Sosyal Güvenlik 2017-2018 Vize Sınavı

Sosyal Güvenlik 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

I. Hastalık riski ile her an karşılaşılması muhtemeldir.
II. Hastalık riski kısa vadeli risk olarak gruplandı rılmaktadır.
III. Hastalık riski sosyal güvenlik riskinde bulunması gereken bütün niteliklere sahiptir.
Hastalık riski ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 2

Çalışırken işini kaybetme, çalışamayacak durumda hasta olma ve ya çalışamayacak hale gelmiş yaşlılık durumu hangi tür tehlikelere örnektir?

A
Gelir kesilmesine yol açan tehlikeler
B
Gider artışına yol açan tehlikeler
C
Gelir azalmasına yol açan tehlikeler
D
Tabiatın neden olduğu tehlikeler
E
insanın neden olduğu tehlikeler
Soru 3

Sosyal sigorta tekniği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Devlete en fazla yük yükleyerek sosyal güvenlik sağlar.
B
Sigorta tekniğinde büyük sayılar kanununu harekete geçiren bir özelliğe sahiptir.
C
Hem kişilerin hem de devletin katılımı vardır.
D
Çağdaş sosyal güvenlik sistemine damgasını vurmuş bir tekniktir.
E
Günümüz sosyal güvenlik sistemlerinde en çok kullanılan tekniktir.
Soru 4

I. Riskin doğması
II. Riskle karşı karşıya gelen kimsenin muhtaç duruma düşmesi
III. Muhtaç duruma düşen kimsenin yardım beklemesi
Sosyal dayanışmanın gerçekleşebilmesi için yukarıdaki unsurlardan hangilerinin mutlaka oluşması gerekir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi fizyolojik nitelikteki tehlikelerden biri değildir?

A
Sakatlık
B
Doğum
C
Yaşlılık
D
Ölüm
E
Hastalık
Soru 6

Handan Hanımın evinin kapısında duran ve şahsına ait olan arabası yaşanılan sel felaketi nedeniyle zarar görmüş ve kullanılamaz hale gelmiştir.
Buna göre Handan Hanım, aracının uğradığı zararın tazmini için sosyal güvenlik kurumuna başvurmuş ancak kurum, kendilerine yardımcı olamayacaklarını bildirmiştir.
Yukarıdaki örnekte yaşanılan tehlikenin sosyal güvenliğin konusu olması için hangi niteliğe sahip olması gerekir?

A
Tehlikeler muhtemel nitelikte olmalıdır.
B
Tehlikeler mutlak nitelikte olmalıdır.
C
Tehlikenin hedefi insan olmalıdır.
D
Tehlikelerle karşılaşıldığında ekonomik bakımdan zarar ortaya çıkmalıdır.
E
Tehlikelerin ortaya çıkma zamanı belirsiz olmalıdır.
Soru 7

Anayasada “herkes yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir.” ifadesi sosyal güvenliğin aşağıdaki fonksiyonlarından hangisinde yer alır?

A
Kişiliği koruma fonksiyonu
B
Yaşam hakkını koruma fonksiyonu
C
Önleme fonksiyonu
D
Çalışma hakkını koruma fonksiyonu
E
iktisadi güvenlik fonksiyonu
Soru 8

I. Toplumdaki ortalama yaşama süresi
II. Toplumda nüfusun bünyesi
III. Nüfus yoğunluğu
Yukarıdakilerden hangileri yaşlılık yaşının belirlenmesini etkileyen faktörlerdendir?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
E
I,II ve III
Soru 9

Kişilerin muhtaçlıktan kurtulması, muhtaçlıktan kaynaklanan korkunun ortadan kaldırılması ve bu anlamda emniyet duygusunun sağlanması amaçlarına hizmet eden her türlü faaliyete ne ad verilir?

A
Düzen faaliyeti
B
Koruma faaliyeti
C
Asayiş faaliyeti
D
Sosyal güvenlik faaliyeti
E
Emniyet faaliyeti
Soru 10

Kamu kurum ve kuruluşlarınca, ihtiyaç sahiplerine karşılıksız olarak yapılan yardıma ne ad verilir?

