Sömürgecilik Tarihi 2017-2018 Üç Ders Sınavı

Sömürgecilik Tarihi 2017-2018 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

1494 yılında İspanya ile Portekiz arasında yapılan ve Portekiz’e Hint Okyanusu’nda yapılacak fetihlerin tekeli ile Brezilya’yı kazandıran antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A
Crepy Antlaşması
B
Tordesillas Antlaşması
C
Sedan Antlaşması
D
Marale Antlaşması
E
Rapallo Antlaşması
Soru 2

1517 yılında büyük bir donanma ile Kızıldeniz’e giren Portekizlilere karşı sınırlı imkânlarla mücadele ederek Portekizlileri Cidde Limam’ndan ayırılmak mecburiyetinde bırakan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Karamürsel Alp
B
Çaka Bey
C
Selman Reis
D
Gazi Haşan Paşa
E
Güneri Bey
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Hollanda Doğu Hindistan Şirketi’nin (1602) sahip olduğu yetkilerden biri değildir?

A
Gerektiğinde Hollanda adına savaş açmak
B
Asya’daki yerel reis ve hükümdarlarla antlaşmalar imzalamak
C
Kaleler inşa etmek
D
Puvatya Muharebesi'nde (Tour Savaşı) Frank Kralı Charles Martel'i desteklemek
E
Askerî amaçla müfrezeler bulundurmak
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Hindistan’daki İngiliz hâkimiyetine karşı Müslümanların ayaklanmasının nedenlerinden biri değildir?

A
Eğitim sistemine yapılan müdahaleler
B
Hukukî mevzuatın karmaşık bir hal alması
C
Macaulayizm çalışmalarına son verilmesi
D
Gittikçe kötüleşen ekonomik durum
E
Misyonerlerin rencide edici faaliyetleri
Soru 5

1509 ve 1534’te Kanada bölgesinde “Terre-Neuve” denilen bölgeyi işgal eden devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A
Avusturya
B
Fransa
C
Çin
D
Japonya
E
Rusya
Soru 6

I. Petro’nun Müslümanlara Kazan ve Astırhan gibi büyük şehirlerde ticaret yapma izni vermesinin temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kazanlıların Hristiyanlaştırılmasını kolaylaştırmak istemesi
B
Yardımcısının Tatar olmasından dolayı onun etkisinde kalması
C
Katolik Kilisesi'nin etkisinde kalması
D
Devletin Müslümanlara geniş hak ve özgürlükler vermesi gerekliliğine inanması
E
Müslümanlar üzerinden Kafkasya, Kazak bozkırları ve Türkistan coğrafyasına açılmak istemesi
Soru 7

Ruslar, 1240-1480 yılları arasını kapsayan 240 yıllık Tatar hâkimiyeti dönemini aşağıdakilerden hangisiyle adlandırmaktadırlar?

A
Zulüm Yılları
B
Arkaik Çağ
C
Kara Leke
D
Karanlık Devir
E
Kuruluş Devri
Soru 8

Kırım Savaşı’nda (1853-1856) Avrupa’nın üç önemli devletinin (Osmanlı-İngiltere-Fransa) birlik halinde Rusya’yı iktisaden vıpratamamasının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Avusturya'nın ekonomik yardımda bulunması
B
İsveç’in ekonomik yardımda bulunması
C
Harezm’de kaliteli demir madeninin keşfedilmesi
D
Buhara Hanı Hacı Muhammed Han’dan gelen destek
E
Sibirya’dan çıkarılan altın
Soru 9

Kazan Hanlığı’nı 1437 yılında kuran kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hokand Han
B
Özbek Han
C
Kasım Han
D
Uluğ Muhammed Han
E
Nogay Han
Soru 10

Kazan şehri işgal edildikten sonra zorla Hristiyanlaştırılan Tatarlar aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilmişlerdir?

A
Nogay Tatarları
B
Sibirya Tatarları
C
Çeremiş Tatarları
D
Udmurt Tatarları
E
Kreşin Tatarları
Soru 11

Avrupa’da ulus devletlerin doğuşuna zemin hazırlayan 1648 yılındaki antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A
Westphalia Antlaşması
B
Versailles Antlaşması
C
Neuilly Antlaşması
D
Trianon Antlaşması
E
Saint Germain Antlaşması
Soru 12

Alman ulusal birliğinin kurulmasında birinci derecede etkili olan Prusya Başbakanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Maurice van Nassau
B
Claudius
C
IV. ivan
D
Otto von Bismarck
E
Dom Pedro
Soru 13

Çin’in Avrupa sömürgecilerine tanıdığı imtiyazları Japonya’ya da vermesine neden olan 1895 yılındaki antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sedan Antlaşması
B
Qingdao Antlaşması
C
Shimonoseki Antlaşması
D
Pekin Antlaşması
E
Tokyo Antlaşması
Soru 14

Alman sömürgesi iken Birinci Dünya Savaşı sonunda Fransa’ya devredilen yer aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yeni Gine
B
Togo
C
Tanzanya
D
Namibya
E
Bismarck Takımadaları
Soru 15

Afrika kıtasının iç kesimlerinin keşfine yönelik AvrupalI gezginler tarafından yapılan seyahatlerden özellikle Kongo’nun araştırılması konusuyla yakından ilgilenen Belçika kralı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Joscelin
B
III. Lodovik
C
II. Leopold
D
Baudouin
E
II. Giorgi
Soru 16

II- Dünya Savaşı’ndan dünyanın en geniş üs ağma sahip devleti olarak çıkan aşağıdakilerden hangisidir?

A
ABD
B
Almanya
C
Avusturya
D
Japonya
E
İtalya
Soru 17

I. Dünya Savaşı’ndan ayrılan ve gizli antlaşmaları ifşa eden devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A
Avusturya
B
Rusya
C
İtalya
D
Yunanistan
E
Fransa
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi '1898 İspanyol-Amerikan Savaşı' sonrasında yapılan Paris Anlaşması'nın sonuçlarından biridir?

A
ispanya’nın Guam, Porto Riko ve Filipinleri Amerika’ya bırakması
B
Amerika’nın Senegal’in idaresini ispanya’ya bırakması
C
Küba’nın ispanya’nın kontrolüne girmesi
D
Amerika’nın “iyi Komşu Politikasf’nın son bulması
E
Cezayir’in ispanya’nın kontrolüne girmesi
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Latin Amerika üzerindeki Amerikan hegemonyasını sağlamlaştıran gelişmelerden biridir?

A
Baltu isyanı
B
18 Brumaire Darbesi
C
Pugaçev isyanı
D
El-Kebir Olayı
E
1902 Venezüella Krizi
Soru 20

Bretton Woods Anlaşması’nın amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Amerika’nın hedeflediği ekonomik kontrol mekanizmasını dünyada hâkim kılmak
B
Bozkurt-Louts Olayı’nı sonlandırmak
C
Briand-Kellog Paktı’nı kurmak
D
Hindistan ve Pakistan arasındaki Keşmir Meselesini çözümlemek
E
Amerikan dolarının dünya üzerindeki hâkim pozisyonunu sonlandırmak
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x