Sosyal Ağ Analizi 2018-2019 Vize Sınavı

Sosyal Ağ Analizi 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

‘Rassal ağ’ kavramını ortaya atan araştırmacı/araştırmacılar aşağıdaki lerden hangisidir?

A
Granovetter
B
Stanley Milgram
C
Yang ve Leskovec
D
Erdös ve Renyi
E
Barabasi ve Albert
Soru 2

İş bulma konusunda zayıf bağlantıların daha çok avantaj sağladığına dayanan kuram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Zayıf Bağların Gücü
B
Küçük Dünya Hipotezi
C
Rassal Ağ
D
Altı Adım Hipotezi
E
Yapısal Boşluklar
Soru 3

Ağ bilimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Büyük ölçüde 21 yüzyılın ilk on yılında gelişmiştir.
B
1736’da Euler ile başlamıştır.
C
1950’li yıllarda 'rassal ağ’ kavramı ortaya atılmıştır.
D
'Zayıf bağların gücü’ adlı makale önemli gelişmelere yol açmıştır.
E
internet, ağ biliminin gelişimini olumsuz etkilemiştir.
Soru 4

Ağlar çok farklı özelliklere sahip olmalarına rağmen ________ tarafından açıklanabilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
küçük dünya hipotezi
B
ortak temel yasalar kümesi
C
rassal ağ modeli
D
kuantum yasası
E
açıklayan değişkenler
Soru 5

Ağlardaki karmaşıklık basitleştirilerek ağların görselleştirilmeleri olan ________ ortaya konulur.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
düğümlerde
B
tablolarda
C
programlarda
D
çizgelerde
E
bağlantılarda
Soru 6

__________, bir ağda rassal olarak seçilen bir düğümün k derecesine sahip olması olasılığını verir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Giden derece
B
Toplam derece
C
Ortalama derece
D
Gelen derece
E
Derece dağılımı
Soru 7

Gerçek ağlarda bağlantı sayılarının maksimum bağlantı sayısından çok küçük olması hangi kavramla açıklanır?

A
Parçalılık
B
Seyreklik
C
Karmaşıklık
D
Yönlülük
E
Yoğunluk
Soru 8

Ortalama patika uzunluğunu en doğru tanımlayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A
Aynı tür düğümler arasındaki bağlantıların ortalamasıdır.
B
Bir düğümün bağlantılı olduğu komşu sayısıdır.
C
iki düğüm arasındaki bağlantıların birbirine eklenmesinden oluşan yoldur.
D
Bütün düğüm çiftleri arasındaki en kısa patikaların ortalamasıdır.
E
iki düğüm arasındaki herhangi bir yolun uzunluğudur.
Soru 9

‘Bir düğümün bağlantılı olduğu komşu sayısı’ olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Derece
B
Gelen derece
C
Giden derece
D
Ağ yoğunluğu
E
Ağ büyüklüğü
Soru 10

Öğretmenler ve verdikleri derslerin farklı türde düğümler olduğu bir ağ nasıl bir ağdır?

A
Tek parçalı ağ
B
Çok parçalı ağ
C
Yönsüz ağ
D
iki parçalı ağ
E
Tartısız ağ
Soru 11

Ağların her koşulda iyi çalışması istendiğinde, tasarımları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Poisson ağı özelliği tasarlanmalıdır. göz önüne alınarak
B
Rassal ağ özelliği tasarlanmalıdır. göz önüne alınarak
C
Dirençli ağ özelliği tasarlanmalıdır. göz önüne alınarak
D
Ölçekten bağımsız ağ özelliği göz önüne alınarak tasarlanmalıdır.
E
Nötral ağ özelliği tasarlanmalıdır. göz önüne alınarak
Soru 12

Bir düğümün yerel kümelenme katsayısının 1 olması neyi gösterir?

A
Komşularının birer adet bağlantıya sahip olduğunu
B
Tüm komşularının toplam derecelerinin bir olduğunu
C
Komşuları arasında hiçbir bağlantı olmadığını
D
Sadece bir komşusuyla bağlantısının olduğunu
E
Komşularının birbirleriyle bağlantı içinde tam bir ağ oluşturduğunu
Soru 13

Aşağıda ağlar ve türlerine ilişkin verilen eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

A
Rassal ağlar - dirençsiz
B
Teknolojik ağlar - sınıflandırıcı olmayan
C
Sosyal ağlar - sın ıflandı rı cı olmayan
D
Biyolojik ağlar - sınıflandırıcı
E
iletişim ağları - yönsüz
Soru 14

Altı adım hipotezi neyi ifade eder?

A
Sosyal ağların ortalama altı bağlantıya sahip olduğunu
B
Rassal ağlarda ortalama patika uzunluğunun altı olduğunu
C
Kişisel ağlarla dünyadaki herhangi birine ortalama altı adımda ulaşılabileceğini
D
Her bir düğümün ortalama altı komşusunun olduğunu
E
Düğümlerin toplam derece sayılarının altı olduğunu
Soru 15

Saldırılarla karşılaştığında bile iyi performans gösteren bir ağ ________ bir ağdır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
yönsüz
B
dirençli
C
tartılı
D
tartısız
E
dirençsiz
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi ağların dinamik özelliklerinden biridir?

A
Ağlar büyüdükçe yarıçaplarının küçülüp ağın yoğunlaşması
B
Kalın kuyruklu dağılım göstermeleri
C
Küçük yarıçapa ve topluluk yapılarına sahip olmaları
D
Az sayıda merkezi düğüm olması
E
Kuvvet yasalarının geçersiz olması
Soru 17

I. Pareto ilkesi
II. Benford yasası
III. Metcalfe yasası
Yukarıdakilerden hangileri merkezi düğümlerin ortaya çıkması ile ilgilidir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 18

İnternet ağının ölçülmesi, haritalanması ve modellenmesiyle ilgilenen araştırmacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Euler
B
Milgram
C
Renyi
D
Granovetter
E
Barabasi
Soru 19

İnternet haritası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Merkezi düğümler az, derecesi düşük düğümler çoktur.
B
Ortalama sayıda bağlantıya sahip olan düğümler çoktur.
C
Rassal bir ağdır.
D
Derece dağılımı normal dağılımdır.
E
Düğümlerinin %80’i 1000’den fazla bağlantıya sahiptir.
Soru 20

Yarıçap veya etkin yarıçap, bir ağın ne kadar __________ özelliği taşıdığını gösterir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
rassallık
B
dirençlilik
C
küçük dünya
D
ölçekten bağımsızlık
E
tutarlılık
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (9 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,78. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x