A
Sosyal yardımlaşma
B
Sigorta yardımı
C
Sosyal yardım
D
Özel yardım
E
Maddi yardım
Soru 11

I. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma duygusu ve kültürünün gücü
II. Toplumun refah seviyesi
III. Yardıma muhtaç olanlar ile yardım yapacakların karşılaşma şansı
Yukarıdakilerden hangileri organize olmayan sosyal yardımlaşmanın bağlı olduğu unsurlardandır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi hukuki sorumluluğun bir sosyal güvenlik tekniği olarak çözüm olup olmayacağını tartışılır hale getiren unsurlardan biri değildir?

A
Tazminatın sosyal güvenlik ihtiyacını karşılamaya yetip yetmeyeceği
B
Tazminata neden olan kusura kimin neden olduğu
C
Tazminatın hak edildiği durumlarda bu tazminatın alınıp alınmayacağı
D
Tazminatın hak edilip edilmeyeceğinin belirsizliği
E
Tazminatın ne zaman alınacağı
Soru 13

Sosyal güvenlik kurumlarının kendilerine ayrılan kaynakları amacına uygun olarak en düşük maliyetle kullanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şeffaflık
B
Etkinlik
C
Verimlilik
D
Sürdürülebilirlik
E
Devamlılık
Soru 14

I. Sosyal sigorta kurumlarının taşra örgütleri öncelikle sigortalıların ilk kayıtlarının yapıldığı, süreç içinde idari işlemlerle ilgili uyuşmazlıklar var ise bunların çözümü için başvurulan yerlerdir.
II. işyerleri ve işverenlerle ilgili kayıtlar da taşra hizmet birimleri tarafından yapılır.
III. Sosyal sigorta kurumlan parasal ödemeleri kendi taşra hizmet birimleri aracılığıyla yapabilirler.
Sosyal sigorta kurumlarının taşra örgütleri ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 15

Vakıf şartnamesine uygun olarak vakfı idare etmek üzere tayin olunan kimselerden oluşan kurula ne ad verilir?

A
Mütevelli heyeti
B
ihtiyar heyeti
C
Temsilci heyeti
D
Harcama heyeti
E
Hakem heyeti
Soru 16

Sosyal güvenlik sağlamak amacıyla kullanılan yol ve yöntemlere ne ad verilir?

A
Sosyal Yardımlaşma Tekniği
B
Sosyal Güvenlik Tekniği
C
Özel Sigorta Tekniği
D
Tasarruf Tekniği
E
Sosyal Yardım Tekniği
Soru 17

I. Organizasyonun giderleri
II. Sigortacının bu faaliyetten beklediği pay
III. Aktüeryal anlamda karşılık
Yukarıdakilerden hangileri özel sigorta priminin içeriğini oluşturan unsurlardandır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 18

Sosyal güvenlik kurumlarının kendilerine ayrılan kaynakların amaca uygun olarak kullanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Devamlılık
B
Sürdürülebilirlik
C
Etkinlik
D
Şeffaflık
E
Verimlilik
Soru 19

I. Katılımcıların hizmet talepleri ve aylık beklentileri daha gerçekçi olacaktır.
II. Devletin sistemin yönetimine ve işleyişine yönelik müdahaleleri sınırlandırılacaktır.
III. Uygulanması gereken politikalar daha kolay kabul edilecektir.
Yukarıdakilerden hangileri çok taraflı yönetim anlayışının olumlu sonuçlarındandır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 20

Dünyada ancak her 5 kişiden birinin yeterli sosyal güvenlik hakkına sahip olduğu bir gerçektir. Bu bilgiye göre, sosyal güvenliğin yönetimi konusunu önemli hale getiren aşağıdaki faktörlerden hangisi gerçekleşmemiş olmaktadır?

A
Sosyal güvenlik reformları
B
Herkesi kapsama alma hedefi
C
Mevcut kurumların idari yapılarında değişim ihtiyacı
D
Katılımcı yönetim anlayışının güçlenmesi
E
Vatandaş odaklı hizmet anlayışı
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...