Sosyal Güvenlik 2017-2018 Üç Ders Sınavı

Sosyal Güvenlik 2017-2018 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kamu kurum ve kuruluşlarınca, ihtiyaç sahiplerine karşılıksız olarak yapılan yardıma ne ad verilir?

A
Özel yardım
B
Maddi yardım
C
Sigorta yardımı
D
Sosyal yardımlaşma
E
Sosyal yardım
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi fizyolojik nitelikteki tehlikelerden biri değildir?

A
Doğum
B
Sakatlık
C
Yaşlılık
D
Ölüm
E
Hastalık
Soru 3

Yönetim yetkisinin karar süreçlerine kamunun yanı sıra sosyal tarafların da katılımı ile paylaşıldığı durum aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kararlarda özerklik
B
idari özerklik
C
Sosyal özerklik
D
işlemsel özerklik
E
Mali özerklik
Soru 4

Sosyal güvenlik sağlamak amacıyla kullanılan yol ve yöntemlere ne ad verilir?

A
Özel Sigorta Tekniği
B
Sosyal Yardım Tekniği
C
Tasarruf Tekniği
D
Sosyal Güvenlik Tekniği
E
Sosyal Yardımlaşma Tekniği
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi sosyal sigortaların prim dışı gelirlerinden biri değildir?

A
Devlet katkıları
B
Bağışlar
C
Fon gelirleri
D
Yatırım gelirleri
E
idari para cezaları
Soru 6

Bir ülkede sosyal güvenlik sisteminin finansmanında basit, kolay anlaşılabilir ve işletilme maliyetleri düşük olan bir finansman yöntemi kullanılmak istenmektedir. Bu ülke için en uygun finansman yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Paylaşım yöntemi
B
Fon yöntemi
C
Katkı yöntemi
D
Dağıtım yöntemi
E
Yatırım yöntemi
Soru 7

Türkiye’de uzun vadeli sigorta kollarının finansmanında, sosyal güvenlik sisteminin finansman yöntemlerinden hangisi kullanılır?

A
Katkı yöntemi
B
Fon yöntemi
C
Dağıtım yöntemi
D
Yatırım yöntemi
E
Paylaşım yöntemi
Soru 8

Bağımlı çalışanlar için primlerin hesaplanmasında ücret veya maaşın temel olarak alınması, onun bir yüzdesi olarak tahsil edilmesi primlerin hangi özelliğinin bir sonucudur?

A
Primlerin olması ücret veya gelirin bir parçası
B
Primlerin olması kendine has bir finansman aracı
C
Primlerin olması miktarının önceden belirleniyor
D
Primlerin parafiskal bir gelir olması
E
Primlerin bir çeşit vergi olması
Soru 9

Günümüzde sosyal güvenlik sistemlerinin geleceğini etkileyen en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tüketim eğilimi
B
Ekonomik kalkınma
C
Nüfus
D
Ekonomik büyüme
E
Tasarruf eğilimi
Soru 10

I. Sosyal koruma kapsamının genişlemesi
II. Sosyal refah devleti anlayışının güçlenmesi
III. Sağlık hizmetlerinin maliyetlerinin azalması
Yukarıdakilerden hangileri sosyal güvenlik harcamalarını artıran faktörlerdendir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 11

Sosyal sigortalıların bütün yükümlülüklerini karşılamada ihtiyaç duydukları geliri sağlamak için belirlenen prim miktarına ne ad verilir?

A
Safi prim
B
Nispi prim
C
Mutlak prim
D
Tekli prim
E
Brüt prim
Soru 12

I. Sosyal güvenlik fonlarının miktarı ve yararlanan kişi sayısı
II. Sosyal güvenlik kurumlarına bağlanan aylıkların ortalama kazançlara oranı
III. Aylıklar ile ödenen primler arasındaki ilişkinin varlığı ve derecesi
Yukarıdakilerden hangileri sosyal güvenlik programlarının ekonomik etkilerinin yönünü ve derecesini belirleyen faktörlerdendir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 13

Çağdaş sosyal güvenlik sistemine temel oluşturan teknikler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Sosyal sigorta ve özel sigortalar
B
Sosyal yardımlaşma ve sosyal hizmet
C
Sosyal sigorta ve sosyal yardımlar
D
Sosyal hizmet ve dernekler
E
Dernekler ve vakıflar
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenliğin uluslararası boyut kazanmasını hızlandıran nedenlerden biri değildir?

A
istihdam edilebilir alanların artması
B
iktisadi gelişmeler
C
Devlet anlayışındaki gelişmeler
D
iktisadi bütünleşme hareketleri
E
insan hakları alanındaki gelişmeler
Soru 15

“Sosyal güvenlik yaşayanların meselesidir; hayat hakkı olmayanların, ölenlerin sosyal güvenlik hakkından söz edilemez.” ifadesi aşağıdaki sözleşmelerden hangisinde yer alır?

A
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi
B
Vatansızların Statüsüne Dair Sözleşme
C
Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi
D
Çocuk Hakları Sözleşmesi
E
Mültecilerin Statüsüne Dair Sözleşme
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi ILO’nun sosyal güvenliğin kapsamını genişletmeye yönelik politikalar uygularken temel aldığı unsurlardan biri değildir?

A
Gelenekselcilik
B
Gelişimcilik
C
Genellik
D
Sonuç odaklılık
E
Çoğulculuk
Soru 17

Çok ayaklı sosyal güvenlik sistemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Tehlikelerin zararlarına karşı sigorta sağlar.
B
Bireylere daha fazla tasarruf yapma imkânı sağlar.
C
Yeni dönem sosyal güvenlik sistemidir.
D
Gelirin yeniden dağılımını sağlar.
E
Kamu tarafından kurulur ve zorunluluk esasına tabidir.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi küreselleşme öncesi dönemde sosyal güvenlik sistemlerinin iyileştirilmesi ve yeni ihtiyaçlara cevap verebilecek hâle gelmesine yönelik önerilerden biri değildir?

A
Kişisel bilgilerin saklanması ile ilgili özel tedbirler alınması
B
Sosyal güvenlik bakımından özel gruplara yönelik düzenlemeler yapılması
C
Dezavantajlı grupların ihtiyaçlarına yönelik özel düzenlemeler yapılması
D
Sistemin a-tipik işlerde esnek çalışma yöntemleri ile çalışanları kapsama alacak şekilde düzenlenmesi
E
Kadınların ev ve işyeri sorumluluklarını ayıracak tedbirlerin alınması
Soru 19

Uluslararası anlaşma ve sözleşmelerin bir devlet için bağlayıcı olabilmesi için gerekli koşul aşağıdakilerden hangisidir?

A
Devletin ekonomik koşulları dikkate alınarak hazırlanmış olması
B
Devletin sorumluluğunu paylaşmış olması yönetilenlerle
C
Devletin yürütme organı hazırlanması tarafından
D
Devletin tek bir sözleşme onaylamış olması
E
Devletin yasama organı onaylanması tarafından
Soru 20

Filadelfiya Bildirgesinin imzalandığı tarih aşağıdakilerden hangisidir?

A
1933
B
1944
C
1956
D
1962
E
1971
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...