Siyasi Tarih 2017-2018 Vize Sınavı

Siyasi Tarih 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Radikalizm kavram olarak hangi ülkede ortaya çıkmıştır?

A
Rusya
B
Avusturya
C
İngiltere
D
Fransa
E
İtalya
Soru 2

Napoleon ile Rus Çarı I. Alexander’ın Avrupa’da nüfuz alanları kurma konusunda 1807 yılında yaptıkları antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A
Pressburg Antlaşması
B
Tilsit Antlaşması
C
Stolbovo Antlaşması
D
Portsmouth Antlaşması
E
Deulino Antlaşması
Soru 3

Amerika Birleşik Devletlerinin ilk başkanı seçilen (1789) kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
James Monroe
B
James Madison
C
George Washington
D
Thomas Jefferson
E
John Adams
Soru 4

Kral XVI. Louis’in Mayıs 1789’da Fransa Meclisi’ni (Etats Generaux) toplantıya çağırmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Anayasayı ilan etmek
B
ispanya'ya savaş ilan etmek
C
İtalya'ya savaş ilan etmek
D
Yeni vergi alabilmek
E
İngiltere’ye savaş ilan etmek
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi 19. Yüzyılın ilk yarısında kurulmaya çalışılan Avrupa uyumunun mimarlarından biridir?

A
M. A. Ubucini
B
Klemens von Metternich
C
Mihail Pleşçeyev
D
Raymond Verninac
E
Nicolas Jurischitz
Soru 6

1853’te İngiliz Büyükelçisiyle görüşürken Osmanlı İmparatorluğu için ünlü “hasta adam” deyimini kullanan Rus Çarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
I. Nikola
B
III. ivan
C
Mihail Romanov
D
Aleksey Mihayloviç
E
III. Vasiliy
Soru 7

1854’te Osmanlı İmparatorluğu ile ittifak antlaşması imzalayarak Kırım Savaşı’na dâhil olan iki ülke aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Avusturya ve İtalya
B
İsveç ve Prusya
C
Portekiz ve Avusturya
D
İngiltere ve Fransa
E
Almanya ve ispanya
Soru 8

Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını Avrupa devletlerinin garantisi altına alan (1856) antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A
Paris Antlaşması
B
İstanbul Antlaşması
C
Uşi Antlaşması
D
Agadir Antlaşması
E
Londra Antlaşması
Soru 9

1850’lerden itibaren yoğunlaşan tek bir vatan ve İtalya ulusu fikirlerinin toplum içinde destek kazanmasını sağlayan milliyetçi dernek aşağıdakilerden hangisidir?

A
Candour
B
Nation
C
Sumka
D
Carbonari
E
Pamyat
Soru 10

1869 yılında Fransa ile Prusya’yı savaşın eşiğine getiren gerginliğin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yeni ispanya kralının kim olacağı
B
Napoleon Bonaparte’nin “Fructidor Darbesi”ni gerçekleştirmesi
C
Osmanlı Devleti’nin paylaşılmasındaki anlaşmazlık
D
Campo Formio Antlaşmasının imzalanması
E
Napoleon Bonaparte’nin Mısır'ın işgaline girişmesi
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Milletler Cemiyeti Misakı’nın başlangıç kısmında yer alan, devletlerin kabul etmeleri istenen ilkelerinden biri değildir?

A
Devletler hukuku kurallarına kesinlikle uyulması
B
Antlaşmalara sıkı sıkıya uyulması
C
Savaş tazminatlarının ödenmesi
D
Savaşa başvurulmaması hususunda bazı taahhütlerin kabul edilmesi
E
Adalet ve şeref üzerine kurulu uluslararası ilişkilerin açık olması
Soru 12

“Birinci Fas Krizi” olarak adlandırılan uluslararası gelişmenin yaşanmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

A
14-20 Ocak 1943 tarihleri arasında Fas’ın Kazablanka kentinde gizli olarak “Kazablanka Konferansf’nın gerçekleşmesi
B
Portekiz Kralı Sebastian’ın Fas üzerindeki hâkimiyet mücadelesi sırasında maiyetindekilerle birlikte öldürülmesi
C
ABD kuvvetlerinin Kasım 1942’de Fas ve Cezayir’e çıkarma yapması
D
17 Temmuz 1936 tarihinde Fas’taki İspanyol askerlerin ayaklanması
E
Alman imparatoru II. Wilhelm’in, Almanya’nın Fas’taki çıkarlarını koruyacağını ve Fas’ın bağımsız bir devlet olarak varlığını sürdürmesi gerektiğini açıklaması
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Wilson ilkeleri arasında yer almaz?

A
Avrupa ile ABD arasında silah satışının durdurulması
B
Ticari ilişkilerde eşitliğin kabul edilmesi
C
Ulusların kendi kaderlerini tayin etmesi
D
Uluslararası ticarette engellerin kaldırılması
E
Diplomasi alanında açıklık ilkesi
Soru 14

Birinci Dünya Savaşı sırasında Filistin’de Yahudilere bir yurt oluşturulmasını içeren diplomatik girişim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sedan Antlaşması
B
Potsdam Konferansı
C
Balfour Deklarasyonu
D
Mac Mahon Mutabakatı
E
Yalta Konferansı
Soru 15

Birinci Dünya Savaşı’ndan önce hazırlanan Schlieffen Planı’nın esas hedefi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Alman-Japon ittifakını sağlamak
B
Hindistan’da İngiliz emperyalizmini sonlandırmak
C
Sovyet Rusya-Almanya yakınlaşmasını sağlamak
D
Balkanlarda Rusya, Avusturya-Macaristan rekabetini sonlandırmak
E
Önce Fransa’yla daha sonra Rusya’yla savaşarak bu ülkeleri saf dışı bırakmak
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi 29 Eylül 1938’de düzenlenen “Dörtlü Güçler Konferansı”nda tartışılan konulardan biri değildir?

A
Almanya ve İngiltere’nin birbirlerine karşı savaşmayacakları
B
Türkiye ve Yunanistan'a yapılacak maddi yardımlar
C
Çekoslovakya’nın yeni sınırlarının saptanması için uluslararası bir komisyonun kurulması
D
Südetler bölgesinin Almanya’ya verilmesi
E
Saptanan Çekoslovakya sınırlarının uluslararası güvence altına alınması
Soru 17

İtalya Hükümetinin 9 Mayıs 1936 tarihinde ilhak ettiğini açıkladığı ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çad
B
Polonya
C
Somali
D
Habeşistan
E
Çekoslovakya
Soru 18

Hitler'in Norveç’i işgal etmesinin (1940) asıl nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Normandiya Çıkartması'na destek olmak
B
Petrol ihraç eden Arap Ülkeleri'ne uygulanan ambargoyu kaldırmak
C
Domuzlar Körfezi Çıkartması'na destek olmak
D
ABD ve İngiltere'ye petrol sevkiyatını durdurmak
E
Demir cevheri kaynaklarını güvence altına almak
Soru 19

23 Ağustos 1939 tarihinde imzalanan “Sovyetler Birliği-Almanya Saldırmazlık Paktı”nda paylaşma konusu yapılan ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yunanistan
B
Polonya
C
Litvanya
D
Romanya
E
Bulgaristan
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Potsdam Konferansının en önemli tartışma konularından birini oluşturmuştur?

A
Uzak Doğu’nun paylaşılması
B
NATO’nun kurulması
C
Japonya’nın teslim olması
D
Doğu Avrupa’da sosyalist rejimlerin kurulması
E
Almanya’nın geleceğinin tartışılması
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...