Sokak Sosyal Hizmeti Ve Adli Sosyal Hizmet 2017-2018 Vize Sınavı

Sokak Sosyal Hizmeti Ve Adli Sosyal Hizmet 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi sokak çalışmasının temel yaklaşımı içerisinde yer alır?

A
ihtiyaç içindeki bireylere bulundukları ortamda müdahale etme
B
Sokakta yaşayanlara istatistiki bir veri olarak değerlendirme
C
Az sayıda çocuğa ulaşıp, daha etkili bir müdahalede bulunma
D
Sokaktaki kültürel düzeyi yükseltme
E
Riski planlama ve yönetme
Soru 2

Sokak çalışmasının evrensel düzeyde gerçek bir teorik çerçevesi bulunmamakla birlikte, sokak çalışmasını zenginleştiren yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Eşitlikçi olmayan hiyerarşik bakış
B
ihtiyaç içindekilere kurum temelli yardım
C
Talep odaklı hizmet
D
Duvarların dışında
E
Kurumsal hizmetler
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi sokak çalışmasından sorumlu mobil ekip içerisinde yer alan kişilerden/mesleklerden biri değildir?

A
Polis
B
Psikolog
C
Sosyal hizmet uzmanı
D
Önder çocuk
E
Doktor
Soru 4

Türkiye’de belli ölçülerde sokak çalışması olarak nitelendirilebilecek mobil ekip hizmeti aşağıdakilerden hangisinin bünyesindedir?

A
Koruma Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi
B
Çocuk Evleri
C
Çocuk ve Gençlik Merkezleri
D
Umut Evleri
E
Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezi
Soru 5

Sokak çalışması yaklaşımının, ________ sosyal hizmetler sisteminin geliştirilmesinde önemli bir rol oynayacağı açıktır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
güçlendirici
B
tedavi edici
C
önleyici
D
geliştirici-değiştirici
E
koruyucu-destekleyici
Soru 6

ILO’nun çocuk çalışanlara yönelik olarak hazırladığı bir çalışmaya göre, Türkiye 10-14 yaş grubu çocuklar açısından aşağıdaki ülkelerden hangisinden geri durumdadır?

A
Nijerya
B
Pakistan
C
Senegal
D
Bangladeş
E
Kamerun
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi sokakta çalıştırılan çocukları bekleyen risk ve tehlikeler arasında yer almaz?

A
internet bağımlılığı
B
Eğitimden yoksun kalma
C
Madde bağımlılığı
D
Barınma ve yetersiz beslenme
E
Bulaşıcı hastalıklar
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi çocukların sokakla tanışmaya başlamasına etki eden ailevi nedenlerden biri değildir?

A
Sosyo-ekonomik yoksunluk
B
Parçalanmışlık
C
istihdam artışı
D
Göç
E
Aile içi uyumsuzluk
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi (Okumuş, 2009’a göre) çocukların sokakta yaşamayı tercih etmesinin olumsuz sonuçlarından biridir?

A
iş ortamına uyum sağlama
B
Akran gruplardan soyutlandığı gibi yetişkinlerin dünyasına da girememe
C
Ailenin denetimine girerek eğitime yönelme
D
Ekonomik özgürlüğünü elde etme
E
Aileden bağımsızlığını kazanarak özgürleşme
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi sokakta yaşayan ve sokakta çalışan çocukların evden kaçmalarının ve sokakta yaşamalarının nedenlerinden biri değildir?

A
Ailenin içinde bulunduğu zor koşullar
B
Cinsel istimar
C
Aile içindeki çatışma
D
Aile içindeki uyum
E
Ekonomik problemler
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi coğrafi sınıflamaya göre evsizler grubunda yer alır?

A
Döngüsel evsizler
B
Evsiz, bağlantısız gençler
C
Başkaları ile yaşayanlar
D
Marjinal evsizler
E
Evsiz aileler
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi evsizliğin nedenlerini açıklamaya çalışan teorilerden biri değildir?

A
Çaresizlik modeli
B
Sistematik nedenler teorisi
C
Kişisel yetersizlik teorisine
D
Mağdur modeli
E
incinmişlik teorisi
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi evsizlere yönelik sosyal müdahale süreci hizmetlerinden biri değildir?

A
Destekleyici veya kalıcı hizmetler
B
Acil yardım hizmetleri
C
Geçiş hizmetleri
D
Dengeleyici hizmetler
E
Bakım ve kontrol hizmetleri
Soru 14

Onlar yardım almak için aile üyelerinden ziyade sokaklarda yaşayan diğer evsizlere güvenmektedir. Bu bireylerin sosyal hizmet ve sosyal yardım sistemini çok iyi bildikleri ve bu sistemi ihtiyaçlarını karşılamak için akıllıca kullandıkları görülmektedir.
Buna göre, yukarıda ifade edilen evsizlik türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kronik evsizler
B
Marjinal evsizler
C
Epizodik evsizler
D
Döngüsel evsizler
E
Geçici evsizler
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi 2004 yılında yapılan Meclis Araştırması Komisyon Raporu’na göre sokakta yaşayan/çalışan çocukları bekleyen başlıca tehlikelerden biridir?

A
Okulu erken terk
B
Özgürlük
C
Sağlıklı yaşam tarzı
D
Şiddet
E
Akran dayanışması
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Ankara Büyükşehir Belediyesi Sokakta Çalışan Çocuklar Merkezinin amaçlarından biri değildir?

A
Madde bağımlılıklarını tedavi ettirmek
B
Sokakta çalışan çocukların aileleri ile ilgili sorunlarını çözmek
C
Okula gitmeyenleri eğitime yönlendirmek
D
Okula gidiyorlarsa eğitimlerine yardımcı olmak
E
Maddi yoksulluk nedeni ile okula devam edememiş sokakta çalışan çocukların ihtiyaçlarını karşılamak
Soru 17

Çocuk Destek Merkezlerinde çocukların ihtiyaç ve risklerinin belirlendiği form aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sosyal inceleme Raporu
B
Bireyselleştirilmiş ihtiyaç ve Risk Değerlendirme Formu
C
Durum Değerlendirme Raporu
D
Çocuk Gelişim Raporu
E
ihtiyaç ve Sorun Değerlendirme Raporu
Soru 18

Aile ortamından uzak sokaklarda yaşamak zorunda kalan, suç potansiyeli olarak görülen, her türlü istismara açık olan çocuklara yönelik sosyal çalışmalar yapan, birkaç kez adını değiştiren sivil toplum kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ankara Büyükşehir Belediyesi Sokakta Çalışan Çocuklar Merkezi
B
Gündem Çocuk Derneği
C
Save the Children
D
Umut Çocukları Derneği
E
UNICEF
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi sokakta yaşayanlara yönelik de kullanılan sosyal hizmet uygulamalarının işlevlerinden biri değildir?

A
inceleme / tanımlama
B
Destek / yardım
C
Terapi hizmetleri
D
Değerlendirme
E
Danışmanlık
Soru 20

Psikososyal Destek ve Müdahale Programı geliştirilmesi amacıyla, çocuk destek merkezlerinde kalan çocuklara ve ailelerine yönelik oluşturulan program aşağıdakilerden hangisidir?

A
ÇODEM
B
Çınar
C
Gökkuşağı
D
Truva
E
ANKA
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x