Sokak Sosyal Hizmeti Ve Adli Sosyal Hizmet 2018-2019 Vize Deneme Sınavı

Sokak Sosyal Hizmeti Ve Adli Sosyal Hizmet 2018-2019 Vize Deneme Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

“Avustralya Sosyal Hizmet Uzmanları Derneğine göre sosyal hizmetin altı temel amacı vardır.”
Aşağıdakilerden hangisi bunlardan değildir?

A
Bireylerin çıkarlarını ve haklarını desteklemek
B
Sosyal kaynakların adaletli dağılımı için destekleyici politikalar ve uygulamalar oluşturmak
C
Sosyal değişim yaratmada rol oynayarak sosyal engeller, eşitsizlikler ve adaletsizlikleri azaltmak
D
Devletin çıkarlarını ve haklarını desteklemek
E
Bireyler, gruplar ve toplumla çalışarak; bunların sosyal, ekonomik ve politik kaynaklara adil bir şekilde ulaşmaları ve bunları elde etmelerine yardımcı olmak
Soru 2

“Kurumsal hizmetler aracılığıyla ulaşılamayan gruplara ulaşmayı hedefleyen bir hizmet modeli olarak ortaya çıkan, uzun dönemli bir perspektifle hedef grubun ihtiyaçları, talepleri ve amaçlarından başlayarak, hedef grubun kapasitesini güçlendirmek ve kendi yaşamlarını inşa etmek için güçlendirmek amacıyla yürütülen sosyoeğitimsel bir eylemdir”?
Bu tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?

A
Sosyal hizmet
B
Sokak Sosyal Hizmeti
C
Sosyal Çalışma
D
Sosyal Eğitim
E
Sosyal Öğretim
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi sokak çalışmasının temel amaçlarından biri değildir?

A
Yukarıdan aşağıya doğru yaklaşım
B
Ulaşılamayana ulaşmak
C
Motivasyon ve eşlik etmek
D
Sosyal eğitim
E
Politik ve sosyal farkındalık
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi sokak çalışmasının aşamaları arasında yer almaz?

A
Birinci aşama: Çalışma yapılacak bölgeyi teorik (tarihsel, sosyal ve kültürel bağlamda incelemek) ve pratik (bölgedeki insanlarla konuşmak, anlamaya çalışmak) olarak tanımaya çalışmak
B
İkinci Aşama: Hedef kitlenin bulunduğu bölgede gözlem yapmaya başlamak.
C
Üçüncü aşama: Kendini tanıtma aşamasıdır.
D
Dördüncü aşama: Dördüncü aşamada hedef kitle ile mesleki ilişkinin kurulması gerekir.
E
Beşinci aşama son değerlendirme aşamasıdır.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Uluslararası Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (NASW) tarafından sıralanan sosyal hizmet mesleğinin temel değerlerinden biridir?

A
Sosyal adalet
B
Bilgi temeli ve değer sistemi
C
Toplum
D
Hizmet kurumu
E
Müracaatçı
Soru 6

I. Konuyla ilgili bilimsel çalışmaları hızlandırmak.
II. Ekibin genç meslek elemanlarından oluşturulması.
III. Her ekipte en az bir sosyal hizmet uzmanının olması.
IV. Kamu boyutunda sokak sosyal hizmetini yeniden yapılandırmak
Sokak çalışmasında daha verimli uygulamalara öncülük edeceği düşüncesiyle geliştirilen öneriler yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileridir?

A
I ve II
B
I ve III
C
II ve III
D
II ve IV
E
III ve IV
Soru 7

Türkiye’de çocukların çalışmasının temel nedeni nedir?

A
Yoksulluk
B
İşsizlik
C
Engellilik
D
Geleneksel bakış
E
Ailelerin bilinçsizliği
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi çocuk işçiliğinin en temel nedeni olarak tanımlanabilir?

A
Eğitimin getirdiği maddi yük.
B
Yoksulluk
C
Geleneksel bakış ve ailenin rolü
D
Çocuk iş gücüne olan talep
E
Yasal mevzuatın etkin bir şekilde uygulanamaması
Soru 9

I. Belediye tarafından oluşturulur.
II. Kendine ait bir yönetmeliği ve yol haritası mevcuttur.
III. Sokakta kalmış insanların barındırılması süresi altı aydır.
IV. Geçici yatılı kuruluşlardır.
Barınma Evleri'ne ilişkin yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
II ve III
B
I ve IV
C
I, II ve IV
D
II, III ve IV
E
III ve IV
Soru 10

Sokakta yaşayanlara yönelik sunulan planlı müdahale sürecinde sosyal hizmet uzmanının dikkat etmesi gereken hususlar düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?

