Sosyal Politika 2 2016-2017 Final Sınavı

Sosyal Politika 2 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi sosyal sigortaların özelliklerinden biri değildir?

A
Sosyal sigortaların yönetimi özerktir.
B
Sosyal sigortalar devlet tarafından kurulur.
C
Sosyal sigortaların finansmanına katılım isteğe bağlıdır.
D
Sosyal sigortalarda kişiler kapsama alınırken risk karşılaştırması yapılmaz.
E
Sosyal sigortalarda sigortalı ile sigorta kurumlan arasında kamu hukuku ilişkisi geçerlidir.
Soru 2

Bir kişinin sadece eşcinsel olması nedeniyle toplumsal yaşamdaki etkinliklere alınmaması, farklı davranışlarla veya sürekli engellerle karşılaşması durumunda aşağıdaki dışlanma biçimlerinin hangisinden söz edilebilir?

A
Siyasi dışlanma
B
Mekânsal dışlanma
C
Yapısal dışlanma
D
Kültürel dışlanma
E
Ekonomik dışlanma
Soru 3

Sosyal güvenlik terimi resmi olarak ilk defa hangi ülkenin mevzuatında kullanılmaya başlanmıştır?

A
Almanya
B
İngiltere
C
Belçika
D
İsviçre
E
ABD
Soru 4

AB yazılı hukukuna 2000 yılında kabul edilen direktiflerde yer alan düzenlemelerle giren ayrımcılık türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Doğrudan ayrımcılık
B
Taciz
C
Pozitif ayrımcılık
D
Negatif ayrımcılık
E
Cinsel taciz
Soru 5

Çocuk işçiliğinin ana nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Eğitim sistemindeki aksaklıklar
B
Çarpık kentleşme
C
Yoksulluk
D
işsizlik
E
Göç
Soru 6

Gelişmiş ülkelerde
I. Dünya Savaşı'na kadar geçen dönemde engellilerin korunması alanındaki temel hedef aşağıdakilerden hangisidir?

A
Engellilerin bağımsız yaşamalarının sağlanması
B
Engellilerin istihdamı
C
Engellilerin toplumsal yaşama tam ve etkin katılımı
D
Engellilerin özel ve temel eğitimden yararlandırılmaları
E
Engellilerin tıbbi ve mesleki rehabilitasyonu
Soru 7

Engellilerin korunmasına yönelik uluslararası düzeyde ilk çalışma aşağıdakilerden hangisi tarafından başlatılmıştır?

A
Uluslararası Kalkınma Ajansı
B
Ekonomik ve Sosyal işbirliği Örgütü
C
Avrupa Konseyi
D
Birleşmiş Miletler
E
Avrupa Birliği
Soru 8

Zamana bağlı olarak insan vücudunun yapı ve fonksiyonlarında meydana gelen değişiklikleri ifade etmek için aşağıdaki kavramlardan hangisi kullanılır?

A
Biyolojik yaşlılık
B
Duygusal yaşlılık
C
Fizyolojik yaşlılık
D
Sosyal yaşlılık
E
Fonksiyonel yaşlılık
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi ABD’de gündeme gelen ve kadınlara karşı olumlu ayrımcılık politikalarından biri değildir?

A
Geleneksel olarak kadının yaptığı işlere yeniden değer biçilmesi
B
Kadınlara özgü mesleki formasyon programlarının uygulanması
C
Kadınların fiziksel özellikleri nedeniyle sadece hizmet sektöründe istihdamının sağlanması
D
Çalışma koşullarında kadınlara karşı ayrımcılığın kaldırılması
E
Benzer niteliklere sahip kadın ve erkekler arasında önceliğin kadına verilmesi
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi yerel yönetimlerin evrensel niteliklerinden biri değildir?

A
Yerel yönetimlerin kuruluş ilkeleri yasama organı tarafından belirlenir.
B
Yerel yönetimler ülkenin yönetim sisteminin bütünü içinde yer alırlar.
C
Yerel yönetimlerin uyması gereken ulusal amaç merkezi yönetimce belirlenir.
D
Yerel yönetimlerin karar organları yerel topluluklarca seçilir.
E
Yerel yönetimler merkezi yönetimin hiyerarşik denetimi altındadır.
Soru 11

İlkel toplumlarda kadınlar fizyolojik özelliklerine bağlı olarak bitki toplama, çocuk bakımı, dokuma, çeşitli ev aletlerinin yapımı gibi işlerle uğraşırlarken ilk olarak hangi dönem ile birlikte aktif üretim sürecinden evlerine çekilmişlerdir?

