınım oranlarını 1990 değerlerinde sabitlenmesini öngören uluslararası belge aşağıdakilerden hangisidir?

A
Atlantik Bildirisi
B
Kyoto Protokolü
C
Cenevre Sözleşmesi
D
Kazablanka Sözleşmesi
E
Quebec Konferansı
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Bosna’daki çatışmanın taraflarından biri değildir?

A
Hırvatistan
B
Sırbistan
C
Slovenya
D
Bosnalı Sırplar
E
Boşnaklar
Soru 16

1980 Ocağında ikinci soğuk savaşı resmen başlatan doktrin aşağıdakilerden hangisidir?

A
Reagen doktrini
B
Yeşil kuşak doktrini
C
Carter doktrini
D
Nixon doktrini
E
Eisenhovver doktrini
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Gorbaçov’un uygulamaya soktuğu açıklık (Glasnost) politikasının özelliklerinden biri değildir?

A
Sovyet yönetimindeki aksaklıkların giderilmesi
B
Yönetim kadrolarında gençleştirilmeye gidilmesi
C
Basın ve ifade özgürlüğünün genişletilmesi
D
Rejim karşıtlarının salıverilmesi
E
Varşova Paktı'nın dağıtılması
Soru 18

Rusya Federasyonu’nun, START II Antlaşması’ndan çekilme gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
IMF’nin Rusya’ya ekonomik reform programı önermesi
B
İsrail Devleti'nin kurulması
C
Bağımsız Devletler Topluluğu’nun kurulması
D
ABD’nin Anti-Balistik Füze Antlaşmasından çekilmesi
E
ABD'nin Nagazaki ve Hiroşima'ya atom bombası atması
Soru 19

Körfez Krizi’ni başlatan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Irak’ın İsrail’e füze saldırısı düzenlemesi
B
BM tarafından Irak’a yönelik ambargo kararı alınması
C
İran’ın nükleer enerji üretmek istemesi
D
Irak’ın Suudi Arabistan’a Ültimatom vermesi
E
Irak’ın Kuveyt’i işgal etmesi
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi 29 Eylül 1938’de düzenlenen “Dörtlü Güçler Konferansı”nda tartışılan konulardan biri değildir?

A
Almanya ve Fransa arasında dostane ilişkilerin geliştirilmesi
B
Südetler bölgesinin Almanya’ya verilmesi
C
Çekoslovakya’nın yeni sınırlarının saptanması için uluslararası bir komisyonun kurulması
D
Saptanan Çekoslovakya sınırlarının uluslararası güvence altına alınması
E
Almanya ve İngiltere’nin birbirlerine karşı savaşmayacakları
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...