Sokak Sosyal Hizmeti Ve Adli Sosyal Hizmet 2017-2018 Final Sınavı

Sokak Sosyal Hizmeti Ve Adli Sosyal Hizmet 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Türkiye’de çocuk işgücünün kullanımına tarihsel açıdan bakıldığında aşağıdakilerden hangisi ilk örnektir?

A
Ahilik
B
Lonca
C
Külhanbeyleri
D
Darüleytam
E
ÇOGEM
Soru 2

Sokak çocuklarının karşılaşabilecekleri tehlikeler; fiziksel tehlikeler, istismar ve sömürülme tehlikesi, psikolojik ve sosyal tehlikeler olarak üç kategoride ele alınabilir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi fiziksel tehlikelerden biridir?

A
Bireysel doyumun yetersizliği
B
Cinsel yolla bulaşan hastalıklar
C
Yetersiz ebeveyn şefkati ve bakımı
D
Yetersiz boş zaman
E
Akranları ile iletişim yetersizliği
Soru 3

Sokak çalışması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
En fazla gençleri korumayı amaçlamaktadır.
B
Kişiyi sokaktan ya da çevresinden koparmayı amaçlamaktadır.
C
Sokakta yaşayanların yaşam tarzlarını değiştirmek amaçlanmaktadır.
D
Sokakta yaşayanlara kendilerini korumaları için eğitimin özendirilmesi amaçlanmaktadır.
E
insanların temel haklarına saygı çerçevesinde, en fazla istismara açık insanları korumayı amaçlamaktadır.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi İngiltere’nin genel evsizlik politikası içerisinde yer almaz?

A
Daha fazla insanın sokakta uyumaktan kurtarılması
B
Evsizlere yönelik toplu konutlar inşa etmek
C
Evsizliği önleme
D
Evsizliğin nedenleri ve belirtileri ile ilgilenme
E
Evsizlik tehlikesine açık insanlara destek sağlama
Soru 5

Türkiye'de mahkemelerde sosyal hizmet uzmanı çalıştırılma zorunluluğu hangi yıldan sonra başlatılmıştır?

A
1987
B
1990
C
1995
D
2000
E
2005
Soru 6

Adli sosyal hizmet uzmanı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Müracaatçıyı yargılar.
B
Müracaatçının risk faktörlerini değerlendirir.
C
Görgü şahitlerinin suçla ilgili düşüncelerini raporlaştırır.
D
Müracaatçının suça yönelme nedenlerini raporlaştırır.
E
Müracaatçının ailevi durumunu raporlaştırarak mahkemeye sunar.
Soru 7

Belli bir durumda toplum içinde nasıl davranılması gerektiğini gösteren ve yaptırım gücü taşıyan kurallar sistemine ne ad verilir?

A
Toplumsal yapı
B
Gelenek
C
Toplumsal norm
D
Adet
E
Örf
Soru 8

Temsilcilerinden biri Lombroso olan ve cezaların, suçluları rehabilite etmek amacına yönelik olması gerektiğini savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Psikoterapi
B
Varoluşçuluk
C
Gelenekselcilik
D
Pozitivist Yaklaşım
E
Klasik Ekol
Soru 9

Suçun birey ile çevresi arasında karşılıklı etkileşim sonucu oluştuğunu ve bu durumun bireyde bazı özel kişilik durumlarının oluşmasına neden olduğunu söyleyen düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Burgess
B
Lombroso
C
Lavater
D
Park
E
Lowrey
Soru 10

Suça ilişkin olarak anomi/gerilim kavramını geliştiren teorisyenler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Jung, Adler
B
Durkheim, Merton
C
Freud, Jung
D
Park, Burgess
E
Park, Gabriel Tarde
Soru 11

Türk Ceza Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi suç türlerinden biri değildir?

A
Topluma karşı suçlar
B
Kişilere karşı suçlar
C
Bölgesel suçlar
D
Bilişim alanında suçlar
E
Uluslararası suçlar
Soru 12

__________. ekole göre, suçlu davranış; bireyin özgür iradesi dışında, tamamen biyolojik, psikolojik ve sosyal faktörlerin bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Klasik
B
Pozitif
C
Çatışmacı
D
Coğrafi
E
Neoklasik
Soru 13

Suçlu çocukların toplum ile üretken ve uyumlu bir şekilde birleşmesini amaçlayan ve toplumun suç işleyen çocukların sorunlarını çözmeye çalışması gerektiğini öne süren çocuk adalet sistemi modeli/yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Rehabilitasyon Modeli
B
Suç Kontrol Modeli
C
Geleneksel Yaklaşım
D
Adil Yargılama Modeli
E
Adalet Yaklaşımı
Soru 14

Matbaanın ortaya çıkmasıyla birlikte yetişkinlere has bir simge dünyasının oluşması sonucunda çocukluğun ayrı bir kategori olarak ortaya çıktığını söyleyen teorisyen aşağıdakilerden hangisidir?

A
Merton
B
Durkheim
C
Baudrillard
D
Postman
E
Fukuyama
Soru 15

Kişilik bozukluklarının ve zekânın suçla ilişkili olduğunu iddia eden yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sosyal Kontrol Kuramı
B
Sosyal Öğrenme Kuramı
C
Biyolojik Kuramlar
D
Alt Kültür Kuramı
E
Psikolojik Kuramlar
Soru 16

Türkiye, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni hangi yıl onaylamıştır?

A
1989
B
1990
C
1994
D
1995
E
1999
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi ceza infaz kurumlarında eğitimleri verilen ve yetişkin hükümlü-tutuklulara doğrudan ya da dolaylı uygulanan başlıca programlardan biri değildir?

A
Öfke Kontrol Programı
B
Önce Düşün Programı
C
Salıverilme Öncesi Mahkûm Gelişimi Programı
D
ASDEP
E
Özel Gözetim ve Denetim Programı
Soru 18

Ceza infaz kurumlarında görev yapan psikolog ve sosyal hizmet uzmanları, kuruma yeni gelen hükümlü ve tutuklularla ilk bireysel görüşmeyi kaç gün içerisinde gerçekleştirirler?

A
1
B
2
C
3
D
5
E
7
Soru 19

Aşağıdakilerin hangisi ceza infaz kurumlarında çalışan psikolog veya sosyal hizmet uzmanının çalıştığı hedef kitlelerden biri değildir?

A
Kurumda görev yapan personel
B
Hükümlü-tutuklu aileleri
C
Ceza infaz kurumlarında annesinin yanında kalan çocuklar
D
Mağdurlar
E
Hükümlü-tutuklular
Soru 20

__________ , hükümlülere yönelik olarak hazırlanmış 23 oturumdan oluşan bir programdır. Programda, problemler hakkında düşünme ve gerçek yaşam koşullarında sorun çözme becerilerinin geliştirilmesi, bu becerilerin suç oluşturan davranış sorununa uygulanması ve gelecekteki suç oluşturan davranış riskinin azaltılmasına yardımcı olmak amaçlanmaktadır.
Yukarıdaki parçada boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Önce Düşün Programı
B
0-18 Yaş Aile Eğitim Programı
C
Özel Gözetim ve Denetim Programı
D
Salıverilme Öncesi Mahkûm Gelişim Programı
E
Sigara Alkol Madde Bağımlılığı Bilgilendirme Programı
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x