Siyasi Tarih 2018-2019 Vize Sınavı

Siyasi Tarih 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Avrupa’da 1792-1797 yılları arasında süren Birinci Koalisyon Savaşları’nı sona erdiren antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A
Berlin Antlaşması
B
Camp David Antlaşması
C
Paris Antlaşması
D
Viyana Antlaşması
E
Campo Formio Antlaşması
Soru 2

Fransız Devrimi sırasında askeri darbe yaparak Konsüllük yönetimini kuran kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Maximillien Robespierre
B
Napolyon Bonapart
C
Jean Auguste
D
Klemens von Metternich
E
Charles Maurice de Talleyrand
Soru 3

1830 Devrimlerinin ilk ortaya çıktığı ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Polonya
B
Rusya
C
Macaristan
D
Almanya
E
Fransa
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Radikalizm taraftarlarının ortak özelliklerinden biri değildir?

A
Siyasi oy hakkının yalnızca soylulara verilmesinden yana olmaları
B
Kurumsallaşma yanlısı olmaları
C
Tarih, gelenek ve görenek gibi kavramları bir yana iterek, her şeyin kendine özgü gerçek köklerine inmeye ağırlık vermeleri
D
Parlamento’nun ve yargı erkinin tümüyle yeniden düzenlenmesini istemeleri
E
Demokrat yanlarının güçlü olması
Soru 5

Napoleon Bonaparte Kıta Ablukası’nı (Kıtasal Sistem) aşağıdaki ülkelerden hangisine karşı uygulamıştır?

A
ispanya
B
Rusya
C
Avusturya
D
Prusya
E
İngiltere
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’ndan sonra imzalanan Berlin Antlaşmasının hükümlerinden biri değildir?

A
Bulgaristan’ın sınırlarının daraltılması
B
Romanya’nın Osmanlı Devleti’ne bağlı olması
C
Bosna-Hersek’in Avusturya-Macaristan’ın yönetimine verilmesi
D
Kars, Ardahan ve Batum’un Rusya’ya bırakılması
E
Osmanlı yönetiminin Ermeniler lehine ıslahat yapması
Soru 7

1853’te İngiliz Büyükelçisiyle görüşürken Osmanlı İmparatorluğu için ünlü “hasta adam” deyimini kullanan Rus Çarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mihail Romanov
B
III. Vasiliy
C
III. ivan
D
I. Nikola
E
Aleksey Mihayloviç
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Japonya'da Meiji döneminde yapılan reformlardan biri değildir?

A
Çift Meclisli bir parlamento kurulması
B
Ülkedeki feodal yapının güçlendirilmesi
C
Gregoryen takvimine geçilmesi
D
Zorunlu askerliğin getirilmesi
E
Demiryollarının yapılması
Soru 9

Otto von Bismarck, Almanya’nın siyasal birliğini sağlamaya çalışırken engel olarak gördüğü en önemli ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Osmanlı Devleti
B
Portekiz
C
ispanya
D
Fransa
E
Belçika
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Kırım Savaşı’ndan sonra Müttefik devletlerle Rusya arasında imzalanan Paris Antlaşmasının sonuçlarından biridir?

A
Sırbistan’a tam bağımsızlık tanınması
B
Rusya’nın savaş gemilerinin Boğazlardan geçebilmesi
C
Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünün Avrupa devletlerinin güvencesi altında olması
D
Eflak ve Boğdan’ın tam bağımsızlığının tanınması
E
Mora Yarımadası ve Dalmaçya kıyılarının Venedik'e verilmesi
Soru 11

Bir devletin, kendi sınırına yakın yaşayan soydaşlarının oturduğu bölgeleri ilhak etme politikasına ne ad verilir?

A
Romantizm
B
Fütürizm
C
irredentizm
D
Sosyalizm
E
Natürizm
Soru 12

İtalya’nın Birinci Dünya Savaşı’na İtilaf Devletleri safında girmesi karşılığında çeşitli vaatlerin yer aldığı gizli antlaşma (1915) aşağıdakilerden hangisidir?

A
Londra Antlaşması
B
Atlantik Antlaşması
C
Roma Antlaşması
D
Sykes-Picot Antlaşması
E
İstanbul Antlaşması
Soru 13

ABD Başkanı Wilson’un Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra toplanan Paris Barış Kongresi’nde öncelikle ele alınmasını istediği konu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Milletler Cemiyeti’nin kurulması
B
Süveyş Kanalı'nın açılması
C
Rusya’da Bolşevik Devrimin başarısızlığa uğratılması
D
Sömürgeciliğin yaygınlaşması
E
Almanya ile Avusturya’nın birleşmesinin önlenmesi
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Wilson ilkeleri arasında yer almaz?

A
Ticari ilişkilerde eşitliğin kabul edilmesi
B
Ulusların kendi kaderlerini tayin etmesi
C
Uluslararası ticarette engellerin kaldırılması
D
Avrupa ile ABD arasında silah satışının durdurulması
E
Diplomasi alanında açıklık ilkesi
Soru 15

Birinci Dünya Savaşı’nda yapılan Gizli Antlaşmaları dünya kamuoyuna açıklayan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fransa
B
ABD
C
Rusya
D
İngiltere
E
İtalya
Soru 16

İkinci Dünya Savaşı’nda Almanya’nın ilk işgal ettiği ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Danimarka
B
Polonya
C
Fransa
D
Norveç
E
Sovyetler Birliği
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi 1929 Dünya ekonomik krizinin sonuçlarından biri değildir?

A
Amerika kıtasında sosyalist devrimlerin olması
B
Liberal demokrasi anlayışına olan güvenin azalması
C
Faşist hareketlerin güç kazanması
D
Milletler Cemiyeti’nin öngördüğü uluslararası sistemin sorgulanması
E
Ortak güvenlik ve silahsızlanma çabalarının başarısızlığa uğraması
Soru 18

İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanya’ya Müttefik Devletler karşısında ölümcül darbeyi vuran olay aşağıdakilerden hangisidir?

A
Qubec Konferansı’nın düzenlenmesi
B
Avusturya’nın savaştan çekilmesi
C
Fransa’nın Normandiya kıyılarına çıkarma yapılarak ikinci cephenin açılması
D
Sovyetler Birliği ile İngiltere arasında “Ortak Hareket Antlaşmasf’nın imzalanması
E
Balkan Cephesi’nde Yunanlıların direnmesi
Soru 19

ABD Başkanı Roosevelt ve İngiltere Başbakanı Churchill ile üst düzey komutanlar arasında, 14-24 Ocak 1943 tarihleri arasında gerçekleştirilen konferans aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kahire Konferansı
B
Yalta Konferansı
C
Moskova Konferansı
D
Kazablanka Konferansı
E
Tahran Konferansı
Soru 20

İtalya’nın 1935’te işgal ettiği Afrika ülkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Cezayir
B
Mısır
C
Fas
D
Kongo
E
Habeşistan
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...