Sosyal Güvenlik 2018-2019 Vize Sınavı

Sosyal Güvenlik 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

I. Çağdaş sosyal güvenlik sistemine damgasını vurmuş bir tekniktir.
II. Hem sosyal tarafların hem de devletin katılımı vardır.
III. Büyük sayılar kanununu harekete geçiren bir tekniktir.
Sosyal sigorta tekniği ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi kavram olarak sosyal güvenliğin kapsadığı konulardan biri değildir?

A
Kişilerin mal varlığında meydana gelen kayıp ve zararları karşılamak
B
Gider artışı nedeniyle ortaya çıkan zararları karşılamak
C
Gelir kesilmesi ile ilgili zararları karşılamak
D
Kişilerin muhtaçlıktan kurtulmasını sağlamak
E
Gelir-gider sürekliliğini sağlamak üzere asgari gelir garantisi sağlamak
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi sosyo-ekonomik risklerden biri değildir?

A
Çocuk sahibi olma
B
Evlenme
C
Emeklilik
D
Konut sahibi olmama
E
işsizlik
Soru 4

I. Gelişmiş ülkelerde sosyal sigorta programlarının kapsama aldığı nüfus daha fazladır.
II. iktisadi gelişme seviyesi arttıkça kapsama alınan sosyal risklerin de sayısı artmaktadır.
III. işsizlik sigortası genellikle gelişmiş ve sanayileşmiş ülkelerde oluşturulmuştur.
İktisadi gelişme ve sosyal güvenlik risklerinin kapsam olarak gelişimi ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenlik tehlikelerinin özelliklerinden biri değildir?

A
Tehlike insanın mal varlığına zarar vermelidir.
B
Tehlike insana yönelik olmalıdır.
C
Tehlike sonucu kişinin geliri tamamen kesilmeli veya azalmalıdır.
D
Tehlikenin meydana gelmesi mutlak veya muhtemel olmalıdır.
E
Tehlike kişinin çalışma gücünü etkilemelidir.
Soru 6

Günlük yaşam içerisinde insanların yarın endişesinden uzaklaşmaları sosyal güvenliğin hangi boyutu ile ilgilidir?

A
Gelir boyutu
B
Soyut boyutu
C
Emniyet boyutu
D
Güvenlik boyutu
E
Somut boyutu
Soru 7

I. Sosyal güvenlik, toplumsal huzurun sağlanmasına katkı sağlar.
II. Sosyal güvenlik sosyal uyumu sağlar.
III. Sosyal güvenlik gelir garantisi sağlar.
Sosyal güvenliğin sosyal önemiyle ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 8

Özel sigorta ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Ödenen prim miktarı ile risk sonrasında karşılanacak miktar arasında doğru orantı vardır.
B
Kişinin kendisinin dışında aile bireylerinin karşılaştığı riskler de karşılanır.
C
Devlet, kamu yararı görülen alanlar için özel sigortalara da zorunluluk esası getirebilir.
D
Sigortalayan ile sigortalanan arasında yapılan yazılı sözleşmeye sigorta poliçesi denir.
E
20. yy.’ın başlarından itibaren kaza ve sağlık gibi sosyal güvenlik alanlarında da kullanılmaya başlanmıştır.
Soru 9

“Sakatlık, kişide ortaya çıkan ve süreklilik arz eden bedeni ve ruhi kayıplardır” ifadesine göre sakatlık riski, niteliği itibariyle hangi risk sınıflandırmasında yer alır?

A
Mesleki
B
Sosyo-ekonomik
C
Fizyolojik
D
Psikolojik
E
Toplumsal
Soru 10

I. Meslekte kazanma gücündeki kayıp oranı
II. Maluliyet devam ettiği sürece çalışamazlık durumu
III. Malullerin aynî kayıplarının telafisi
Yukarıdakilerden hangileri malullük sigortası ve bu sigortadan sağlanacak yardımların belirlenmesinde etkili olan unsurlardandır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 11

I. Yeni sosyal güvenlik risklerinin ortaya çıkması
II. insan hakları anlayışının ve kapsamının genişlemesi
III. Aile yapısındaki değişimler Sosyal güvenlik teknikleri, doğuşundan günümüze kadar, zaman içerisinde farklılaşmalar göstermiştir.
Yukarıdakilerden hangileri bu farklılaşmanın nedenler indendir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenlikte iyi yönetimin göstergelerinden biri değildir?

