Sömürgecilik Tarihi 2017-2018 Vize Sınavı

Sömürgecilik Tarihi 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

1532 yılında Peru’daki İnka Devleti'ni işgal edip binlerce İnkalı’nın ölümüne yol açan İspanyol kâşif aşağıdakilerden hangisidir?

A
Diego de Almagro
B
Hernando Cortes
C
Francisco Pizarro
D
Vasco Nunez de Balboa
E
Pedro de Valdivia
Soru 2

Portekiz'in sömürgecilik yolu ile topraklarını genişletmesinde en önemli rol aşağıdakilerden hangisine aittir?

A
Cenevizliler
B
Fransızlar
C
Ruslar
D
HollandalIlar
E
ingilizler
Soru 3

Portekizlilerin, Gine-Bissau’da ağırlıklı olarak üretilmesini istedikleri ürünler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Patates ve Havuç
B
Mercimek ve Üzüm
C
Zeytinyağı ve Buğday
D
Pirinç ve Muz
E
Yer fıstığı ve şeker kamışı
Soru 4

Portekiz sömürgeciliğini başlatan Prens Denizci Henry ile birlikte hareket eden bilim adamı Azurara’nın eserinde yapılacak keşiflerin en önemli sebeplerinden biri olarak aşağıdakilerden hangisi belirtilmektedir?

A
Eski Yunan ve Roma uygarlığına ait eserleri incelemek
B
Esir ticaretini yasaklamak
C
IV. Haçlı Seferi için ekonomik yapıyı güçlendirmek
D
Hristiyanlığı yaymak
E
Almanya ve İtalya'nın sömürgecilik faaliyetlerini sonlandırmak
Soru 5

Diû valisi Melik Ayaz'ın, Hint Okyanusu’ndaki Portekiz tehdidine karşı yardım istediği Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Osman Bey
B
Orhan Bey
C
I. Murad
D
Yıldırım Bayezid
E
Yavuz Sultan Selim
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi 1780-1783 yılları arasında cereyan eden Amerikan bağımsızlık mücadelesi sırasında Hollanda’nın İngiltere’ye karşı savaşa girmesinin sonuçlarından biridir?

A
Mazagan, Larache ve Cazaza’nın Hollanda’nın eline geçmesi
B
Hollanda’nın gemi ve kargolarının önemli bir kısmının ingilizlerin eline geçmesi
C
İngiliz ürünlerinin el altından Buenos Aires, Portobelo ve Cartegena’ya girmeye başlaması
D
Palaos ve Caroline Adalarının geçici süreyle Hollanda’ya verilmesi
E
Kuzey Amerika kıtasındaki İspanyol sömürgeleri ve Meksika’nın Hollanda’nın eline geçmesi
Soru 7

1927 yılında Endonezya’nın tam bağımsızlığını amaçlayan Endonezya Milliyetçi Partisi aşağıdaki kişilerden hangisinin başkanlığında kurulmuştur?

A
Ahmed Sukarno
B
Melik İsmail
C
Jawaharlal Nehru
D
Mahatma Gandi
E
Muhammed Ali Cinnah
Soru 8

1830 yılında Cava çiftçilerine yönelik sadece pirinç gibi yiyecek ürünü değil bilakis dünya pazarlarında aranan yüksek fiyatlı ihraç ürünlerinin ekilmesini teşvik eden tarım sistemine ne ad verilir?

A
Doğal savunma sistemi
B
Çift sur sistemi
C
Kanalizasyon sistemi
D
Uzak eyalet sistemi
E
Kültür sistemi
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Budi Utomo ve Sarekat İslam gibi sömürge aleyhtarı millî ve dinî hareketlerin Endonezya halkı üzerinde amaçladığı hedeflerden biri değildir?

A
Halka ekonomik sömürüyü fark ettirmek
B
Halkı Rapallo Antlaşması’nı kabule zorlamak
C
Yönetici konumundaki AvrupalI toplum ile yönetilen halk arasındaki eşitsizlikleri göstermek
D
Halkın refah seviyesinin düşüklüğünü dile getirmek
E
Halkı sömürge idaresine karşı bilinçlendirmek
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Hollanda Doğu Hindistan Şirketi’nin (1602) sahip olduğu yetkilerden biri değildir?

A
Gerektiğinde Hollanda adına savaş açmak
B
Askerî amaçla müfrezeler bulundurmak
C
Kaleler inşa etmek
D
Puvatya Muharebesi'nde (Tour Savaşı) Frank Kralı Charles Martel'i desteklemek
E
Asya’daki yerel reis ve hükümdarlarla antlaşmalar imzalamak
Soru 11

Fransa XVI. yüzyılda köle ticaretine nerede başlatmıştır?

A
Guyane
B
Gorée Adası
C
Todeo Adası
D
Cezayir
E
Madagaskar
Soru 12

Cardinal Lavigerie tarafından 1867’de kurulan Beyaz Rahipler ve Beyaz Rahibeler aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmek üzere kurulmuştur?

A
Büyük bir misyonerlik faaliyeti başlatmak
B
Köleliğin kaldırılmasını sağlamak
C
Yeni yollar inşa etmek
D
Yeni hastaneler açmak
E
Sömürgelerdeki hastalıkları tedavi etmek
Soru 13

1509 ve 1534 yıllarında Kanada bölgesinde Terre-Neuve denilen bölgelerin işgaline Fransız toplumunun aşağıdaki kesimlerinden hangisi karşı çıkmıştır?

A
Krallığın ileri gelenleri
B
Devrin aydınları
C
Deniz tacirleri
D
Denizciler
E
Finans sahipleri
Soru 14

AvrupalI devletlerin, Amerika kıtasında işgal ettikleri toprakları önce insansız hale getirmelerinin esas sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Silah üretmek
B
Madencilik yapmak
C
Demir yolu inşa etmek
D
Ziraat yapmak
E
Tersaneler kurmak
Soru 15

Avrupa ülkeleri içinde XV. ve XVI. yüzyılda Hindistan ve Cava’ya kadar giderek sömürgecilik faaliyetlerine başlayan ilk ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Almanya
B
Japonya
C
Rusya
D
Portekiz
E
Çin
Soru 16

İngilizler, XVII. ve XVIII. yüzyıllarda Amerika ve Asya’da yoğunlaştırdıkları sömürge faaliyetlerinde öncelikli olarak aşağıdaki alanlardan hangisine ağırlık vermiştir?

A
Hukuk
B
Siyasî
C
Ticarî
D
Dinî
E
Eğitim
Soru 17

Dünyanın sanayileşen ilk ülkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
İngiltere
B
Fransa
C
Rusya
D
Japonya
E
Almanya
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Hindistan’daki İngiliz hâkimiyetine karşı Müslümanların ayaklanmasının nedenlerinden biri değildir?

A
Eğitim sistemine yapılan müdahaleler
B
Gittikçe kötüleşen ekonomik durum
C
Macaulayizm çalışmalarına son verilmesi
D
Hukukî mevzuatın karmaşık bir hal alması
E
Misyonerlerin rencide edici faaliyetleri
Soru 19

İngiltere Yedi Yıl Savaşları’nda hangi devlete karşı büyük bir zafer kazanmıştır?

A
Rusya
B
Almanya
C
Çin
D
Avusturya
E
Fransa
Soru 20

İngiliz Doğu Hindistan Şirketi ilk seferini 1601'de nereye düzenlemiştir?

A
Japonya
B
Basra Körfezi
C
Doğu Hint Adaları
D
Kızıldeniz
E
Afrika
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x