Siyasi Tarih 2017-2018 Final Sınavı

Siyasi Tarih 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bir devletin, kendi sınırına yakın yaşayan soydaşlarının oturduğu bölgeleri ilhak etme politikasına ne ad verilir?

A
Natürizm
B
Sosyalizm
C
Radikalizm
D
Romantizm
E
irredentizm
Soru 2

Fransa’da “Konsüllük Yönetimi”ne neden olup Napoleon’un iktidara gelmesine kapıyı aralayan askeri darbe aşağıdakilerden hangisidir?

A
18 Brumaire Darbesi
B
Fructidor Darbesi
C
Floreal Darbesi
D
Prairial Darbesi
E
Muhafız Darbesi
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Hitler’in “führer” olmasının ardından gerçekleştirdiklerinden biri değildir?

A
Alman ordusunun toplam gücünü artırması
B
Doğu’da yaşam alanı oluşturmayı esas alması
C
Litvinov Protokolü'nü yürürlüğe koyması
D
Versailles Antlaşması’nın sınırlayıcı hükümlerini ortadan kaldırması
E
Askersiz bölge olan Ren bölgesini işgal etmesi
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi ABD’nin İkinci Dünya Savaşı sonrasında SSCB’ye karşı takip edeceği politikanın oluşmasında etkili olan kişilerden biridir?

A
Robert Jenkinson
B
George Kennan
C
Maximillien Robespierre
D
III. Umberto
E
II. Leopold
Soru 5

Otto von Bismarck’ın Prusya liderliğinde Alman Birliğinin kurulmasını hedefleyen dış politika stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Pax-Americana
B
Merkantilizm
C
Realpolitik
D
Zollverein
E
Entente Cordial
Soru 6

Üye ülkelerin bazı egemenlik yetkilerini aralarında yaptıkları antlaşmalarla, kurdukları örgüte devretmeleri durumuna ne ad verilir?

A
Uluslarüstülük
B
Zafer Takı
C
Vabartum
D
Hymation
E
Verimli Hilal
Soru 7

ABD’nin Ortadoğu ülkelerini komünizme karşı korumak amacıyla 1957’de ortaya attığı doktrin aşağıdakilerden hangisidir?

A
Carter doktrini
B
Nixon doktrini
C
Truman doktrini
D
Eisenhovver doktrini
E
Monroe doktrini
Soru 8

Stalin’in, Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nde Sovyetler Birliği lehine değişiklik istediği konferans aşağıdakilerden hangisidir?

A
Potsdam Konferansı
B
Kazablanka Konferansı
C
Roma Konferansı
D
Adana Konferansı
E
Münih Konferansı
Soru 9

ABD, İngiltere ve SSCB'nin girişimleriyle 1967’de yürürlüğe giren Dış Uzay
Antlaşmasının en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dünya yörüngesine bir plan dahilinde nükleer silah yerleştirilmesi
B
Uzay hukukunun temellerini oluşturması
C
Uzay çalışmalarının birlikte yapılması
D
Güvenlik Konseyi üyeleri dışındaki ülkelere nükleer silahlanmayı yasaklaması
E
Uzaya nükleer silah yerleştirilmesinin serbest hale getirilmesi
Soru 10

1960 yılında ABD ile Sovyetler Birliği arasında kriz yaşanmasının esas nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
U-2 Casus uçağı
B
Hidrojen bombası yapımı
C
Irak’taki askeri darbe
D
Almanya’nın ikiye bölünmesi
E
Afganistan’ın işgali
Soru 11

Varşova Paktı içinde yaşanan ilk büyük gerginlik aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çekoslovakya’ya askeri müdahalede bulunulması
B
Sovyetler Birliği’nin Afganistan’ı işgal etmesi
C
Demokratik Almanya’nın Federal Almanya’yla birleşmesi
D
Arnavutluk’un Varşova Paktı’ndan ayrılması
E
Macaristan ayaklanması
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Sovyet lideri Stalin ile Çin lideri Mao arasındaki anlaşmazlığın esas nedenlerinden biridir?

A
Sovyetler Birliği’nin Japonya ile barış antlaşması imzalaması
B
Çin’in ABD ile dostluk kurması
C
Mao’nun köylülere dayanan Çin Devrimi’ni Asya halkları için örnek göstermesi
D
Çin’in teknolojik devrim gerçekleştirmesi
E
Sovyetler Birliği’nin nükleer silah üretiminde Çin’e destek olmaması
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi 1 Temmuz 1987’de yürürlüğe giren Avrupa Tek Senedi ile kurumsal anlamda ortaya çıkan değişikliklerden biri değildir?

A
Avrupa Parlamentosu’nun yeni üye kabulü ve ortaklık antlaşmalarının onaylanması konusunda yetkilendirilmesi
B
iş birliği sürecinin öngörülmesi
C
Karar alma süreçlerinde reforma gidilmesi
D
Parlamentonun etkin kullanılması
E
Nitelikli oy çokluğu uygulamasının sonlandırılması
Soru 14

Filistin halkının 1980’li yılların sonlarından itibaren, işgal altındaki topraklarda İsrail’e karşı giriştiği mücadelenin genel adı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ensâr
B
Baas Yolu
C
El-Ahrar Hareketi
D
intifada
E
Muhâcirûn
Soru 15

Doğu Avrupa ülkelerinin 1989 sonbaharında Sovyetler Birliği’nin nüfuzundan kurtulmaya başlamalarına ve kendi geleceklerini belirlemeye yönelmelerine ilişkin doktrin aşağıdakilerden hangisidir?

A
Litvinov Doktrini
B
Sinatra Doktrini
C
Yeltsin Doktrini
D
Prag Doktrini
E
Monroe Doktrini
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi ABD’de Jimmy Carter yönetiminin Sovyetler Birliği’ne karşı aldığı önlemlerden biri değildir?

A
SALT - II Antlaşmasından çekilmek
B
Moskova Olimpiyatlarını boykot etmek
C
Sovyetler Birliği’ne yapılan ihracatı sınırlamak
D
Sovyetler Birliği’ne karşı Çin ve Güney Kore'yle ittifak yapmak
E
Ticari ilişkileri dondurmak
Soru 17

Düşük maliyetler nedeniyle dünyanın üretim merkezi haline gelen ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A
ispanya
B
Çin
C
İngiltere
D
İtalya
E
Rusya
Soru 18

1991’de Rusya Federasyonu’nda ekonomik sistemde liberalleştirmeyi başlatan lider aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mihail Romanov
B
Yuri Andropov
C
Nikita Hruşçov
D
Leonid Brejnev
E
Boris Yeltsin
Soru 19

ABD’nin 1991’de Irak’a karşı düzenlediği kara harekâtına verilen özel ad aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çöl Güneşi
B
Zaman Kumları
C
Çöl Fırtınası
D
Mezopotamya Harekâtı
E
Dicle Harekâtı
Soru 20

ABD’nin terörü destekleyen, vatandaşlara zulmeden ve dünya barışını tehdit eden ülkeler için kullandığı kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Uzak devlet
B
Yeşil devlet
C
Kartal devlet
D
Haydut devlet
E
Kırmızı devlet
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...