Sosyal Hizmet Kuruluşları 2016-2017 Final Sınavı

Sosyal Hizmet Kuruluşları 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Anne karnında başlayan ve ölüme değin uzanan, canlının biyolojik, fizyolojik ve zihinsel yapısında olumsuz yönde değişmelere yani eskimelere, yıpranmalara, pörsümelere ve işlev yitimine yol açan ve kişinin sosyal yaşamını olumsuz yönde etkileyen kesintisiz süreç aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yaşlanma
B
Engellilik
C
Özürlülük
D
Sosyal gerontoloji
E
Biyolojik gerontoloji
Soru 2

Büyük hayırlar kapısı anlamına gelen kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dar-üş Şifa
B
Dar-ül Hayr-ı Alî
C
Dar-üş Bimar
D
Dar-ül Aceze
E
Dar-ül Raha
Soru 3

Kadına bağırmak hangi şiddet türü kapsamında yer alır?

A
Sosyal şiddet
B
Cinsel şiddet
C
Fiziksel şiddet
D
Psikolojik şiddet
E
Ekonomik şiddet
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi suçluluğun nedenlerinden biri değildir?

A
Medya etkisi
B
Ergenlik
C
Akran ilişkileri
D
Çok kültürlülük
E
Yoksulluk
Soru 5

Kamu sağlık hizmetlerinin planlanması, yürütülmesi ve denetlenmesinden sorumlu çatı kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A
Devlet Denetleme Kurulu
B
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
C
Milli Eğitim Bakanlığı
D
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
E
Sağlık Bakanlığı
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi 112 Acil Yardım Hizmetleri'nde iş akışı ve görevleri arasında yer almaz?

A
Acil sağlık yardımı çağrısı
B
Çağrının değerlendirilmesi
C
Koruma altına alma
D
Nakil
E
Yönlendirme
Soru 7

Genel olarak çocuğun korunması, toplumla bütünleşmesi, tedavi ve rehabilite gibi amaçlara hizmet eden kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A
Eğitim evleri
B
Çocuk mahkemeleri
C
Ceza mahkemeleri
D
Islah mahkemeleri
E
Yarı açık cezaevleri
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi suça sürüklenmiş çocuğu ifade eder?

A
Türk Ceza Kanunu'nda yer alan suç eylemlerini işlemiş olan 18 yaşından küçük kişi
B
Türk Ceza Kanunu'nda suç eyleminden zarar gören psikolojik, fiziksel vs. açıdan zarar gören 18 yaşından küçük kişi
C
Türk Ceza Kanunu'nda yer alan suç eylemlerini işlemiş olan 18 yaşından büyük kişi
D
60 yaşın üzerindeki kişiler
E
Suçluluk alanında çocukla çalışma yapan meslek elemanı
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Çocuk İzlem Merkezini ifade eder?

A
Bir ya da daha fazla aile hekimi ile aile sağlığı elemanlarınca aile hekimliği hizmetinin verildiği sağlık kuruluşlarıdır.
B
Uçucu ve uyuşturucu madde kullanan çocukların tıbbi tedavilerinin gerçekleştirilmesi amacıyla kurulmuş tedavi merkezidir.
C
Öğretim, eğitim ve araştırma yapılan uzman ve yan dal uzmanların yetiştirildiği genel ve özel dal sağlık kurumlandır.
D
Veremle mücadele etmek için kurulan hastanelerdir.
E
Cinsel istismar şüphesi olan çocuğun beyanının alınması, muayenesinin yapılması, aile görüşmesinin yapılması ve raporunun hazırlanması için gereken tüm personel ve ekipmanın bulunduğu, işlemlerin her aşamada çocuğun yüksek yararı gözetilerek yürütüldüğü merkezdir.
Soru 10

Suçluluğu saptanan sanık hakkında psiko-sosyal bir anket yapılmasını ve bu sistemden yararlanıldığında hükümlünün toplumda denetimi ile tabi olacağı hürriyet rejiminin koşullarının belirlendiği uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

A
Açık cezaevi
B
Çocuk eğitimevi
C
Denetimli serbestlik
D
Kapalı cezaevi
E
Koşulsuz salıverme
Soru 11

Sağlık Bakanlığı Yataklı Tedavi Hizmetleri İşletme Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi işlevlerine göre sağlık kurumlarından biri değildir?

A
Gün Hastanesi
B
Genel Hastaneler
C
Darüşşafaka
D
Özel Dal Hastaneleri
E
ilçe/ Belde Hastanesi
Soru 12

Ekonomik, siyasal ve kültürel hayatın uluslararası boyutta dönüşümüne ne ad verilir?

A
Çokkültürleşme
B
Küreselleşme
C
Sosyalizm
D
Neo-liberalizm
E
Yönetişimcilik
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi toplumdaki bireylerin hukuka, bir diğerinin insan haklarına ve değerlerine saygı göstermesini ve toplumsal düzenin devamı konusunda kendini sorumlu hissetmesini ifade eder?

A
Sosyal ekonomi
B
Sosyal sermaye
C
Sosyal dinamik
D
Sosyal dışlanma
E
Sosyal uyum
Soru 14

Örgüt üyelerince paylaşılan ortak tarih, değerler ve kurallara işaret eden, daha çok işlerin nasıl yapıldığıyla değil de neden bu şekilde yapıldığıyla ilgili olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Örgüt farklılığı
B
Örgüt iklimi
C
Örgüt farkındalığı
D
Örgüt kültürü
E
Sistem yaklaşımı
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi bir sivil toplum örgütü olan Arama Kurtarma Derneğinin (AKUT) vatandaşlarımıza verdiği eğitimler arasında yer almaz?

A
Afetlere giriş ve afet hazırlık organizasyonu
B
Yangın güvenliği eğitimi
C
Acil durum yönetici eğitimi
D
Depreme dayanıklı bina tasarımı eğitimi
E
Enkaza ilk müdahale ve tahkimat
Soru 16

Herhangi bir tabii ve sentetik uyuşturucu madde veya ilacın sık sık kullanılmasından ileri gelen, hem kullananın kendisi hem de toplum için zararlı olan kronik zehirlenme hali aşağıdakilerden hangisidir?

A
Göç
B
Evsizlik
C
Gıda zehirlenmesi
D
Alışma evresi
E
Bağımlılık
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Himaye-i Etfal Cemiyetinin çalışmaları arasında yer almaz?

A
Dispanserlerde hastaların muayene edilerek, ücretsiz ilaç dağıtımı yapılması
B
I. Dünya Savaşı’nda cephede savaşmak üzere ileri dövüş tekniklerinin öğretilmesi
C
Ziraat yurdu açılması
D
Uluslararası toplantılara temsilci gönderilmesi
E
Çocuk misafirhanesinin açılması
Soru 18

Bir hedefe göç ettikten ve bir süre kaldıktan sonra ikinci bir hedefe yönelen göçmen aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sıçramalı göçmen
B
Geri-dönen göçmen
C
Transit göçmen
D
Statik göçmen
E
Döngüsel göçmen
Soru 19

Temel amacı Türkiye'nin ve halkın depremden göreceği can ve mal kaybını en aza indirebilmek olan sivil toplum kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Beyoğlu Kaymakamlığı Evsizler Evi
B
Türkiye Kızılay Derneği
C
Türkiye Deprem Vakfı
D
Türkiye Yeşilay Cemiyeti
E
Ankara Alkol ve Madde Bağımlılığı Araştırma, Tedavi ve Eğitim Merkezi
SONUÇLAR
19 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16171819Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (3 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,67. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x