Sosyal Politika 2 2017-2018 Final Ünite 7 ve 8 Sınavı

Sosyal Politika 2 2017-2018 Final Ünite 7 ve 8 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi çevre stratejisinin temel yol gösterici ilkelerinden biri değildir?

A
Çözümlerin siyasi yönetim taleplerine göre belirlenmesinin sağlanması
B
Demokratik ve katılımcı mekanizmaların kullanılması
C
Uzlaşma ve sahiplenmeye önem verilmesi
D
Öncelikli eylemlerin eşgüdümü ve içselleştirilmesi
E
Verimlilikle ekonomik rasyonalitenin kaynaştırılmaya çalışılması
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Ulusal Çevre Stratejisi Eylem Planı kapsamında belirlenen temel hedeflere ulaşılması için belirlenen ön hedeflerden biri değildir?

A
Çevre bilincinin geliştirilmesi
B
Çevre duyarlılığının geliştirilmesi
C
Sürdürülebilir nitelikteki kültürel gelişmeye katkı
D
Sürdürülebilir nitelikteki toplumsal gelişmeye katkı
E
Çevre ile ilgili sürdürülebilir uygulamaların desteklenmesi
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi çevre politikasında kullanılan vergi araçlarından biri değildir?

A
Atık vergileri
B
İşletme vergileri
C
Vergi indirimleri
D
Kullanma vergileri
E
Ürün vergisi
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi çevre politikasında kullanılan vergi dışı araçlardan biri değildir?

A
Bağışlar
B
Beklenmedik karlar
C
Teşvik ödemeleri
D
Gelir kayıplarının tazmini
E
Transfer ödemeleri
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Çevre Ajansı’nın başlıca çalışma alanlarından biri değildir?

A
Hava kalitesi ve su kalitesi
B
Toprağın, flora ve faunanın durumu
C
Toprak kullanımı ve doğal kaynaklar
D
Tarımsal alanların kalitesi
E
Gürültü emisyonları
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Ulusal Çevre Stratejisi Eylem Planı Kapsamında belirlenen temel hedeflere ulaşılması için belirlenen ön hedeflerdendir?

A
Kaynakların sürdürülebilir kullanımının teşvik edilmesi
B
Altyapı ve hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması
C
Kirliliğin önlenmesi ve azaltılması
D
Yaşam kalitesinin iyileştirilmesi
E
Çevresel tehlikelerin asgari düzeye indirilmesi
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi çevre politikalarının ilkelerinden biri değildir?

A
Kirletenin kusurlu sorumluluğu
B
Kirleten öder ilkesi
C
Bütünleştirme ilkesi
D
İşbirliği ilkesi
E
Sakınma ilkesi
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi çevre politikaları yaratma ihtiyacını ortaya çıkaran nedenlerden biri değildir?

A
Sanayileşme
B
Kentleşme
C
İklim değişiklikleri
D
İstihdam alanlarının azalması
E
Teknoloji
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Çevre Ajansı’nın temel görevlerinden biri değildir?

A
Ulusal düzeyde meydana gelen sorunları çözümlemek
B
Çevre tedbirlerinin izlenmesine yardımcı olmak
C
Verilerin Avrupa düzeyinde mukayese edilebilirliği üzerinde çalışmak
D
Çevre durumuna ilişkin bilgileri yaymak
E
Çevre tahmin tekniklerinin geliştirilmesine çalışmak
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Ulusal Çevre Stratejisi Eylem Planı’nda yer alan temel hedeflerden biri değildir?

A
Yaşam kalitesinin iyileştirilmesi
B
Kirliliğin önlenmesi ve azaltılması
C
Alt yapı hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması
D
Kaynakların sürdürülebilir kullanımının teşviki
E
Çevresel tehlikelerin asgari düzeye indirilmesi
Soru 11

Dünyada çok uluslu şirketlerin kökeni aşağıdaki ülke gruplarından hangisine dayanmaktadır?

A
ABD, AB ve Japonya
B
ABD, Japonya ve Çin
C
Japonya, AB ve Çin
D
AB, Japonya ve İngiltere
E
ABD, İngiltere ve Çin
Soru 12

Küreselleşmenin, insanlık tarihinde yeni çağın adı olduğunu ve geleneksel kavramlarla bu çağı açıklamanın mümkün olmadığını ifade eden yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Aşırı Küreselleşmeciler
B
Şüpheciler
C
Dönüşümcüler
D
Müdahaleciler
E
Tarafsızlar
Soru 13

Kürselleşme kavramını, dünya çapında ekonomilerin ve toplumların artan bütünleşme sürecini ifade etmek için kullanan uluslararası kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Uluslararası Çalışma Örgütü
B
Uluslararası Para Fonu
C
Avrupa Birliği
D
Dünya Bankası
E
Birleşmiş Milletler
Soru 14

Küreselleşme ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Küreselleşme çok yönlü bir bütünleşme ve karşılıklı etkileşim sürecidir.
B
Küreselleşme dünya çapında bir kader ortaklığı yaratmaktadır.
C
Küreselleşme insanoğlunun mutlaka yaşayacağı bir gelişim safhasıdır.
D
Küreselleşme yeni dünya düzenini ifade etmektedir.
E
Küreselleşmede yalnızca sermaye ve insan gücünün hareketliliği söz konusudur.
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi çok uluslu şirketlerin faaliyetlerinin yoğunlaştığı alanlardan biri değildir?

A
Petrol sanayi
B
Otomotiv sanayi
C
Elektronik sanayi
D
Maden sanayi
E
İlaç sanayi
Soru 16

Küreselleşmenin geniş bir kaybedenler sınıfı yarattığını ifade eden görüş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şüpheciler
B
Dönüşümcüler
C
Müdahaleciler
D
Tarafsızlar
E
Aşırı küreselleşmeciler
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi ekonomik açıdan küreselleşmenin negatif yönünü ortaya koyan göstergelerden biri değildir?

A
Şirket birleşmelerinin hızla düşmesi
B
Doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının düşmesi
C
Vergi indirimleri
D
Çok uluslu şirketlerin toplam istihdam düzeyinin düşmesi
E
Küresel üretim sürecinde yaşanan kopmalar
Soru 18

Dünyada hizmet ihracat ve ithalatı bakımından lider ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A
İngiltere
B
ABD
C
Çin
D
Rusya
E
Hindistan
Soru 19

Uluslararası sermaye hareketlerinin çeşitli bakımlardan gösterdiği gelişme seyri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Uluslararası sermaye hareketlerini günümüzde doğrudan yabancı yatırımlar ve portföy yatırımları temsil etmektedir.
B
1980-2000 döneminde doğrudan yabancı sermaye yatırımları en fazla Asya-Pasifik ülkelerinde yapılmıştır.
C
Doğrudan yabancı yatırımlar yıllar itibariyle düzenli bir artış seyri izlemektedir.
D
Doğrudan yabancı yatırımlar 2000’li yıllardan sonra gelişmekte olan ülkelere yönelmiştir.
E
Doğrudan yabancı sermaye yatırımları ağırlıklı olarak gelişmiş ülkelere yapılmaktadır.
Soru 20

OECD’ye göre, küreselleşme sürecinin anahtar değişkeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Uluslararası şirketler
B
Uluslararası ticaret
C
Uluslararası pazarlama
D
Uluslararası rekabet
E
Uluslararası çalışma
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x