Sosyal Politika 2 2016-2017 Vize Sınavı

Sosyal Politika 2 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bir işverenin iş sözleşmesine koyduğu bir madde ile bir işçiye, diğer bir işçiye göre cinsiyeti dolayısıyla farklı muamele yapması durumunda aşağıdaki ayrımcılık türlerinden hangisinden söz edilebilir?

A
Ters yönlü ayrımcılık
B
Dolayısıyla ayrımcılık
C
Dolaylı (örtülü) ayrımcılık
D
Doğrudan (açık) ayrımcılık
E
Olumlu ayrımcılık
Soru 2

Sosyal sigortaların sigortacılık endişesi ile belirli süre prim ödeme ve belirli süre sigortalı olma şartını yerine getirmeyenleri kapsam dışında bırakması durumunda ne tür bir boşluktan söz edilir?

A
Teknik
B
idari
C
Yasal
D
Kişisel
E
Taktiksel
Soru 3

Sosyal dışlanmanın önlenmesine yönelik politikalar arasında en fazla dikkat çeken uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şartlı nakit transferi
B
Ulusal asgari ücret
C
Sosyal yardım
D
Asgari gelir güvencesi
E
Bölgesel asgari ücret
Soru 4

Avarız vakıflarının sosyal güvenlik müessesesi olarak kabul edilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çocukların korunması amacıyla çalışmaları
B
Yaygın olarak büyük bir coğrafyaya yayılmaları
C
iktisaden zayıf durumda olanların korunması amacıyla oluşturulmaları
D
Diğer tüm vakıflar gibi bir iktisadi varlığın tahsis edilmesi
E
Padişah ve üst düzey devlet yetkilileri tarafından desteklenmeleri
Soru 5

Sanayi Devrimi öncesi dönemde (geleneksel dönem) sosyal güvenlik koruması sağlayan temel birim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Aile
B
Cemiyet
C
Cemaat
D
Aşiret
E
Kavim
Soru 6

Ekonomik dışlanmanın en önemli kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kadın olmak
B
işsizlik
C
Engellilik
D
Eski hükümlülük
E
Yaşlı olmak
Soru 7

Kişilerin gereksinimlerini karşılayacak gelirden yoksun olmalarını ifade eden sosyal dışlanma biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ekonomik
B
Sosyal
C
Kültürel
D
Siyasi
E
Mekansal
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenliğin kapsamındaki sosyo-ekonomik tehlikelerden biridir?

A
Maluliyet
B
Hastalık
C
Yaşlılık
D
Hırsızlık
E
Boşanma
Soru 9

Sosyal politikanın gelirin yeniden dağılımını sağlama amacına hizmet eden en kapsamlı ve en etkin aracı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sosyal hizmet
B
Kooperatifler
C
Kamu ekonomik girişimciliği
D
Sosyal yardım
E
Sosyal güvenlik
Soru 10

Toplumla bireyin sosyal bütünleşmesini sağlayan sosyal, ekonomik ve siyasi sistemlerin kısmen veya tamamen yoksun olma dinamik sürecini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Soyutlama
B
Ötekileştirme
C
Yabancılaşma
D
Ayrımcılık
E
Sosyal dışlanma
Soru 11

BM Çocuk Hakları Sözleşmesine göre, kaç yaşma kadar her insan çocuk kabul edilmektedir?

A
20
B
18
C
15
D
13
E
10
Soru 12

Uluslararası Göç Örgütü’ne göre aşağıdakilerden hangisi göçün itici faktörleri arasında yer alır?

A
Daha yüksek gelir olanağı
B
Daha fazla bireysel özgürlük
C
Daha iyi çalışma/istihdam koşulları
D
Köken ülkedeki ekonomik koşullar
E
Daha iyi yaşam koşulları
Soru 13

Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesi Uluslararası Programı’nın uzun vadeli hedefi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çocuk çalıştırılmasına son verilmesi
B
Çocuk çalıştıran işverenlerin bilinçlendirilmesi
C
Çocukların korunması
D
Çocukların çalışma koşullarının iyileştirilmesi
E
Çocukların ayrımcılıkla karşılaşmasının önlenmesi
Soru 14

Engellilerin yaşam standartlarını yükseltmeyi ve çalışma koşullarını iyileştirmeyi hedefleyen, engellilerin haklarını bir bütün halinde korumayı amaçlayan en önemli uluslararası belge aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi
B
Engelli Hakları Bildirgesi
C
insan Hakları Evrensel Bildirgesi
D
Engelli Kişilerin Hakları Sözleşmesi
E
Zihinsel Engellilerin Haklarına ilişkin Bildirge
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi çocuk işçiliğine yol açan nedenlerden biri değildir?

A
Ailelerin çocuklarını üretim ve sosyal güvenlik aracı olarak görmeleri
B
Yoksulluk
C
Çocukların aile bağlarının zayıf olması
D
Eğitimin yüksek maliyeti
E
Çocukların kolay yönetilebilir işgücü olmaları
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi yaşlılara yönelik sosyal politika oluşturulmasının nedenlerinden biri değildir?

A
Yaşlıların dünya nüfusu içindeki oranının artması
B
Geleneksel aile yapısının değişmesiyle yaşlıların bakım sorununun ortaya çıkması
C
Liberal ekonomik yapının tüm dünyada hakimiyet kazanması
D
Sosyal devlet ilkesinin gereklerini yerine getirme ihtiyacı
E
Sağlık ve emeklilik ödemelerinin önemli ölçüde artması sonucu sosyal güvenlik sistemlerinin çıkmaza girmesi
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi engellilerin istihdamını sağlamak amacıyla oluşturulan zorlayıcı yöntemlerden biri değildir?

A
Engelliler için evde çalışma yöntemi
B
Engellilere daha yüksek ücret ödeme imkanı sağlayan ödeme sistemi
C
işverenlere engelli işçi çalıştırmalarına karşılık vergi muafiyeti getirilmesi yöntemi
D
Bazı işlerin sadece engellilere ayrılmasına yönelik tahsis sistemi
E
işverenlere engellilerin istihdamı için uygulanan kota sistemi
Soru 18

Türkiye’de engellilerin istihdamına yönelik kota yöntemi ilk olarak hangi tarihte düzenlenmiştir?

A
1923
B
1935
C
1967
D
1978
E
1990
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi genç işsizlik sorununu ortadan kaldırmaya yönelik politika uygulamalarından biri değildir?

A
Gençler arasında girişimciliğin özendirilmesi
B
Bakım sigortası uygulaması
C
Genç işçi istihdamına yönelik işverene sağlanan teşvikler
D
işgücü piyasasına yönelik eğitim programları
E
Doğrudan kamu işleri yaratma programları
Soru 20

Engellilere yönelik özel eğitimle ilgili faaliyetler yürüten örgüt aşağıdakilerden hangisidir?

A
UN
B
ILO
C
EU
D
WHO
E
UNESCO
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x