Sosyal Hizmet Kuramları 1 2018-2019 Yaz okulu Sınavı

Sosyal Hizmet Kuramları 1 2018-2019 Yaz okulu Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Pawson’a göre aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmetin bilgi çerçevesinin beslendiği kaynaklar arasında yer almaz?

A
Örgütsel bilgi
B
Politika toplumu
C
Kullanıcı bilgisi
D
Yönetici bilgisi
E
Uygulayıcı bilgi
Soru 2

“Gereksinim” kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Sınırlı ve nesnel olan bir duygudur.
B
Karşılandıkça şiddetini kaybeder.
C
Zaman içinde kendini tekrarlayabilir.
D
Alışkanlık haline gelebilir.
E
Karşılanmadığında acı ve hüzün verir.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmet uzmanlarının örgütlerle ve toplumla sosyal hizmet uygulaması yapabilmesi için gerekli olan becerilerden biridir?

A
Öz farkındalık becerisi
B
Bütçe yapma becerisi
C
Öz yönetim becerisi
D
Mesleki ilişkiler kurabilme becerisi
E
Etkileşimsel ve bilişsel beceriler
Soru 4

Sosyal hizmet uygulaması ________ sürecinin yönetimi ile gerçekleşmektedir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
araştırma
B
müracaatçı
C
bürokrasi
D
sosyal işlevsellik
E
planlı değişim
Soru 5

Maslow’a göre fizyolojik, biyolojik ve güvenlik gereksinimleri karşılanan bir birey aşağıdaki gereksinimlerden hangisine yönelir?

A
Kendine saygı gereksinimi
B
Kendini gerçekleştirme gereksinimi
C
Ait olma ve sevgi gereksinim
D
Sosyal gereksinim
E
Ruhsal gereksinim
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmet uzmanının hem kendisini hem müracaatçıları anlayabilmesi için gereken liderlik becerilerinden biridir?

A
Kendini açmak ve tartışmaya odaklanmak
B
Açık veya kapalı soruşturmalar tertip etmek
C
Fikir ve duyguları simgeleştirmek
D
Fikirleri yeni sözcüklerle veya vurgulamak için tekrar etmek
E
Sözlü ve sözsüz davranışlara dikkat etmek
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi insan gelişiminin fiziksel, duyuşsal, bilişsel, ruhsal ve sosyal olmak üzere 5 boyutunu etkileyen ekolojik seviyelerden biri değildir?

A
Biogenetik faktörler
B
Sağlığın Güncel Göstergeleri
C
Çevresel koşullar
D
Demografik faktörler
E
Ailevi faktörler
Soru 8

Müracaatçı ile topluluk kaynakları arasındaki bağlantıya yardımcı olan ya da hizmete ihtiyacı olan bireyler ile bu bireylere hizmet verecek olanları bir araya getirmeye yardımcı olan bir sosyal hizmet uzmanı aşağıdaki rollerden hangisini üstlenmiştir?

A
Süpervizör
B
Savunucu
C
Sosyal değişim ajanı
D
Vaka yöneticisi
E
Aracı/bağlantı kurucu
Soru 9

Bireylerin var olan güçlerini ve potansiyellerini ortaya çıkarmalarına yardım ederek, sorunlarını belirleyen ve sorunlarla etkili bir şekilde başa çıkabilmelerini sağlamaya çalışan sosyal hizmet uzmanının üstlendiği rol aşağıdakilerden hangisidir?

A
Muktedir kılıcı
B
izleyici
C
Planlayıcı
D
Öğretici
E
Kolaylaştırıcı
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi davranışçı yaklaşımda göz önünde bulundurulması gerekenlerden biri değildir?

A
Tedavinin amaçları somut ve nesnel terimlerle belirlenmelidir.
B
Odak, müracaatçının davranışlarının şu anki etkileri üzerine olmalıdır.
C
Açıkça görülebilen ve ölçülebilen davranış değişiklikleri en önemli kriter olmalıdır.
D
Müracaatçının derinlerde olan dinamikleri keşfedilmelidir.
E
Terapist, yardım ilişkisinde aktif rol oynamalıdır.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmet uzmanının meslek elemanı olarak etik sorumlulukları arasında yer almaz?

