Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri 2017-2018 Üç Ders Sınavı

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yötemleri 2017-2018 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi alanyazın tarama ölçütlerinden biri değildir?

A
Ardışıklık
B
Sistemlilik
C
Kapsamlılık
D
Güncellik
E
Bütünsellik
Soru 2

Bilimsel araştırmada ilk adım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Verileri toplama
B
Önerileri geliştirme
C
Örneklemi seçme
D
Sorunu belirleme
E
Amaçları yazma
Soru 3

Bilginin elde edilme yolu, doğası, biçimleri, kaynağı, doğruluğu ve sınırlarını inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Epistemoloji
B
Arkeoloji
C
Etimoloji
D
Antropoloji
E
Ontoloji
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi araştırma sorununu seçerken kullanılan genel ölçütlerden biri değildir?

A
Etik kurallara uygunluk
B
Yenilik
C
Sürdürülebilir ilgi
D
Önemlilik
E
Çözülebilirlik
Soru 5

Örneklem büyüklüğünü temsil eden sembol aşağıdakilerden hangisidir?

A
n
B
x
C
r
D
p
E
t
Soru 6

Bir araştırmada evrenin tamamından veri toplama işlemine ne ad verilir?

A
Veri çözümlemesi
B
Tamsayım
C
Normallik
D
istatistik
E
Örnekleme
Soru 7

Belirli bir konuyla ilgili fikirleri, tercihleri, davranışları, beklentileri ve değerlendirmeleri belirlemek amacıyla bilgi toplayan ve kişisel beyanı esas alan araç aşağıdakilerden hangisidir?

A
Denetim listesi
B
Gözlem formu
C
Test
D
Ölçek
E
Anket
Soru 8

Bir araştırmada evrenin tümünden veri toplamaya ne ad verilir?

A
istatistik
B
Genelleme
C
Tamsayım
D
Örnekleme
E
Normallik
Soru 9

Araştırmacının, incelemek istediği topluluğun etkin bir üyesi olarak ilgili gruba katılarak gözlem yapmasına ne ad verilir?

A
Etkin gözlem
B
Katılımcı gözlem
C
Dolaylı gözlem
D
Serbest gözlem
E
Doğrudan gözlem
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi test türlerinden biri değildir?

A
Kişilik testleri
B
Durum testleri
C
Başarı testleri
D
ilgi testleri
E
Yetenek testleri
Soru 11

Belirli bir konu ile ilgili fikirleri, görüşleri, tercihleri, davranışları, beklentileri ve eğilimleri saptamak amacıyla kullanılan veri toplama aracı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Denetim listesi
B
Ölçek
C
Envanter
D
Anket
E
Test
Soru 12

Evrendeki tüm bireylerin örnekleme girebilme şansının eşit ve birbirinden bağımsız olduğu örnekleme tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tabakalı örnekleme
B
Sistematik örnekleme
C
Gelişigüzel örnekleme
D
Yansız örnekleme
E
Amaçlı örnekleme
Soru 13

Mutlak sıfır noktasının bulunduğu ölçek türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sınıflama
B
Oran
C
Dereceleme
D
Sıralama
E
Aralık
Soru 14

“Doğru ve yanlış davranışları ayırt etmede temel alman değerler sisteminin bütünü” olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hukuk
B
Siyaset
C
Mantık
D
Bilim
E
Etik
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi bilim etiği kurallarının dayandığı temel ilkelerden biri değildir?

A
Açıklık
B
Nesnellik
C
Sorumluluk
D
Yararcılık
E
Dürüstlük
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi standart puan türlerinden biridir?

A
p puanı
B
X puanı
C
z puanı
D
r puanı
E
F puanı
Soru 17

Değişkenler arasındaki ilişkinin yönünü ve düzeyini gösteren istatistiksel işlem aşağıdakilerden hangisidir?

A
izleme testi
B
Hipotez testi
C
Frekans
D
Standart sapma
E
Korelasyon
Soru 18

Araştırmacının istediği sonuçları elde edebilmek için sonuçları değiştirmesine ne ad verilir?

A
Çarpıtma
B
Bilimsel korsanlık
C
Gizleme
D
Disiplinsiz araştırma
E
Uydurma
Soru 19

Araştırma amaçlarına dönük olarak üzerinde uygulama yapılan ve tepkileri ölçülen bireye ne ad verilir?

A
Yanıtlayıcı
B
Anketör
C
Denek
D
Gönüllü
E
Katılımcı
Soru 20

'Değişik değerler alabilen özellik' olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ölçüm
B
Faktör
C
Parametre
D
Veri
E
Değişken
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...