Sosyal Politika 2 2015-2016 Vize Sınavı

Sosyal Politika 2 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Sebepleri açısından “çocuk sahibi olma”, aşağıdaki tehlikelerden hangisinin kapsamında kabul edilir?

A
Fizyolojik
B
insanların sebep olduğu
C
Tabi afetlerden kaynaklanan
D
Kısa ve orta vadeli
E
Sosyo-ekonomik
Soru 2

Ekonomik dışlanmanın en önemli kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Farkı din/mezhep veya etnik kökenden gelme
B
işsizlik veya düşük ücretle, kötü çalışma koşullarında, sürekli olmayan, sosyal güvenlik sisteminin dışında kalan güvencesiz işlerde çalışma
C
Farklı cinsel yönelimlere sahip olma
D
Okullaşma oranının ve eğitim seviyesinin düşük olması
E
Çeşitli nedenlerle vatandaşlık haklarının tam olarak kullanılamaması
Soru 3

Sanayi Devrimi öncesi dönemde, esnaf ve sanatkarların meslek kuruluşlarının, kendi mensuplarının sosyal güvenlik ihtiyacını karşılamak amacıyla oluşturdukları teşkilatlı, kurumsallaşmış sosyal güvenlik uygulaması aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şövalye tarikatları
B
Orta sandıkları
C
Hastane kardeşlik birlikleri
D
Aile içi yardımlaşma ve dayanışma
E
Avarız vakıfları
Soru 4

Modern anlamdaki sosyal sigorta uygulamaları ilk olarak aşağıdaki ülkelerden hangilerinde başlamıştır?

A
İsveç - Norveç - Finlandiya
B
Belçika - Hollanda - Lüksemburg
C
İngiltere - İtalya - Almanya
D
Almanya - Avusturya - Macaristan
E
ABD - Kanada - Meksika
Soru 5

Avrupa ülkelerinin büyük bölümünde uygulanan ve sosyal dışlanmanın önlenmesine yönelik politikalar içinde en fazla dikkati çeken uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bireysel emeklilik sigortası
B
Erişebilirlik politikaları
C
Kamu yararına çalıştırma
D
Eşit işe eşit ücret uygulaması
E
Güvenceli asgari gelir
Soru 6

Başta Uluslararası Çalışma Örgütü olmak üzere birçok uluslararası örgüt ve belgesinde 1990’lı yıllardan itibaren “geniş anlamda sosyal güvenlik” ile kastedilen ve bütün uygulamaları kapsamak üzere kullanılan terim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sosyal dışlama
B
Sosyal sigorta
C
Sosyal koruma
D
Sosyal içerme
E
Sosyal yardım
Soru 7

Cinsel taciz kavramı ilk olarak nerede ve kimler tarafından kullanılmıştır?

A
İngiltere’de feministler tarafından
B
Fransa’da Yeşiller Hareketi tarafından
C
Almanya’da Yeşiller Hareketi tarafından
D
Amerika Birleşik Devletleri'nde feministler tarafından
E
Fransa’da Rene Lenoir tarafından
Soru 8

Avrupa Birliği’nde (AB ) ayrımcılık yasağı ile ilgili ilk düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Lizbon Antlaşması
B
Amsterdam Antlaşması
C
Roma Antlaşması
D
AB Anayasası
E
AB Sosyal Politika Antlaşması
Soru 9

Farklı gruplara eşit muamele edildiği görüntüsü veren tarafsız uygulamaların, gerçekte bir grubu diğerine nazaran kayırma veya mağdur eden etkiler yaratması ve bu etkilerin işletmenin gerçekleri ile açıklanamaması durumunda ne tür bir ayrımcılıktan söz edilebilir?

A
Dolaylı (örtülü) ayrımcılık
B
Ters önlü ayrımcılık
C
Sistematik ayrımcılık
D
Doğrudan (açık) ayrımcılık
E
Emirle ayrımcılığa özendirme
Soru 10

Sosyal güvenlik kavramının anlam ve sınırlarının belirlendiği en kapsamlı uluslararası belge niteliğindeki “Sosyal Güvenliğin Asgari Normları Sözleşmesi” hangi uluslararası örgüt tarafından hazırlanmıştır?

