Sosyal Politika 2 2016-2017 Final Ünite 5 ve 6 Sınavı

Sosyal Politika 2 2016-2017 Final Ünite 5 ve 6 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Sanayi devrimi sonrası dönemde kadınların çalışma yaşamına girmesindeki nedenlerden biri değildir?

A
Ailenin gelirinin yetersizliği
B
Teknolojide yaşanan gelişme
C
El becerilerinin daha gelişmiş olması
D
İstihdam teşviklerinin artması
E
Düşük ücretle çalışmanın kabulü
Soru 2

Türkiye’de sektöre göre kadın istihdam yoğunluğu en azdan en fazlaya aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
Sanayi-Hizmet-Tarım
B
Hizmet-Tarım-Sanayi
C
Tarım-Hizmet-Sanayi
D
Sanayi-Tarım-Hizmet
E
Tarım-Sanayi-Hizmet
Soru 3

Kadın ve erkek arasında eşitlik sağlanmasına yönelik ilk yasal düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?

A
İstihdamda Fırsat Eşitliği Kanunu
B
Eşit Ücret Kanunu
C
Cinsiyet Ayrımcılığı Kanunu
D
Kadın Hakları Kanunu
E
Eğitimde Eşit haklar Kanunu
Soru 4

“Ebeveyn İzni” ilk olarak hangi ülkede yasal düzenleme altına alınmıştır?

A
İsveç
B
İngiltere
C
ABD
D
İtalya
E
Fransa
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi kadına karşı cinsiyet ayrımcılığının biçim ve derecesini belirleyen unsurlardan biridir?

A
İşyerinin üretim verimliliği
B
İşyerinde çalışanların düşünce yapısı
C
İşyerinin bulunduğu ülke
D
İşyerinde çalışan toplam kadın sayısı
E
İşyerinin büyüklüğü
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi kadın-erkek arasında cinsiyete dayalı ücret farklılıklarının nedenlerinden biri değildir?

A
Kadınlararası sınıfsal dayanışmanın güçlü olması
B
Kadının fizyolojik özellikleri
C
Toplum içindeki rol dağılımı
D
Kadın-erkek işi ayrımı
E
Kadının eğitim düzeyinin düşük olması
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi ABD’de gündeme gelen ve kadınlara karşı olumlu ayrımcılık politikalarından biri değildir?

A
Kadınlara özgü mesleki formasyon programlarının uygulanması
B
Benzer niteliklere sahip kadın ve erkekler arasında önceliğin kadına verilmesi
C
Kadınların fiziksel özellikleri nedeniyle sadece hizmet sektöründe istihdamının sağlanması
D
Çalışma koşullarında kadınlara karşı ayrımcılığın kaldırılması
E
Geleneksel olarak kadının yaptığı işlere yeniden değer biçilmesi
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi kadının işyerinde karşılaştığı ayrımcı tutum ve davranışlara örnek olamaz?

A
Kadınların işyerinde önemli görevlere getirilmemesi
B
Kadınların yaptıkları işlerin erkeklerden daha sıkı denetlenmesi
C
Kadınların erkeklerden daha düşük ücretlerle çalıştırılması
D
Erkeklerin istemedikleri kadın çalışanlarla işbirliği yapmaktan kaçınması
E
Kadınların mesleki eğitim programlarına katılımının engellenmesi
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi işyerinde tutum ve davranışlarda ayrımcılığa örnek değildir?

A
Kadınların işyerinde daha sıkı denetlenmesi
B
Erkeklerin istemedikleri bir kadın çalışanla işbirliği yapmaktan kaçınması
C
Kadınlara erkeklerden düşük ücret ödenmesi
D
Performans değerlemede kadına farklı davranılması
E
Mesleki eğitim için erkeklerin seçilmesi
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Uluslararası Çalışma Örgütü’nün kadınların korunması ile ilgili olarak kabul ettiği sözleşmelerden biri değildir?

A
Analığın Korunması Sözleşmesi
B
Gece Çalışması Sözleşmesi
C
Eşdeğerde İş İçin Kadın ve Erkek Arasında Ücret Eşitliği Sözleşmesi
D
İşsizlik Sözleşmesi
E
İstihdam ve Meslek Alanlarında Ayrımcılık Sözleşmesi
Soru 11

Osmanlı İmparatorluğunda ilk belediye idaresi hangi tarihte kurulmuştur?

A
1855
B
1845
C
1840
D
1835
E
1830
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi yerel yönetim sistemlerinden biri değildir?

A
Fransız sistemi
B
Anglo-Sakson sistemi
C
Kuzey ve Orta Avrupa sistemi
D
Eski Sovyetler Birliği Sistemi
E
Avrupa Birliği sistemi
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi yerel yönetimlerin önemli özelliklerinden biri değildir?

A
Hemşerilik duygularıyla hareket edilmesini engeller.
B
Halka en yakın kamu yönetim birimidir.
C
Verimli ve etkin bir yönetim sunmaktadır.
D
Merkezi yönetimin yükünü azaltmaktadır.
E
Demokratik değerlerin gelişmesine katkıda bulunur.
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi yerel yönetim sistemi olarak Anglo-Sakson Sisteminden etkilenen ülkelerden biri değildir?

A
İngiltere
B
Kanada
C
Norveç
D
Avusturalya
E
ABD
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi yerel yönetim sistemi olarak Fransız Sisteminden etkilenen ülkelerden biri değildir?

A
İrlanda
B
İtalya
C
Belçika
D
İspanya
E
Portekiz
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Kuzey Avrupa ve Orta Avrupa yerel yönetim sisteminin uygulandığı ülkelerden biri değildir?

A
İsveç
B
Norveç
C
Yeni Zelanda
D
Danimarka
E
Almanya
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi yerel yönetimlerin sosyal politikadaki rollerini belirleyen faktörlerden biri değildir?

A
Kamu yönetimi anlayışı
B
Ülkelerin gelişmişlik düzeyi
C
Ülkelerin ekonomik ve sosyal yapısı
D
Ülkelerin demografik yapısı
E
Zaman
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Anglo-Sakson yerel yönetim sisteminin özelliklerinden biridir?

A
Yerel yönetimin merkezi yönetim üzerinde denetimi vardır.
B
Yerel yönetimler kanun ile kurulmuştur.
C
Yerel yönetimler işlevlerini yerine getirirken özerk değildir.
D
Yerel yönetimler valinin denetimi altındadır.
E
Yerel yönetimler kanunun üzerinde yetkilere sahiptir.
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi yerel yönetimlerin evrensel niteliklerinden biri değildir?

A
Yerel yönetimler ülkenin yönetim sisteminin bütünü içinde yer alırlar.
B
Yerel yönetimlerin kuruluş ilkeleri yasama organı tarafından belirlenir.
C
Yerel yönetimlerin karar organları yerel topluluklarca seçilir.
D
Yerel yönetimler merkezi yönetimin hiyerarşik denetimi altındadır.
E
Yerel yönetimlerin uyması gereken ulusal amaç merkezi yönetimce belirlenir.
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Fransız yerel yönetim sisteminin özelliklerinden biri değildir?

A
Yerel yönetimler merkezi yönetim üzerinde fiilen etkili değildir.
B
Yerel yönetimler Anayasa ile güvence altına alınmıştır.
C
Yerel yönetimlerin varlık nedeni siyasidir.
D
Yerel yönetimler valinin denetim ve gözetimi altındadır.
E
Yerel yönetimler o yöre ile kimliğini bütünleştirmiştir.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x