A
Yerleşik düzene geçilmesi ile birlikte
B
Roma imparatorluğu’nun çözülmesi ile birlikte
C
Feodal dönem ile birlikte
D
1929 Bunalımı ile birlikte
E
Orta Çağ ile birlikte
Soru 12

Osmanlı İmparatorluğu’nda yerel yönetimlerle ilgili olarak batı ülkelerine benzer düzenlemeler ilk olarak hangi dönemde yapılmaya başlanmıştır?

A
I.Dünya Savaşı yıllarında
B
Tanzimat döneminden sonra
C
II. Meşrutiyet sonrasında
D
Balkan Harbi sonrasında
E
Kanuni Sultan Süleyman döneminden sonra
Soru 13

Örgütsel önyargılar ve kalıplar tarafından yaratılan ve kadınların üst düzey yönetim pozisyonlarına gelmelerini engelleyen görünmez, yapay engellere ne ad verilir?

A
Öğrenilmiş başarısızlık
B
Beton tavan
C
Yapışkan zemin
D
Cam tavan
E
Şartlı refleks
Soru 14

Ülkemizde 1994 yılındaki yerel seçimlerden sonra İstanbul başta olmak üzere, birçok belediyede başlatılan sosyal ve kültürel içerikli hizmetlerin, artan şekilde sosyal politika uygulamalarının gündeme geldiği belediyecilik anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sosyal belediyecilik
B
Sosyalist belediyecilik
C
Demokrat belediyecilik
D
Toplumcu belediyecilik
E
Sorumluluk sahibi belediyecilik
Soru 15

Küreselleşmeye ilişkin aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi, küreselleşmenin insanlık tarihindeki yeni bir çağın adı olduğunu ifade etmektedir?

A
Şüpheciler
B
Aydınlanmacılar
C
Yapısalcılar
D
Dönüşümcüler
E
Aşırı küreselleşmeciler
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi çevre politikasında kullanılan vergi dışı araçlardan biri değildir?

A
Transfer ödemeleri
B
Bağışlar
C
Beklenmedik karlar
D
Gelir kayıplarının tazmini
E
Teşvik ödemeleri
Soru 17

Yaptığı doğrudan fiil nedeniyle kirliliğe sebep olmasa da, dolaylı olarak kirliliğe sebep olan kişi ya da kurumların sorumlu olduğunu öngören çevre politikası ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sakınma (ihtiyat) ilkesi
B
Kirletenin kusursuz sorumluluğu ilkesi
C
Bütünleştirme ilkesi
D
Kirleten öder ilkesi
E
işbirliği ilkesi
Soru 18

Türkiye’nin çevre ile ilgili uluslararası taahhütlerinin en eskisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dünya Kültürel ve Doğal Korunması Sözleşmesi Mirasının
B
Ağaçlandırma ve Erozyon Anlaşması Kontrolü
C
Kuşların Korunması Anlaşması
D
Toprak ve Mera Kaynaklarının Anlaşması Yönetimi
E
Balina Avı Anlaşması
Soru 19

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) küreselleşme sürecine karşı nasıl bir tavır almıştır?

A
Küreselleşme sürecini yönlendirmek üzere, küreselleşme sürecinin temel aktörü durumundaki Dünya Ticaret Örgütü ile partnerlik arayışına girmiştir.
B
Açık bir tavır almamış, küreselleşme sürecine yeni bir yön verilmesi ve sosyal boyut kazandırılması tespitinden hareketle duruşunu belirlemiş, politika oluşturma sürecine girmiştir.
C
Küreselleşme sürecini görmezden gelmiş, geçmişten gelen reflekslerle ulus devlet çerçevesindeki çalışma yaşamının kronik sıkıntılarını giderme çabalarını devam ettirmiştir.
D
Küreselleşmenin sürdürülebilir olmadığını ifade etmiş, bekle ve gör politikası izlemiştir.
E
Küreselleşmeyi geçici bir durum olarak kabul ederek bu süreç sonrasında ortaya çıkması muhtemel yeni bir ulus devlet dönemi için politika üretme çabası içine girmiştir.
Soru 20

Küreselleşme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Küreselleşmede yalnızca sermaye ve insan gücünün hareketliliği söz konusudur.
B
Küreselleşme insanoğlunun mutlaka yaşayacağı bir gelişim safhasıdır.
C
Küreselleşme dünya çapında bir kader ortaklığı yaratmaktadır.
D
Küreselleşme yeni dünya düzenini ifade etmektedir.
E
Küreselleşme çok yönlü bir bütünleşme ve karşılıklı etkileşim sürecidir.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x