Sosyal Hizmet Yönetimi 2017-2018 Üç Ders Sınavı

Sosyal Hizmet Yönetimi 2017-2018 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Diğer örgütler gibi sosyal hizmet kuruluşları için de geçerli örgütsel denetim sürecinin ilk adımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Performans ile denetim standartlarının karşılaştırılması
B
Denetim çıktılarının değerlendirilmesi
C
Denetim standartlarının belirlenmesi
D
Performansın ölçülmesi
E
Değerlendirme sonucu düzeltici adımların atılması
Soru 2

Fayol’a göre, aşağıdakilerden hangisi yönetimin fonksiyonlarından biridir?

A
Çevreye uyum
B
Hiyerarşi
C
Yetki devri
D
Yöneltme
E
Personelin güçlendirilmesi
Soru 3

Kurumsal kimlik kapsamında, kurumun değer, tutum ve normlarından, amacından ve tarihinden meydana gelen unsur aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kurumsal davranış
B
Kurumsal kültür
C
Kurumsal tasarım
D
Kurumsal iletişim
E
Kurum felsefesi
Soru 4

Kurumun faaliyetlerinden etkilenen veya faaliyetlerini etkileyen tarafa ne ad verilir?

A
Kalite
B
Misyon
C
Paydaş
D
Vizyon
E
Strateji
Soru 5

Sosyal hizmetler alanında gerçekleştirilen çalışmaların kaliteleri ve standartların kapsadığı kalite uygulamalarına bağlılık aşağıdakilerden hangisiyle temsil edilmektedir?

A
Senkronizasyon
B
Akreditasyon
C
Koordinasyon
D
Standardizasyon
E
Dokümantasyon
Soru 6

Eldeki tüm kaynakları, varılmak istenen ereğe varma yönünde uygun olarak düzenleme ve harekete geçirme sürecine ne ad verilir?

A
Kalite
B
Vizyon
C
Hedef
D
Misyon
E
Strateji
Soru 7

Kuruluşun ürettiği ürün veya hizmetleri alan, kullanan veya bunlardan yararlanan kişi, grup ve kuruluşları ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kalite yönetimi
B
Üretici
C
Dış paydaş
D
Tüketici
E
iç paydaş
Soru 8

Kamuoyunu anlamak ve iletişimi kolaylaştırmak amacıyla uygulanan halkla ilişkiler modeli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Basın ajansı
B
iki yönlü simetrik model
C
Kamuoyunu bilgilendirme
D
iki yönlü asimetrik model
E
Stratejik yönetim
Soru 9

Paraya dönüşümü uzun zaman alan, bu nedenle riski yüksek, makine, gayrimenkul gibi sabit varlıklara yatırım kararlarına ilişkin analizlerin yapıldığı finansal yönetimde kullanılan araç aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nakit yönetimi
B
Finansal analiz
C
Alacak yönetimi
D
Sermaye bütçelemesi
E
Risk yönetimi
Soru 10

Sosyal hizmet uzmanının, kendini değerlendirme, kişisel ve mesleki gelişim ve sosyal hizmet mesleğinin güçlendirilmesi işlevlerini ifade eden rolü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Danışman rolü
B
Yönetici rolü
C
Profesyonel rolü
D
Savunucu rolü
E
Öğretici rolü
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi çalışanı motive etmek için kullanılabilecek unsurlardan biri değildir?

A
Yetki ve sorumluluk devretmemek
B
Etkin iletişim ortamı yaratmak
C
Ödüllendirmek
D
Çalışma yaşamının kalitesini sağlamak
E
Eğitim olanakları sağlamak
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları fonksiyonlarından biri değildir?

A
işe alma
B
Oryantasyon
C
Performans yönetimi
D
insan kaynakları planlaması
E
Finansal yönetim
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmetlerin kamu gelirleri arasında yer almaz?

A
Sosyal güvenlik primi kesintileri
B
Bağış ve yardımlar
C
Hizmet karşılığı elde edilen gelirler
D
Fiyatlandırabilir nitelikteki mal ve hizmet teslimlerinden sağlanan gelirler
E
Faiz, zam ve ceza gelirleri
Soru 14

Para ya da fonların nasıl, ne zaman ve nereden sağlanacağına ilişkin kararlara ne ad verilir?

A
Finansman kararları
B
Stok kararları
C
Bütçe kararları
D
Yatırım kararları
E
Sermaye bütçelemesi
Soru 15

Devlet tüzel kişiliği içinde belirli bir kamu hizmetini ve bu hizmete ilişkin işleri yürütmek amacıyla oluşturulmuş, siyasi boyutu da olan, kurulması, kaldırılması, görevleri, yetkileri ve teşkilatı kanunlarla düzenlenen örgütlenme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Belediye
B
Bakanlıklar
C
Bakanlar Kurulu
D
Merkezdeki Yardımcı Kuruluşlar
E
il Yönetimi
Soru 16

Merkezi yönetimin başkent örgütünde hükümete ve bakanlıklara görüş bildirerek ve önerilerde bulunarak yardımcı olmak için oluşturulmuş kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Üniversiteler
B
Sanayi odaları
C
Belediyeler
D
Bölgesel örgütler
E
Merkezdeki yardımcı kuruluşlar
Soru 17

Sosyal devlet aşağıdakilerden hangisinin dengesine dayanır?

A
Sosyal güvenlik ve sosyal eşitlik
B
Sosyal güvenlik ve sosyal adalet
C
Sosyal eşitlik ve sosyal adalet
D
Sosyal adalet ve sosyal hizmet
E
Sosyal hizmet ve sosyal güvenlik
Soru 18

Yerel yönetimler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
Kendine ait personeli olmama
B
Yasalarca belirlenmiş görev ve yetkilere sahip olma
C
Özel bütçeye sahip olma
D
Özel gelire sahip olma
E
Belirli bir coğrafi alanda yaşayan yerel topluluğa hizmet üretme amacı taşıma
Soru 19

Topluma sunulacak bazı kamu hizmetlerinin merkezi yönetim örgütü içinde yer almayan ve devlet tüzel kişiliği dışında kendi kamu tüzel kişiliği olan kuruluşlar tarafından yürütülmesine ne ad verilir?

A
Yönetimin bütünlüğü ilkesi
B
Merkezden yönetim ilkesi
C
Yerinden yönetim ilkesi
D
Yetki genişliği
E
Kamu tüzel kişiliği
Soru 20

Doğrudan doğruya devlet yönetimi ile ilgili olup, böyle bir yapılanmada yerel yönetimlerin yasama ve bir dereceye kadar yargısal özerkliğe sahip olduğu yerinden yönetim şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yönetsel yerinden yönetim
B
Siyasal yerinden yönetim
C
Fonksiyonel yerinden yönetim
D
Yer bakımından yerinden yönetim
E
Hizmet bakımından yerinden yönetim
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x