Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri 2017-2018 Vize Sınavı

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yötemleri 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bilime kendisini düzeltme ve daha doğru olana ulaşma olanağı veren özelliğe ne ad verilir?

A
Eleştiricilik
B
Genelleyicilik
C
Evrensellik
D
Seçicilik
E
Mantıksallık
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi bilimin amacını anlamaktan çok değiştirmek olarak gören bilim anlayışıdır?

A
Anlamlandırmacı bilim anlayışı
B
Olgucu bilim anlayışı
C
Positpozitivist bilim anlayışı
D
Yorumlamacı bilim anlayışı
E
Eleştirel bilim anlayışı
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel tutum ve değerlerden biri değildir?

A
Yandaşlık
B
Kuşkuculuk
C
Nesnellik
D
Saydamlık
E
Tarafsızlık
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi iyi bir kuramın özellikleri arasında yer almaz?

A
Yeni sorunlar üretmesi
B
Doğruluğunun sınanabilir olması
C
Var olan bilgi birikimiyle tutarlı olması
D
Gözlenen olguları açıklayabilme gücüne sahip olması
E
Toplumsal değerlere aykırı olmaması
Soru 5

Bilimin öteki bilgi türlerine göre ayrıcalıklı bir konumu hak etmediğini savunan yazar kimdir?

A
Marks
B
Durkheim
C
Newton
D
Kuhn
E
Feyerabend
Soru 6

Yapılan bir araştırmanın raporu o çalışma hakkında ne tür bir kaynaktır?

A
Referans kaynak
B
Genel kaynak
C
Dolaylı kaynak
D
Birincil kaynak
E
ikincil kaynak
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi sürekli bir değişkendir?

A
Cinsiyet
B
Ağırlık
C
Meslek
D
Eğitim durumu
E
Göz rengi
Soru 8

Bir araştırmada sorun seçerken aşağıdakilerden hangisi bir ölçüt olarak dikkate alınmaz?

A
Meslektaşların onayı
B
Alanda yeterlik
C
Veri toplama izni
D
Eldeki olanaklar
E
Araştırmacının ilgisi
Soru 9

Mevduat faizleri ile döviz kurları arasında ilişki olmadığını ifade eden bir hipotez ne tür bir hipotezdir?

A
Kuramsal hipotez
B
istatistiksel hipotez
C
Alternatif hipotez
D
Araştırma hipotezi
E
Karşıt hipotez
Soru 10

Araştırma sonucunda değişmesi ya da etkilenmesi beklenen değişkene ne ad verilir?

A
Bağımsız değişken
B
Kontrol değişkeni
C
Bağımlı değişken
D
Konu dışı değişken
E
Aracı değişken
Soru 11

Yapacağı çalışmada kullanabileceği olası veri toplama araçları hakkında bilgi edinmek isteyen bir araştırmacı için en yararlı kaynak hangisidir?

A
Özler ve dizinler
B
Referans kaynaklar
C
Kaynakçalar
D
Tezler
E
Veri tabanları
Soru 12

Bir alanyazın tarama tekniği olarak meta analizin istatistiksel sonucu nedir?

A
Korelasyon katsayısı
B
Etki büyüklüğü
C
Ağırlıklı ortalama
D
Yüzdelik puan
E
Standart sapma
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi güvenilirliği en yüksek kaynak türüdür?

A
Konferans bildirisi
B
Güncel dergi yazısı
C
Teknik rapor
D
Doktora tezi
E
Ders kitabı
Soru 14

Alanyazın tarama sürecinin ilk aşaması nedir?

A
Anahtar sözcükleri listeleme
B
Kaynakları okuma
C
Konuyu seçme
D
Kaynakçayı hazırlama
E
ilgili kaynakları toplama
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi alanyazın taramasının amaçlarından biri değildir?

A
Güncel tartışmaları saptamak
B
Sorunu sınırlamak
C
Kavramsal çerçeve oluşturmak
D
Hipotezleri doğrulamak
E
Yeni yaklaşımlar bulmak
Soru 16

Nicel paradigmanın temel dayanağı nedir?

A
Pozitivist düşünce
B
Diyalektik felsefe
C
Metafizik düşünce
D
Eleştirel kuram
E
Postpozitivist düşünce
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi eylem araştırmalarının boyutlarından biri değildir?

A
Durumsallık
B
Kendini değerlendirme
C
Sürdürülebilirlik
D
işbirliğine dayalı olma
E
Katılımcılık
Soru 18

Bilginin elde edilme yolu, doğası, biçimleri, kaynağı, kökenleri, doğruluğu, sınırları ve kapsamıyla ilgilenen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ontoloji
B
Fenomenoloji
C
Metodoloji
D
Antoloji
E
Epistemoloji
Soru 19

Grupların yansız olarak oluşturulamadığı ya da deney ortamının tam anlamıyla kontrol edilemediği durumlarda kullanılan araştırma modeli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Örnekolay tarama modeli
B
Nedensel karşılaştırmalı model
C
Deneme öncesi model
D
Yarı deneysel model
E
Gerçek deneysel model
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi nitel araştırmaların temel ilke ve varsayımlarından biridir?

A
Doğru tek, mutlak ve kesindir.
B
Gerçeğe ancak nesnel yollarla ulaşılabilir.
C
Gerçek görelidir ve yoruma göre değişir.
D
Gerçeklik bireyden bağımsızdır.
E
Araştırma yalıtılmış koşullarda yapılmalıdır.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...