A
BM (Birleşmiş Milletler)
B
AB (Avrupa Birliği)
C
ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü)
D
AK (Avrupa Konseyi)
E
IMF (Uluslararası Para Fonu)
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi gençler arasındaki işsizlik oranının en yüksek olduğu bölgelerden biridir?

A
Kuzey Amerika
B
Doğu Asya
C
Güney Amerika
D
Batı Avrupa
E
Kuzey Afrika
Soru 12

Yaşlıların korunmasına yönelik uluslararası çalışmalar ilk olarak hangi dönemde başlamıştır?

A
21. Yüzyılda
B
20. Yüzyılda
C
19. Yüzyılda
D
18. Yüzyılda
E
17. Yüzyılda
Soru 13

Uluslararası Göç Örgütü’ne göre aşağıdakilerden hangisi göçün itici faktörleri arasında yer alır?

A
Olumsuz ekonomik koşullar
B
Daha fazla bireysel özgürlük
C
iyi çalışma koşulları
D
Yüksek gelir olanağı
E
iyi yaşam koşulları
Soru 14

Kişinin kendini yaşlı hissetmesine bağlı olarak yaşam görüşü ve şeklinin değişmesi ifadesi aşağıdakilerden hangisinin karşılığıdır?

A
Duygusal yaşlılık
B
Kronolojik yaşlılık
C
Biyolojik yaşlılık
D
Fizyolojik yaşlılık
E
Sosyal yaşlılık
Soru 15

Genç işsizlik sorununun çözümüne yönelik bir politika olarak “doğrudan kamu işleri yaratma programlarının” amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ekonomik gelişmeyi arttırmak
B
Gençlerin eğitim imkanlarını geliştirmek
C
Kültürel çeşitliliği sağlamak
D
Gençler arasında girişimciliği özendirmek
E
Gençlerin çalışma hayatı ile ilişki kurmaları ve bir deneyim kazanmalarını sağlamak
Soru 16

Engelliliği, hayatın tüm alanlarında etkisi olan patolojik bir olgu olarak ele almak gerektiğini ifade eden ve özel eğitim ile tıbbi tedavi-rehabilitasyona dayanan kuramsal model aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sosyal model
B
Tıbbi/medikal model
C
Trajedi modeli
D
Ayrımcı model
E
Toplumsal model
Soru 17

Yasal olup olmadığına bakılmaksızın tüm göçmen işçilerin ve ailelerinin haklarını uluslararası düzeyde ele alan bu nedenle de büyük önem taşıyan uluslararası belge aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tüm Göçmen işçilerin ve Ailelerinin Korunmasına Dair Sözleşme
B
Vatansızların Statüsüne Dair Sözleşme
C
Birleşmiş Milletler Kurucu Anlaşması
D
Mültecilerin Hukuki Statüsü ile ilgili Cenevre Sözleşmesi
E
insan Hakları Evrensel bildirgesi
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi çocuk işçiliğine yol açan eğitime ilişkin nedenlerden biri değildir?

A
Ailelerin eğitim konusunda bilinçsizliği
B
Eğitimin maliyeti ve ulaşılabilirliğinin zorluğu
C
Eğitimin içerik olarak tatmin edici olmaması
D
Eğitimli işgücünde görülen işsizlik oranı
E
Eğitimin zorunlu olması ve zorunlu eğitimin uzunluğu
Soru 19

Engellilerin korunmasına yönelik uluslararası düzeydeki ilk çalışmalar aşağıdaki örgütlerin hangisi tarafından yapılmıştır?

A
AB (Avrupa Birliği)
B
ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü)
C
WHO (Dünya Sağlık Örgütü)
D
BM (Birleşmiş Milletler)
E
UNESCO (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü)
Soru 20

Türkiye ile Federal Almanya arasındaki İşgücü Alım Anlaşması sonrasında Türkiye’den Federal Almanya’ya doğru ilk işgücü göçü hangi tarihte başlamıştır?

A
1970
B
1965
C
1961
D
1956
E
1938
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x