A
Süpervizyon ve konsültasyon
B
Temsil
C
Yetkinlik
D
Telif hakkı ve itibarın kabulü
E
Kişisel tutum
Soru 12

William Reid ve Laura Epstein tarafından 1970’lerde geliştirilmiş ve kökenleri sosyal hizmete dayalı olan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Krize müdahale yaklaşımı
B
insancıl kuram
C
Psikososyal yaklaşım
D
Sosyal yapılandırmacılık
E
Görev odaklı yaklaşım
Soru 13

Psikanalitik kuramda hastanın ebeveynine karşı hissettiği tutum ve duyguları analiste transfer etmesi aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?

A
Yorumlama
B
Serbest çağrışım
C
Aktarım
D
Karşı aktarım
E
Boş ekran
Soru 14

Müracaatçının biricikliğinin, endişelerinin ve geçmişinin farkında olmak, bunlara karşı hassas davranmak ve “müracaatçının olduğu yerden başlamak” sosyal hizmetin hangi ilkesiyle ilgilidir?

A
Mahremiyeti koruma
B
Bireyselleştirme
C
Bütünlük
D
Kendi kaderini tayin
E
Normalleştirme
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi sosyal temel amaçlarından biri değildir?

A
Bireylerin sorunlarla baş etme kapasitelerini artırmak
B
Kaynak ve sistemlerle müracaatçılar arasında köprü kurmak
C
Bireylerin sorunlarını onların adına çözümlemek
D
Bireylerin sorun çözme becerilerini artırmak
E
Sosyal politikalara katkıda bulunulmasını sağlamak
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi kendisini ayrıştıran bireylerin özelliklerinden biri değildir?

A
Güçlü bir kendilik duygusuna sahip olmaları
B
ilişkilerinde daha çok tepkisel davranmaları
C
Kendi ilkeleri doğrultusunda hareket etmeleri
D
Kendileriyle ilgili güçlü bir duygu geliştirme yeteneklerinin olması
E
Bağımsız olarak seçimler yapabilmeleri
Soru 17

1960’lı yıllarda birey, yaşamış olduğu sıkıntı ve sorunlardan dolayı sorumlu görülmemiş ve bu sorunların bireyin kendisinden değil çevresel etkenlerden kaynaklandığı vurgusu ön plana çıkmaya başlamıştır.
Yukarıdaki bilgiye göre, bu tarihlerde psikodinamik yaklaşımın yetersizliği ile gündeme gelen ve “sosyal”e vurgu yapan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Radikal yaklaşım
B
Çatışma yaklaşımı
C
Görev odaklı yaklaşım
D
Güçlendirme yaklaşımı
E
Sistem yaklaşımı
Soru 18

Satir'e göre aşağıdaki problemli örüntülerden hangisi daima başkalarının onayını almaya çalışan ve karşısındakini memnun etmeye çalışan bireylerden oluşur?

A
Suçlayıcılar
B
Hesapçılar
C
Dağıtıcılar
D
Yatıştırıcılar
E
Yücelticiler
Soru 19

Nesiller arası bağlamda problemli duygu ve davranışların incelenmesinde aile üyeleri ve uzmanlar için çok kullanışlı bir araç olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Genogram
B
Üçgen
C
Farklılaşma
D
Kuşak
E
Yansıtma
19 numaralı soru için açıklama 
Genogram, en az üç kuşak aile bireylerinin oluşturduğu ve aile ağacına benzetilen bir grafiktir. Doğru yanıt A seçeneğidir.
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi radikal sosyal hizmet ve geleneksel sosyal hizmet arasındaki benzerliklerden biri değildir?

A
Bireysel problemleri toplumun ürettiğini kabul etmesi
B
Toplumla birey arasındaki ilişkiyi karşılıklı etkileşim olarak betimlemesi
C
Sosyal sorunları psikolojik nedenlerle bağdaştırması
D
Müracaatçının içinde yaşadığı duruma yönelik davranış geliştirmesi için durumunu anlayabileceği değerini kavraması
E
Müracaatçı otonomisine önem vermesi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (3 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x