A
Kurumların yönetim performanslarının izlenmesi ve iyileştirme tedbirlerinin alınması
B
insanların sosyal güvenlik sistemlerine yönelik memnuniyetlerinin ölçülmesi
C
Güvenilir kayıt sisteminin oluşturulması
D
Sosyal güvenliğin amaçlarına uygun kurumsal yapılanma ve organizasyonu gerçekleştirilmesi
E
Ülkenin mali imkanları ile sosyal güvenlik ihtiyacını dengeleyecek politikalar geliştirilmesi
Soru 13

I. Belirlenecek tazminatın sosyal güvenlik ihtiyacını karşılamaya yetip yetmeyeceği
II. Tazminatın hak edilip edilmeyeceğinin belirsizliği
III. Tazminatın ne zaman alınacağı Bir iş kazası durumunda işverenin sorumluluğu kusurlu ya da kusursuz olsun;
yukarıdaki belirsizliklerden hangileri hukuki sorumluluğun bir çözüm olup olmayacağını tartışılır hale getirir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi sosyal sigorta tekniğinin özelliklerinden biridir?

A
Gönüllülük esasına göre üye olunur.
B
Yalnızca sigortalılar prim öder.
C
Kâr amacı güdülmez.
D
Mal varlığına yönelik kayıplar da koruma kapsamındadır.
E
işverenler prim ödemek zorunda değildir.
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenlik sistemlerinin yönetiminin önem kazanmasının gerekçelerinden biri değildir?

A
Devletin sosyal güvenlik sistemlerinin yönetimine daha fazla müdahale etmek istemesi
B
Herkesi kapsama alma hedefini gerçekleştirme
C
Sosyal diyalog anlayışının gelişmesi
D
Katılımcı yönetim anlayışının gelişmesi
E
Sosyal güvenlik için ayrılan kaynaklarda üst sınıra gelinmesi
Soru 16

I. Primlerin etkin şekilde toplanmasını sağlamak
II. Kurumların yönetim performanslarını izlemek
III. Kaynakların yönetimi ve tahsisini denetleyen mali denetim mekanizmalarını oluşturmak Sosyal güvenlik programlarının yönetim başarısından söz edilebilmesi için yönetimin bazı unsurları taşıması gerekmektedir.
Buna göre, yukarıdakilerden hangileri yönetimin idari işlemlerle ilgili olarak taşıması gerekli unsurlardan değildir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 17

I. Sosyal adalet duygusunu güçlendirir.
II. Uygulamanın kötüye kullanılmasını engeller.
III. Kamuoyunun daha kolay ikna edilmesini sağlar. Sosyal yardımlar ve hizmetler konusunda kontrol ve amaca uygun program uygulama mekanizması yardımların şartlı olarak verilmesidir.
Yukarıdakilerden hangileri bu uygulama mekanizmasının olumlu katkılarındandır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 18

Sosyal yardımlaşma tekniğinde en önemli problem, yardıma gerçekten muhtaç olanların tespit edilmesi işlemidir. Bu konudaki boşluktan dolayı aşağıdaki mesleklerden hangisi doğmuş ve gelişmiştir?

A
Dilencilik
B
Dolandırıcılık
C
Tefecilik
D
Seyyar satıcılık
E
Kaçakçılık
Soru 19

I. Sistemin finansmanını sağlayan sosyal tarafların yönetim sürecine katılmalarını sağlamak
II. Siyasi iktidarların sosyal güvenlik kurumlarının yönetimine müdahalelerini artırmak
III. Sosyal güvenlik kurumlarının yönetiminde siyasi iktidarın etki alanlarını sınırlandırmak Sosyal sigorta kurumlarının yönetiminde özerklik, birden fazla belirgin amaçla tercih edilir.
Yukarıdakilerden hangileri bu amaçlardandır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
II ve III
Soru 20

Vakıflardan sonra en şık kullanılan sosyal yardımlaşma tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sandıklar
B
Dernekler
C
Belediyeler
D
Esnaf Odaları
E
Muhtarlıklar
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...