Sosyal Hizmet Mevzuatı 2017-2018 Vize Sınavı

Sosyal Hizmet Mevzuatı 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Toplumsal düzeni oluşturan en eski kural aşağıdakilerden hangisidir?

A
Din
B
Ahlak
C
Görgü
D
Yazılı hukuk
E
Töre
Soru 2

Yasa tasarısı aşağıdakilerden hangisinden sonra yürürlüğe girer?

A
Başbakan onayladıktan
B
TBMM’de kabul edildikten
C
Resmi gazetede yayınlandıktan
D
Bakanlar Kurulu onayladıktan
E
TBMM başkanı onayladıktan
Soru 3

Avrupa Konseyi Bakanlar Kurulu tarafından kadına yönelik şiddet ve aile içi şidddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi aşağıdakilerden hangisinde imzaya açılmıştır?

A
Strazburg
B
İstanbul
C
Berlin
D
Paris
E
Viyana
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi hukuk normlarının dayandığı toplumsal temellerden biridir?

A
Cezalar
B
Din
C
Yaptırımlar
D
Kurallar
E
Gelenekler
Soru 5

“Herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar.” ifadesi Anayasa'nın kaçıncı maddesinde yer alır?

A
58
B
60
C
62
D
63
E
64
Soru 6

Yeni Türk Medeni Kanunu kaç yılında yürürlüğe girmiştir?

A
2000
B
2001
C
2002
D
2003
E
2004
Soru 7

Toplumsal yaşamda yapısal eşitsizlik ve ayrımcılığa maruz kalanların fırsat eşitliğinden yararlanabilmesi için gerekli fırsat önceliği sağlanmasına ne ad verilir?

A
Fırsat önceliği
B
Pozitif destek
C
Fırsat eşitliği
D
Olumlu ayrımcılık
E
Ayrıcalık
Soru 8

I. Erkekler istedikleri kadar köle kadınla birlikte yaşayabilirdi.
II.Bazı istisnalar dışında kadınların boşanma hakkı yoktu.
III.Çocukların velayeti genelde kadınlara verilirdi.
IV.Erkek ve kadınlar mirastan aynı oranda pay alırlardı.
Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerindeki kadın hakları ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
I ve II
B
I ve IV
C
II ve III
D
II ve IV
E
III ve IV
Soru 9

Kız öğretmen okulu ilk olarak kaç yılında açılmıştır?

A
1874
B
1873
C
1872
D
1871
E
1870
Soru 10

________ toplumsal hiyerarşinin toplumsal cinsiyetle örüldüğü bir toplumsal sistemdir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Kapalı toplum
B
Açık toplum
C
Anaerkillik
D
Ataerkillik
E
Feodalizm
Soru 11

Sanayiye ait işlerde kaç yaşını doldurmamış çocuk ve genç işçilerin gece çalıştırılması yasaktır?

A
14
B
15
C
16
D
17
E
18
Soru 12

“Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz.” ifadesi Anayasa'nın kaçıncı maddesinde yer alır?

A
11.
B
22.
C
35.
D
42.
E
45.
Soru 13

________ denetimli serbestlik hizmetleri kapsamında, mağdurlar ile ceza infaz kurumlarından salıverilen hükümlülere “yardımcı olmak” üzere oluşturulmuş bir kuruldur.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Psiko-sosyal Destek Kurulları
B
Eğitim Kurulları
C
Koruma Kurulları
D
Rehberlik Kurulları
E
Danışma Kurulları
Soru 14

“Çocuklar tutuklanmaktan mümkün olduğunca kaçınılır ve istisnai hallerle suçlu olarak tutuklama kararı verilir.” maddesi aşağıdakilerden hangisinde yer alır?

A
Çocuk Hakları Sözleşmesi
B
Havana Kuralları
C
Strazburg Sözleşmesi
D
Pekin Kuralları
E
New York Sözleşmesi
Soru 15

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme aşağıdakilerden hangisinde imzalanmıştır?

A
Strazburg
B
Pekin
C
Londra
D
Venedik
E
New York
Soru 16

I. BM Yaşlılar Asamblesi ilk olarak 1982 yılında toplanmıştır.
II.BM Yaşlılar Asamblesi'nde 6 temel ilke belirlenmiştir.
III.I. Yaşlılar Asamblesi Madrid’te toplanmıştır.
IV.Toplumun eğitim ve kültür etkinliklerine aktif olarak atılabilmesi kendini gerçekleştirme ilkesine girmektedir.
BM Yaşlılar Asamblesi ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
I ve III
B
I ve IV
C
II ve III
D
II ve IV
E
III ve IV
Soru 17

Özürlüler Kanunu kaç maddeden oluşmaktadır?

A
52
B
53
C
54
D
55
E
56
Soru 18

Akıl ve ruh sağlığı yerinde olan, kendi öz bakımını bağımsız şekilde yapabilen, bulaşıcı hastalığı, alkol ve uyuşturucu madde bağımlılığı olmayan yaşlıya ________ denmektedir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
bağımsız yaşlı
B
özel bakım yaşlısı
C
sağlıklı yaşlı
D
tam yaşlı
E
başarılı yaşlı
Soru 19

Sosyal güvenlik kurumlan kaç sayılı kanunla tek çatı altında birleştirilmiştir?

A
5502 sayıl
B
5434 sayıl
C
4958 sayıl
D
4697 sayıl
E
2926 sayıl
Soru 20

Yaşlılara ve engellilere yönelik sosyal koruma ve kurumsal bakım hizmetlerini içeren sosyal hizmetlerin temel yasal dayanağı ________.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
5378 sayılı Özürlüler Kanunu'dur.
B
633 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'dir.
C
5825 sayılı Engellilerin Haklarına Dair Sözleşmedir.
D
2828 sayılı Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu'dur.
E
2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanun'dur.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 1,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x