A
Sosyal hizmet uzmanları sokakta yaşayanların sorunlarını kamuoyunun gündemi ne getirmemeli ve savunuculuk faaliyetlerine karışmamalıdır.
B
Sosyal hizmet uzmanı sokakta yaşayanlara kaynaklara ulaşma konusunda yönlendirme yapmamalıdır.
C
Sokakta yaşayanlara yönelik danışmanlık rolünde ise onlara ilaç tedavisi uygulayabilir.
D
Hizmet alanlarının biricikliği ilkesi doğrultusunda her olayı birbiriyle karşılaştırarak olguya ulaşmalıdır.
E
Sosyal hizmet uzmanı, vaka yöneticisi rolünde ise sokakta yaşayanların belirlen mesi, yönlendirilmesi, değerlendirilmesi, hizmet planlaması, izlenmesi işlevlerini yürütmelidir.
Soru 11

Sokakta çalıştırılan çocuklara yönelik yapılan sosyal hizmetler kapsamında yapılan çalışmaların amaçları aşağıdakilerden hangisidir?
I. Aileler ile farkındalik ve bilgi artırıcı mesleki uygulamalar yapılabilir
II. Çocukların ilgi alanları keşfedilmelidir.
III. Çocuklara sorumluluk verilmemelidir.
IV. Çocukların yetenekleri dahilinde yönlendirmeler yapılmamalıdır.

A
II-IV
B
I-III
C
I-II-IV
D
Yalnız I
E
I - II
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde özellikle kış aylarında hizmet veren, evsizlerin barınmalarını sağlayan mekanlar arasında değildir?

A
Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi
B
Ankara Valiliği Kimsesizler Oteli
C
İzmir Müyesser Turfan Güçsüzler Evi
D
İstanbul Barınma Evi
E
Bursa Büyükşehir Belediyesi Barınma Evi
Soru 13

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi sokakta yaşayan çocukların madde kullanma sebeplerinden değildir?

A
Can sıkıntısını giderme
B
Heyecan yaşama
C
Utanma duygusunu arttırma
D
Eğlenme
E
Açlığın verdiği acıyı azaltma
Soru 14

Bir işe sahip olmalarına rağmen boş zamanlarında dilenme türü aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?

A
Profesyonel dilenci
B
Göçebe dilenci
C
Dini istismar eden dilenci
D
Part- time dilenci
E
Doğa felaketlerini kullanan dilenci
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi self-determinasyon ilkesi ile sosyal hizmetin temel hedefi olan sosyal adalet arasında dengeyi korumak için yapılacaklar arasında yer almaktadır?

A
Sokakta çalıştırılan çocuklar ve ailelerine para yardımları toplamak
B
Sokakta çalıştırılan çocuklar ve aileleri için sürekli bakımevleri açmak
C
Sokakta çalıştırılan çocuklar ve ailelere uzun süreli yardımlar sağlamak
D
Sokakta çalıştırılan çocuklar ve aileleri için kendi başetme yollarını teşvik etmek
E
Sokakta çalıştırılan çocuklar ve aileleri adına uzmanların karar vermesi
Soru 16

Bir ailenin çocukların toplumsallaştırılması, ekonomik sorumluluklarını yerine getirmesi, boş zamanların en iyi şekilde değerlendirilebildiği bir birim olması, eğlendirme ve dinlendirme fonksiyonlarının bulunması gerekir. Bu ihtiyaçların karşılanmaması sokakta yaşama nedenlerinden hangisi altında değerlendirilir ?

A
İşlevsellik
B
Kusurlu aile tutumları
C
Parçalanmış aile
D
Akran grubuna ait olma isteği
E
Tek ebeveynli aile
Soru 17

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi tipoğrafik sınıflamaya ait evsiz grubunu ifade etmektedir?

A
Döngüsel evsizler
B
Marjinal evsizler
C
Evsizlere yönelik hostel veya barınaklarda kalanlar
D
Süreğen psikotik hastalar
E
Başkaları ile yaşayanlar
Soru 18

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi çalıştığı her durumun bir iş gücü istismarı olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceğini belirleyen kriterlerden değildir?

A
Çocuğun uzun süreli çalışmaya erken yaşta başlaması
B
Çalışması nedeniyle yeterli bir eğitim almaması
C
Yaptığı işin maddi karşılığını alamaması
D
Hep aynı işte çalışması
E
Çalışma ortamında fiziksel, duygusal ya da cinsel istismar biçimleri ile karşılaşması
Soru 19

I. Çocuklar
II. Yaşlılar
III. Engelliler
IV. Emekliler
Yukarıdakilerden hangileri sokakta yaşayan ağırlıklı gruplardandır?

A
I ve II
B
II ve IV
C
I, II ve III
D
II, III ve IV
E
I, III ve IV
Soru 20

I. Zorunlu ihtiyaçlarını çöp toplayarak ve dilenerek karşılamaya çalışan çocuklar
II. Sokak çetelerine mensup çocuklar
III. Sokakta çalıştırılan (boyacı, tartıcı, oto temizlikçileri, simitçi) çocuklar
IV. İki yıl üst üste sınıfta kalan çocuklar
V. Çok kardeşli çocuklar
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri sokak çocuğu olarak nitelendirilebilir?

A
I, II ve III
B
Yalnız I
C
I ve II
D
Yalnız II
E
III, IV ve V
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x